Företagsuppköp med David Andreasson, VD Stockwik

Kan Stockwik göra 500% på 5 år?

david andreasson VD stockwik

“Det är lätt att underskatta hur mycket tankearbete det finns bakom ett företagsuppköp. Det kan verka chansartat att vi investerat i 11 olika verksamheter, men de har ett antal gemensamma nämnare.”

Finansiellt:

Davids bakgrund: 

David har 15 års erfarenhet av Investment Banking, aktieinvestering, analys av småbolag och institutionellt mäkleri. I början av sin karriär arbetade han tillsammans med Micke på Swedbank, båda som IT-analytiker. David ogillade dock rekommendationsmodellen och inspirerades därför till att starta Stockwik.

Om Stockwik:
Stockwik köper konjunkurokänsliga småbolag. Eftersom dessa bolag är helägda, är det lättare att förstå och räkna på dem än om Stockwik bara ägt en andel på 10-20%, som många andra investmentbolag gör.

Kort om Stockwiks innehav och modus operandi:

 • Siktar på en return on invested capital av 25%
 • Lånar i nuläget pengar till 11% från bank.
 • Siktar på uppköp runt EV/EBITDA 5
 • Köper företag som är konjunkturokänsliga. Exempel på segment:
  • Verkstad
  • Måleri
  • Friskvård till företag
  • Regummeri (fixa bildäck billigare än att köpa nya)

(Du kan läsa mer om dess olika företag längst ned.)

Stockwiks affärsmodell:
De använder sig av en sorts “Trippelbelåning”:

 1. Kassaflödet man skapat. (Mäts i EBITDA)
 2. Säljarrevers – betala säljarna av bolaget med en del av framtida vinster
 3. Aktieemissioner – betala ägarna med aktier

Stockwik har även en skattefodran på strax under 400mkr, vilket innebär att de kan tjäna (400×0.22) = 88 mkr utan att betala skatt. Vilket motsvarar ca 3-5 års ytterligare nettoresultat.

Vad letar David efter vid företagsuppköp?

 • Många års obruten historik av lönsamhet och vinst
 • Lönsam under Finanskrisen 2008
 • Dominant inom ett lokalt område (e.x en stad eller kommun)

Förvärvet av TEAM är ett intressant exempel. Det är ett företag som säljer friskvård till försäkringsbolag i Göteborg. Och de har aldrig gjort en förlust.

Är Stockwik påverkad av Coronakrisen? 

Nej, knappt alls. Syftet är att vara konjunkturoberoende. Kolla på grönyteskötsel, snöröjning, etc — de är oberoende av motparten. Det finns redan kontrakt skrivna.

Stockwik och konkurrenter:
Stockwik hade en avkastning på eget kapital (ROE) på 39.3% under 2019.
Detta är en mycket hög siffra.

(Avkastning på eget kapital = delen av företagets vinst efter skatt som tillfaller aktieägare.)

Det nämndes inte i avsnittet, men dess konkurrenter har lägre ROE. Om dess konkurrenter från år 2019 är Indutrade, Addtech, Volati och Lifco, så är medelvärdena (industry average) för:

 • P/E: Alla bolag ovan (uteslut Volati, vars P/E är sjukt högt): 20.4 — Stockwik 5.9
 • ROE: Alla bolag ovan = 22.3%  — Stockwik = 39.3%

Innebörden är tvåfaldig:

 1. Stockwik har ett lågt P/E-tal. Och inga analytiker kollar på bolaget ännu. Så om kanske 1-2-3 år, när fler får upp ögonen för det, kan det uppvärderas från ett P/E-tal av 5.9 till kanske 20.4, som dessa branschjämlikar. Isåfall går aktiens pris upp från 3.7 x 39 kr = 144 kr.
 2. Stockwik har ett högre ROE-tal än sina branschjämlikar. Vilket innebär att du som aktieägare får ta del av en större del av vinsten än om de andra nämnda företagen uppnådde samma resultat.

Institutionellt ägande av aktien (bestående av Avanza Pensionsfond + Nordnet Pensionsfond) är dessutom endast 6.6%. Kan gå upp inom 1-2-3 år.

Personlig utveckling:

Man behöver ha roligt för att inte bli en tråkig person, säger David. Först måste man nå sina mål, men i andra hand ska man ha fritidsintressen. David gillar intellektuella utmaningar, lära sig nya saker och att meka med fordon. Han har även MC-kort och vill framöver ta ett flygcertifikat.

David Andreasson Stockwik

David gillar att göra saker i nuet. När man har en familj och ett tufft jobb, kräver det att man är lugn och fokuserad, för att inte bli distraherad.

