Kontaktformulär

Hej –

Du kan kontakta oss via formuläret nedan eller genom att maila oss på support@finanskursen.se

Hur lång tid pågår Finanskursen? 12 veckor.

Kan du ta kursen på distans? Ja.

När ges kursen nästa gång? Ej bestämt, men preliminärt Februari 2021.

Gäller din fråga förkunskap inför kursen? Kort svar: Ingen särskild tidigare erfarenhet krävs, många kursdeltagare har tillgodogjort sig materialet och klarat examinering utan problem. Läs ett längre svar här.

-Syding & Sunström