Finanskursen 2021

David Ricardo

blank

Ekonomen som kom på frihandel och komparativa fördelar

David Ricardo

Vem var David Ricardo?

David Ricardo (1772-1823) var en Brittisk ekonom känd för sina idéer om Frihandel och Komparativa Fördelar. Innan David Ricardo blev känd för sina ekonomiska teorier var han en framgångsrik bankir och investerare. Han var 37 år och förmögen när han skrev sin första ekonomiska essä.

David Ricardos teori om Komparativa Fördelar:

Vad är komparativa fördelar? Enligt David Ricardo har ett land en komparativ fördel gentemot ett annat när de kan producera en vara billigare än det andra landet. Till exempel:

 • Land #1 är ovanligt bra på att producera mjölk 
 • Land #2 är ovanligt bra på att producera te och kaffe

I David Ricardos synsätt, bör därmed de två länderna komma överens om en byteshandel där det första landet exporterar mjölk och det andra landets exporterar te och kaffe. På så sätt gynnas båda ländernas ekonomi och ett större välstånd skapas än om land #1 skulle satsa på inhemsk produktion av te och kaffe eller land #2 skulle producera sin egen mjölk.

Anledningar till att ett land har en komparativ fördel relativt ett annat:

 1. Landet har en hög andel fyndigheter (som Dubai och Syrien med sina oljekällor)
 2. Landet har en hög andel innovativa personer per kapita (som Sverige)
 3. Landet har en gynnsam lagstiftning för ett affärsområde (som Singapore inom finans 1980-2010)
 4. Landet har en bra kultur, tradition eller långt gående expertis inom ett område (som Tyskland inom industriproduktion och ingenjörskap)

David Ricardos teori om komparativa fördelar har mycket gemensamt med Adam Smiths teori om arbetsfördelning och specialisering, bara det att David Ricardo tog det steget längre och applicerade idén på byteshandel mellan länder, inte bara företag emellan.

David Ricardo komparativa fördelar vs Adam Smith specialisering

[Adam Smiths begrepp om att företag bör specialisera sig och uppnå en konkurrensfördel vs David Ricardos begrepp om att länder bör exportera varor där de har komparativa fördelar.]

Komparativa fördelar är ett viktigt begrepp som går att använda i fler områden än nationalekonomi.

Exempelvis:

 • Ett företag bör fokusera på sin kärnkompetens och köpa in resten från underleverantörer.
 • I en arbetsgrupp bör varje person göra vad de är bäst på och samarbeta med varandra, istället för att varje enskild person ska göra lite av varje uppgift.
 • I ditt eget liv eller karriär, är det ofta effektivare och mer lönsamt att göra extra mycket av det du är bra på och sedan betala, eller samarbeta med andra, inom det du är mindre bra på eller saknar intresse för att göra. Om du tjänar 200 kronor per timme på att arbeta men det tar dig en timme att städa och laga mat och det är värt 100 kronor, tjänar du alltså 100 kronor på att istället arbeta en extra timme och betala någon annan för att utföra dessa tjänster åt dig.

Kort och gott: Fokusera på din kärnkompetens och hitta betallösningar för mindre viktiga uppgifter.

David Ricardo och protektionism

I enlighet med frihandel och komparativa fördelar, ansåg David Ricardo att importskatter i det långa loppet var skadligt.

Anledningen till att David Ricardo var emot importskatter var för att om ett land införde importskatter skulle det (1) leda till att de inhemska producenterna blev lata och inte förbättrade sig, samt att (2) andra länder skulle få större incitament att konkurrera inom samma affärsområde och på sikt bli bättre och mer produktiva inom området.

Globalism vs Nationalism

På David Ricardos tid var frågan om frihandel och internationella affärer sedd från perspektivet av handel mellan en nationsstat och en annan. Detta var tidsperioden strax innan Industrialismen och det krävdes stor volymproduktion för att uppnå tillräckliga ekonomiska skalfördelar för att kunna exportera en vara.

Idag är den ekonomiska situationen annorlunda på flera punkter:

 • Internet och andra distributionsverktyg har sänkt transaktionskostnader dramatiskt
 • Konsulttjänster och digitala produkter kan säljas internationellt till minimal transaktionskostnad
 • Dropshipping och andra leveranstjänster gör att värdet förskjuts från produktion till varumärke vilket tillåter mindre, nischade aktörer att exportera lönsamt utan stor volymproduktion

Man kan därför förstå hur David Ricardos teori om komparativa fördelar blivit mer komplex och svåranalyserad än på 1800-talet, då det oftast bara fanns ett fåtal saker ett land kunde göra bättre än ett annat och därmed var värt att bygga en industri runtom.

Under tiden David Ricardo levde var det ekonomiska systemet mindre utvecklat än idag. Byteshandeln var mindre omfattande och länder var av existensskäl tvungna att hålla en större del av produktionen inom landet. Det fanns bara plats för ett fåtal storskaliga exportvaror. 

Frågan om komparativa fördelar är relevant än idag

I dagens läge, där en ökande andel av ekonomin utgörs av Internetföretag (utan behov av fabriker eller fast ort) är det en viktig fråga för varje land att begrunda vad för sorts storskalig produktion som fortfarande behöver hållas inom landet.

Av säkerhetsskäl bör varje land vara självförsörjande sett till matproduktion, energiproduktion, transportsystem, och fiberoptik. Med det i åtanke kan man undra om Sveriges regering inte gjort ett enormt misstag i att sluta fokusera på kärnkraften de sista 30 åren. Det kan bli så att vi tvingas köpa in energi till dyrt pris från Kina eller Indien under kommande årtionde.

Finanskursen 2021

blank

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys