Kontaktformulär

Hej –

Du kan kontakta oss via formuläret nedan eller genom att maila oss på support@finanskursen.se

Hur lång tid pågår Finanskursen? 12 veckor.

Kan du ta kursen på distans? Ja.

Gäller din fråga förkunskap inför kursen? Kort svar: Ingen särskild tidigare erfarenhet krävs, många kursdeltagare har tillgodogjort sig materialet och klarat examinering utan problem. Läs ett längre svar här.

-Syding & Sunström