Kursomdömen

Här kan du läsa vad tidigare deltagare säger om Finanskursen.

(Cirka 500 deltagare totalt)

Finanskursen har bidragit till att jag idag ingår i S&P Academy

Hej, Först och främst vill jag rikta ett stort tack till er för den här kursen. Jag läser materialet i loopar och måste säga att det här är den absolut bästa kursen jag någonsin gått! 

Det har varit extremt lärorikt. Mitt intresse för ekonomi var stort innan kursen men nu finner jag mig själv tänkandes på värderingsmultiplar och intrinsic value nivåer mest hela dagarna.

Jag har gjort en analys på ett bolag som jag hittade. Det hade varit givande med lite feedback på mitt case. Ni finner det bifogat. Återigen stort tack för kunskapen, den kommer jag bära med mig och använda resten av mitt liv. Kommer det uppföljning/fortbildningskurser så är jag högst intresserad av att ta del av dem.

Efter kursen har jag även läst:
The Intelligent Investor
The Most Important Thing
Mastering the Market Cycles
The Big Secret for the Small Investor
Principles


Jag tycker att kursen komprimerar, förtydligar samt fördjupar vad många av de riktigt stora namnen inom finans förmedlar. Finanskursen har bidragit till att jag idag ingår i S&P Academy (Finansiell rådgivartrainee). På min intervju och i mitt CV berättade jag om FK, så kursen har givit mig stort värde.

—Oscar Nielsen
(FA-Trainee S&P)

The three-day investing seminar at LBS exceeded my expectations by a far margin.

The content is comprehensive and relevant to students who want to sharpen their investing framework or aspire to work in equity research role.

Mikael covered a wide range of materials, such as finding investing ideas, valuation, risk assessment, and portfolio management.

While there are many investing courses or books, Mikael’s Ouroboros approach is creative, original, and practical. For example, Mikael doesn’t use CAPM (beta, WACC etc) to perform DCF and arrive at company’s value. At first, I was confused because DCF is a staple at business school and the CFA programme. However, after following his seminar, I understood his practical approach of applying multiples to future earnings to find the expected CAGR (P=FxV). This makes perfect sense as it avoids many assumptions involved in calculating WACC. I've adapted the concept to my research framework after the seminar.

The delivery was excellent, as Mikael was willing to respond to questions while going through his materials. In addition, Mikael was very generous with his time, so no questions were left unanswered. As a bonus, he also shared an excel sheet full of useful websites (it’s like a library of interesting URLs).

The slides/written materials were packed with valuable concepts which build on each other. So, it’s essential to pay close attention to the presentation to make sense of the material (i.e., you may not understand them just by reading). Mikael also used two case studies (Meta and Tesla) to demonstrate how to apply the concepts in real life.

In summary, Mikael is a gifted investor with talent in teaching (a rare combination). LBS Investment Management Club is very lucky to have him this year, and I sincerely hope that future LBS students and alumni will have the chance to learn from him too.

—Andrianto Guntoro, CFA | Candidate for Masters in Finance

blank

Kursen öppnade mitt intresse för fundamental analys

Jag tycker att Finanskursen gav en bra helhet av fundamental analys. Mycket bra att gå igenom processen från screening, söka mönster för när en aktie eventuellt är undervärderad till utförandet av själva analysen.

Mycket bra med Facebookgruppen också, så att man kan ställa frågor löpande. Mer eller mindre allt var nytt för mig. Jag har ingen tidigare erfarenhet. Jag kommer fortsätta utveckla min egen kunskap inom området för min egen personliga utvecklings skull. Kursen öppnade mitt intresse för fundamental analys.

För mig var kostnaden för Finanskursen ingenting mot vad jag har fått tillbaka. Dels har jag fått en mycket större förståelse för fundamental analys. Samtidigt som jag fått ta del av väldigt många bra och intressanta tips. En stor del av värdet för mig är att få ett seriöst forum att ta del av andras tankar när det kommer till investeringar. Jag vill tacka för all tid och energi ni lägger på detta Karl-Mikael Syding & Ludvig Sunström. Fortsätt med ert grymma arbete!

—Simon Tikkannen Jöns
Linkedinprofil

blank

Hur man tar sig an årsredovisningar

De första fem delarna av kursen gillade jag bäst. De tog upp frågor jag själv funderat över och inspirerade mig att försöka hitta mer information kring frågorna som togs upp. Många andra bra saker var: Hur man tar sig an en årsredovisning på ett strukturerat sätt, har lärt mig mer om flera olika nyckeltal, fördubblingsregeln, hur man räknar på olika årliga räntor och vad man får tillbaka om några år, att det är viktigt att förstå och bedöma kassaflödet och skilja på vinst och kassaflöde, DCF-analys (vill lära mig mer om det), använda värderingsmodell på ett strukturerat sätt, margin of safety, en hel del nya informationskällor, och mycket mer...
—Yordanka Yoka
Linkedinprofil

blank

Teorin klickade när man fick applicera det praktiskt

Bäst tyckte jag var webinariet när Micke gick igenom Azelio modellering. Då kändes det som teorin klickade när man fick applicera det praktiskt. Framöver kommer jag göra prognoser, sätta intervall och skriva ner vad som krävs för att prognoserna ska kunna bli verklighet. Med mer nedskrivet blir det enklare att dela med smarta kompisar.
—Petter Hattenbach
TradersAlloy.se

blank

En väldigt bra startpunkt

Allt var helt nytt för mig. Därför gillade jag Modul 4 och 5. Modul 4 för att som nybörjare kunde jag lära mig hur kan jag identifiera olika konkurrensfördelar, samt grunderna i branscherna. Det är en väldigt bra startpunkt för mig att identifiera grundläggande egenskaper som gör ett företag värt att investera i. Modul 5 också för då kunde jag lära mig var det finns information och hur jag ska klassificera informationen som jag behöver för att göra min investering, nämligen att tolka årsrapporter.
—Grover Bustillos

blank

En lärdom? Investeringsdagboken!

