Finanskursen 2022

Hur blir börsåret 2022?

Blir börsåret 2022 som 2020? Vad historiken säger, vad marknaden säger och hur jag lagt upp min privata portfölj inför börsåret 2022

Börsåret 2022

Uppdatering: 14 dagar senare

Finanskursen 2022

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys