Finanskursen

Samtal med Banking by Daniel

Intervjun börjar vid 2 minuter och temat är "Gör din egen analys"

Kort sammanfattning:

  • Hur gör man en aktieanalys?
  • Var går gränsen mellan en bra eller dålig analys, och hur detaljerad ska man vara?
  • Skillnaden mellan småbolag och stora stabila bolag
  • Varför DCF-kalkyler med diskonteringsränta 4-10% är missvisande
  • HAIP – Hitta Analysera Investera Presentera
  • Hur många aktier bör man ha i sin portfölj?
  • Vad har tidigare kursdeltagare av Finanskursen lärt sig?
  • Vilka tillgångsklasser är spännande nu?

Finanskursen

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys