Kontaktformulär

Hej –

Du kan kontakta oss genom att maila oss på support@finanskursen.se

Hur lång tid pågår Finanskursen? 12 veckor.

Kan du ta kursen på distans? Ja.

När ges kursen nästa gång? 28e mars. För att säkra en plats, gör en Tidig Ansökan.

Mest förekommande frågor finns här.

Gäller din fråga förkunskap inför kursen? Kort svar: Ingen särskild tidigare erfarenhet krävs, många kursdeltagare har tillgodogjort sig materialet och klarat examinering utan problem. Läs ett längre svar här.

Något annat? Maila oss på Support@finanskursen.se

-Syding & Sunström