Övriga lärdomar:

 • Vi människor är vanedjur. Det kräver en rejäl ansträngning för att bryta sig ur sina medvanda mönster.
 • Mindfulness och starka intressen är den enklaste vägen till kreativitet.
 • Att gå från ett tryggt, högbetalt yrke till att driva eget bolag är en stor förändring som man inte gör spontant.
 • Om du har barn, försök göra dem självständiga från tidig ålder.

Bokrekommendationer:

-Joel Greenblatt, The Little Book That Beats the Market 

-Anders Eriksson, Peak 

-James Clear, Atomic Habits

-David Epstein, Range (av Micke)

Företagsuppköp:

Det finns ett talesätt, att när man köper en aktie, så köper man en del av ett företag. Men tyvärr är det svårt för hjärnan att tänka på det sättet. Om man däremot köper ett helt företag, som David gör, kommer den fördelen helt automatiskt. Eftersom man då faktiskt äger hela företaget.

Två saker David letar efter vid företagsuppköp:

(1) Konjukturstabilitet

(2) Stark, positiv kultur

Strikta urvalskriterier:

Av drygt 300 bolag David undersökt, har det endast blivit 11 uppköp.

Lönsamma Kvalitetsbolag, inte Turn-Arounds:

Kvalitetsbolag = bolag som håller sig lång tid och redan är bra.
Turn-Arounds = bolag man kan få till billigt pris, men som har stora problem.

“Vi undviker att investera i Turn-Around bolag. De tar nästan alltid längre tid, och kostar mer, än man tror.”

“Vi gör våra investeringar för att behålla dem. Inte för att sälja dem.”

Vid företagsuppköp:
Handlar det mycket om förhandling. Det är därför företagsuppköp ofta tar längre tid än att t.ex köpa ett värdepapper via Avanza eller Nordnet.

“Det är en stor skillnad mellan att handla aktier och att göra företagsuppköp, med syftet att bygga upp ett företag man bryr sig om.”

Prisbild:
David siktar på EV/EBITDA 4-6.

Där:

EV = Enterprise Value = kostnaden för ett helt företag
EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader

Hur man kan tänka angående att köpa kvalitetsbolag:
David anmärker på skillnaden mellan att göra företagsuppköp, jämfört med att köpa andra saker:

“Man kan föreställa sig hur världen skulle se ut om det var likadant i andra sammanhang. Om det kostade lika mycket överallt att gå på restaurang, då skulle man fokusera på att gå till de som är lite bättre. Om man skulle köpa en bil, och alla bilar kostar mellan 100-200k, så skulle man välja de bättre. Men så är det inte i den här världen. Bolagen vi köper ligger mellan 4-6 gånger. Det är intressant att det är så, för det är nästan ingen skillnad i pris, men det är en otrolig skillnad i kvalitet. “

4 Sätt Stockwik hittar företag:

 1. Erbjudanden kommer direkt till Stockwik via företagsförmedlare.
 2. Analys av egen research data, 
 3. Inköpt data att researcha och bygga modeller kring. 
 4. Bolag själva tar kontakt med Stockwik för uppköp

För- och nackdelar med olika finansiärer. 

 • Traditionella banker: Lägre räntor, högre amorteringskrav
 • Andra alternativ: Amorteringsfritt, med högre räntekostnader

Om ekonomin saktar ned, bör Stockwik ha en fördel:

-En medvind genom att vara konjunkturokänslig med (1) företag som inte påverkas av ekonomisk nedgång lika mycket som snittet, många som inte påverkas alls. (2) låneräntor tenderar historiskt att sjunka, vilket gör att Stockwiks lånekostnader sjunker, vilket innebär att dess ROIC (avkastning på investerat kapital) ökar. Och (3) säljare som är mindre kräsna; i vissa fall till och med tvingade säljare (“forced seller”), vilket innebär billigare företagsuppköp.

Tips för nybörjare vid företagsuppköp:

-Var metodisk och noggrann. 

-Lär dig affärsmodeller, människor och ekonomi.

-Mycket handlar om att göra företagsbesiktningen rätt. Gärna i kombination med andra smarta personer. Sällan hittar man allt på egen hand, det är så många detaljer att en andra synpunkt är viktig att få.

Vanliga misstag vid företagsuppköp:

-Att man tror sig kunna göra något bättre än en tidigare ägare. 

-Lätt att missbedöma hur mycket tid, energi och pengar som krävs att vända en dålig verksamhet.

-Väldigt svårt att förändra beteende och en företagskultur. Det är lättare att hitta bolag som håller och man tror på långsiktigt. 

_______________________

Mer om David & Stockwik:

Du kan se 12 mån rullande omsättning & EBITDA i länken till Admit. Det är mer pricksäkra siffror än senaste årsredovisningen, ifall du vill göra beräkningar utifrån nyckeltal så som EBITDA/EV.

Finanskursen 2020

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk