Finanskursen 2021

Joseph Schumpeter

blank

Joseph Schumpeter var en ekonom känd för sina teorier om Creative Destruction och affärscykler

Joseph Schumpeter

Vem var Joseph Schumpeter?

Joseph Schumpeter föddes i Tjeckien (men såg alltid sig själv som tysk medborgare), blev under en kort period finansminister i Tyskland och flyttade 1932 till USA, där han blev professor på Harvard universitet.

Redan vid 29 års ålder blev Joseph Schumpeter en ekonomprofessor, dock i Ukraina. Så man kan gissa att han var extra ambitiös och flyttade dit för att snabba upp sin karriär. Det antagandet stämmer nog, för han flyttade även runt mycket efter det och uppnådde ett flertal olika prestigefulla positioner.

1942 skrev han sitt magnum opus: Capitalism, Socialism and Democracy.

Joseph Schumpeters teori om affärscykler

Joseph Schumpeter byggde sina tankar om affärscykler på tidskrävande studier av historisk ekonomisk data. Idag är det ganska enkelt att dra fram tidsscerier på Macrotrends eller Statista, men Joseph Schumpeter var tvungen att tänka kreativt och komma på vilka böcker som kunde innehålla den relevanta kunskapen som behövdes för att underbygga hans teori.

Med andra ord, tog antagligen researchen längre tid än tänkandet. Idag är det ett inverterat förhållande.

Joseph Schumpeter

[Joseph Schumpeters cykliska ekonomi: Det börjar med (1) Råvaror, sedan köper (2) Företag dessa och säljer vidare till (3) Leverantörer eller varuhus, som säljer till (4) Slutkunden eller privatkonsumenter.

Läs även: Cykliska Bolag

Joseph Schumpeter hade till största del rätt i att ekonomin går i cykler. Men han hade fel i att det skulle ha något att göra med tidigare cykliska teorier:

  • Kitchin Cycle: 5-7 årscykel för kött
  • Juglar Cycle: 11 årscykler för fixed income (obligationer och dyl)
  • Kuznets Swing: 15-25 årscykler för Infrastruktur
  • Kondratiev Wave: 45-60 årscykler för Teknologi

Ingen av dem stämmer idag.

Så går det när man försöker skapa en TOE (Theory of Everything) inom ett komplext system.

Ekonomin är helt enkelt kaotisk.

Joseph Schumpeters teori om Creative Destruction

Creative Destruction betyder bland annat att flera olika företag tävlar om samma marknad med liknande produkter. I en planekonomi ser man det som slöseri med resurser, men i en marknadsekonomi antar man att bästa produkt vinner och att den är så bra att den kompenserar för det tidiga dubbelarbetet. Lite mer i Schumpeters kärna talas om hela branscher eller teknikparadigm där anländandet av trådlös telefoni och datakommunikation gör telefonledningar av koppar värdelösa. Den gamla branschen krossas, förstörs för att den nya är så överlägsen. Svaga, obsoleta företag och tekniker måste elimineras för att resurserna (människor, kapital, land) ska kunna läggas på rätt saker.

Joseph Schumpeter tänkte i evolutionära termer, applicerat till ekonomi, innan evolutionär teori var välkänt. Han utgick från att många axiom från evolutionslära gick att applicera på ekonomin. Exempelvis:

  • De mest anpassningsbara företagen består över tid
  • De svaga/icke-innovativa företagen går under när nya upptäckter görs inom dess bransch
  • Företag behöver planera framåt, då affärscykler, liksom säsonger, inträffar inom ekonomin

Precis som djur som går i ide, eller djur som samlar mat under sommaren för att ha ett förråd under vintern, behöver företag förbereda sig på förändring. Smarta företag inom föränderliga branscher bygger upp en kassa för forskning- och utveckling, eller uppköp av konkurrenter. De är i förväg beredda på ny konkurrens, även om de nu är ledaren, med störst marknadsandel.

Ett bra exempel på detta är Google (Alphabet). De har totalmonopol på globala internetsökningar (med undantag från Kina) och tjänar gott om pengar där förutsägbart varje år. Vad gör de med pengarna? Investerar på 100 olika skumma experiment till sina ingenjörer. Tyvärr har inget funkat än.

Vad innebär Joseph Schumpeters teori om Creative Destruction?

Att stora oväntade förändringar (katastrofer) sker då och då, och att vissa företag kommer ur detta starkare och andra förgörs.

Om man inte studerar en särskild bransch noggrant är det inget man tänker på. De världsledande företagen har blivit världsledande genom en kombination av tur och skicklighet. Problemet är att man som utomstående inte enkelt kan skilja mellan vilka som haft tur och vilka som varit skickliga.

Man ser bara de som överlevt.

Det är bra att planera i förväg och ha en krigskassa, som japanska konglomerat. Dock har detta varit en stor nackdel för dem sista 5-10 åren då penningmängden utökats av Centralbanker. Men det har annars varit en smart strategi, sista 100+ åren.

* * *

Läs även om dessa kända ekonomiska tänkare:

Finanskursen 2021

blank

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys