Finanskursen

Boktips: Geopolitik & Råvaror

Avsnitt #190 av 25 Minuter Podcast

I avsnitt #190 pratar vi om böckerna How the World Works av Vaclav Smil och End of the World (a New Beginning) av Peter Zeihan. 

Finanskursen börjar söndag 2 oktober. Läs mer på hemsidan www.Finanskursen.se och gå med innan söndag om du vill lära dig hitta, analysera och investera i aktier och vara förberedd inför kommande 12 månader, i takt med att börsen bottnar.

How the World Works – Vaclav Smil 

 • 4 byggstenar den moderna världen bygger på: Cement, Fossila bränslen (och Petrochemicals), Stål samt Mat- och gödsel. 
 • Världen förändras, men inte snabbt och plötsligt. Världsekonomin och moderna samhällen är trögrörliga. 
 • Världen förändras i stora drag genom att megatrender förändras. Exempelvis genom förändring i globala logistikkedjor, energipriser och stora demografiska förändringar (för många äldre och inte tillräckligt många unga i de flesta länders demografiska pyramider). 
 • Med högre energipriser kostar allt annat mer. Inte minst de 4 byggstenarna (Cement, Fossila Bränslen, Stål och Mat). Det skapar en underliggande inflation som riskerar att bli långsiktig. 
 • Det går inte att nå de globala målen för Net Zero till 2040 eller 2050 om inte
  • (1) Västvärlden ej utökar sin konsumtion av fossila bränslen och samtidigt ersätter stora delar av sin energiförbrukning till förnyelsebara energikällor.
  • (2) Alla U-länder (särskilt Afrika och Kina) ej vill fortsätta öka sin levnadsstandard och pågående industrialisering. Det är ytterst osannolikt att någon av dessa två saker händer, för att inte nämna båda två. “Man kan inte stoppa folks vilja att ha ett bättre liv.” 
 • Enda sättet att nå Net Zero till 2040 eller 2050 är om det blir en enorm global expansion av kärnkraft. Exempelvis genom massproduktion av Small Modular Reactors (SMR). 

Läs boken för mycket mycket mer info om hur mycket energi de fyra byggstenarna (Cement, Stål, Fossila Bränslen och Mat) kräver och hur svårersatt deras respektive efterfrågan är. 

End of the World (and a new beginning) – Peter Zeihan 

 • En mer åsiktsbaserad bok.
 • Folk överskattar hur mäktiga Kina kommer bli framöver (närmaste 20 år). Varför? För att:
  • (1) Kina är ej självförsörjande på många fronter. De behöver stora importer av råvaror och deras ekonomi är väldigt exportberoende.
  • (2) Kina har världens största befolkning och en av de mest obalanserade befolkningspyramiderna — med väldigt många äldre som går i pension och ej kommer kunna bli ersatta av nya generationer yngre arbetare. Och detta kommer inte förändras på minst 10-20 år till, på grund av Kinas “One-Child Policy”. 
 • Zeihans huvudsakliga tes är att världshandeln (som till största del sker via stora transportskepp som billigt transporterar varor till havs) kommer fallera totalt om USA slutar beskydda den med sin stora flotta. Vilket Zeihan av någon anledning är övertygad kommer hända. Det tror dock inte vi. 
 • Kina kan eventuellt styra om stora delar av sina importkedjor av nödvändiga råvaror till andra asiatiska länder och Kazakhstan samt närliggande länder (som har mycket naturresurser). Men även om de lyckas göra det, blir det svårt för dem att klara av att importera tillräckligt stora mängder av mer avancerade industriprodukter (“Value-added”) om de inte längre kan importera det från Tyskland, övriga Europa och USA. 
 • USA och Australien är antagligen de länder som kommer klara sig bäst i ett scenario av stora förändringar i världshandel och leveranskedjor kommande 10-20 år. 
 • USA (tillsammans med Kanada, Mexico och några Sydamerikanska länder) är självförsörjande och behöver ej importera de flesta viktiga råvaror och material som behövs för att driva en modern ekonomi. Med undantag av halvledare — där de i nuläget är starkt beroende av Taiwan. Dessutom har Nordamerika en stor landmassa och skulle kunna ta emot en mycket större befolkning. USA har dessutom världens överlägset största armé och flotta. 

Läs boken för mer info om geopolitik och vilka råvaror samt vilken produktionsexpertis världen olika länder besitter. Och hur världshandeln (med hänsyn till förändrade leveranskedjor) kan ändras.

Läs även: 

 

Finanskursen

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys