Avsnitt 185 – 25 Minuter Podcast

lär dig aktier

Finanskursen Läs mer och gör en tidig ansökan inför nästa omgång Avsnitt #185 av 25 Minuter Podcast New World Order New World Order — men ej i den konspiratoriska benämningen. Ett avsnitt om kommande 10-20 år, baserat på Ray Dalios […]

Avsnitt 180 – 25 Minuter Podcast

lär dig aktier

Finanskursen Läs mer och gör en tidig ansökan inför nästa omgång Avsnitt #180 av 25 Minuter Podcast Praktiska Tips & Mindsets för Karriär och Affärer Här kommer en summering från diskussionen i avsnitt #180: Använd CTRL + F när du […]

Tålamod är viktigt för Värdeinvesterare

Tålamod

Finanskursen Läs mer och gör en tidig ansökan inför nästa omgång Tålamod är viktigt Om man är värdeinvesterare kan man behöva gå igenom långa perioder av tristess. Efter en längre period av uppgångar har världens börser skakat till och fallit […]

SAS motiverade värde är 0 öre per aktie

Finanskursen Läs mer och gör en tidig ansökan inför nästa omgång SAS motiverade värde är 0 öre per aktie Krisande flygjätten SAS valde nyligen att frångå sin vanliga säkringspolicy för bränsle och är för tillfället noll procent hedgat. Nästan en […]

Är inflationen övergående?

inflation

Finanskursen Läs mer och gör en tidig ansökan inför nästa omgång Är inflationen övergående? En gissning om hur börsen går 2022-2023 och ett förslag att titta på Värdeaktier och Guld Är inflationen övergående? Och om den är det, kommer Fed […]

Energi är ekonomin

Energi

Finanskursen Läs mer och gör en tidig ansökan inför nästa omgång Energi är ekonomin Företagen får svårare att hålla sig lönsamma om energipriset når över vissa tröskelnivåer, men konsumenter och arbetstagare har inget alternativ På mindre än en månad steg […]

#182: Bostadspriser, inflation och räntor

lär dig aktier

Finanskursen Läs mer och gör en tidig ansökan inför nästa omgång Bostadspriser, inflation och räntor Avsnitt #182 av 25 Minuter Podcast Den officiellt uppmätta inflationen i USA var senast 8,5%. I Sverige är den 6%. Vad betyder det? Det betyder […]

Tolv Steg Till Bättre Investeringar

bättre investeringar

Finanskursen Läs mer och gör en tidig ansökan inför nästa omgång Tolv Steg Till Bättre Investeringar Hitta, Analysera, Investera I Avsnitt #181 av 25 Minuter Podcast pratade vi om tolv steg för bättre investeringar. De tolv stegen faller under tre […]