Jag gillade delen om avkastning och delen om Konkurrensfördelar, vissa saker som jag inte var helt medveten om och det gav mig intressanta tankeställningar. En lärdom? Investeringsdagboken! En sån simpel sak som är lätt att följa för sig själv. Så här i efterhand kanske jag hade gjort mina investeringar annorlunda. Sen måste jag säga att jag verkligen gillat upplägget. Det har varit en tydlig koppling med vilken modul som kommer och det bygger legoklossar på varandra desto längre kursen går. Riktigt bra.
—Emil Hallenborg

blank

Mikaels personliga insikter och tankar var det bästa

Mikaels personliga insikter och tankar var det bästa. Kursmaterialet och upplägget fungerade bra. De två främsta sakerna jag lärde mig från Finanskursen var att göra en kassaflödesanalys och föra en investeringsdagbok.
—Raimo Gester
FirstgateInvest.se

blank

Man fick en bit av resonemanget varje vecka

Det fanns inget enkelt svar för när man ska investera. Men man fick en bit av resonemanget varje vecka, att bygga vidare på. Nu kommer jag att se värderingsmutiplar, dess historik och jämföra med liknande bolag i samma bransch. Skriva ner mina beslut kring köp/sälj och följa upp mina egna tankar på bättre sätt. Har börjat skriva ner i en "Commonplace" för mina analyser av bolag och ska samla allt där.
—Samuel Hedlund

blank

Jag har tagit mig från teori till praktisk tillämpning

Jag gillar framförallt ansatsen att man ska försöka hålla det enkelt. Finans är ett komplext ämne och vill man, kan man göra det hur svårt som helst, men oftast tillför det mest brus. Genom att använda enkla verktyg som multipelintervall så kan man nå kraftfulla resultat. Framförallt har kursen gjort att delar har satts ihop till en kraftfull helhet som använda i praktiken. Många koncept är enkla och jag kände till dem sen tidigare. Men genom kursen har de sats ihop i ett sammanhang och jag har tagit mig från teori till praktisk tillämpning. Nu kommer jag göra två saker annorlunda. 1. Jag kommer notera ned mina investeringsidéer och arbeta aktivt med min commonplace. 2. Jag kommer försöka ha tålamod och vänta tills jag hittar riktigt bra investeringscase med ordentlig potential istället för att lägga pengar på halvbra case.
—Robin Nylén

blank

Jag hoppas ni fortsätter med Finanskursen många år till, jag tycker den var fantastisk

För mig har hela kursen varit oerhört givande, och jag tycker ni fick ihop en klar röd tråd genom hela kursmaterialet. Vecka 11 och 12 var viktigt för att sy ihop hela paketet. Jag har lärt mig vikten av värdeanalys och dess fundamentala steg. Det är först nu jag insett hur lite jag kunde, och hur lite jag fortfarande kan om aktieinvestering; men det gör att jag är mer intresserad än någonsin att läsa mer och praktisera/realisera den kunskap jag tilltagit mig för att konvertera det till "mitt sätt" att göra värdeanalyser.

Jag har redan nu börjat tillämpa de kunskaper jag tagit till mig i den här kursen även utanför aktieinvesteringsvärlden; som en fundamental bas/plattform för de strategier jag bygger upp för mitt företag för att kontinuerligt skapa ett starkare bolagsvärde. Jag hoppas ni fortsätter med finanskursen i många år framöver, jag tycker den var fantastisk. Den har hjälpt mig oerhört mycket både privat (investeringar) samt i mitt dagliga arbete! Lyxen att få sitta på sidan och ta del av diskussionerna med årskull två har varit oerhört bra och lärorikt, så kämpa på, ni bidrar till något gott både för individer samt världen med den här kursen!

—Jon Olsson
Linkedinprofil

blank

Hur man tänker kring bolagsvärdering

Alla delar av Finanskursen var nyttiga, men en särskild sak jag lärt mig är hur man tänker kring bolagsvärdering. Tidigare har jag haft begränsade kunskaper i detta. Framöver kommer jag göra mer grundläggande analys och inte bara tekniskt eller sentimentstyrt.
—Patrik Johansson

blank

Analysverktyg som DCF, modellering, makro och TA

Jag gillade mest Modul 1 och 2. Övriga lärdomar inkluderar analysverktyg som DCF, Värderingsmodellering, Makro och TA. Som nybörjare är hela min approach och tankebanor kring investeringar påverkad av att ha gått Finanskursen.
—Noel Ekstrand

blank

Förankrar tankesättet kring pris och värdering

Jag tyckte speciellt om kursmaterialet om hur man analyserar ett bolags uthållighet kring tillväxt, efterfrågan eller andra uthålliga nyckelvariabler. Överlag var kursen genomgående to the point och gav en ett nytt och fördjupat synsätt på värdering i många aspekter. Särskilt förankrar kursen tankesättet och diskussionen kring pris motsvarande värdering. Vidare var diskussionen om diskonteringsräntan presenterad med ett nytt synsätt utifrån en investerares perspektiv – att applicera det kravet man vill ha som avkastning och inte nödvändigtvis den teoretiskt korrekta WACC:en.
—Karim Sabbagh

blank

Vikten av att förstå affärsmodellen

Nu har jag en egen uppfattning av vad bolaget är värt, gör egna prognoser hur bolaget ska utvecklas, förbättrar min investeringsprocess mer, och förstår vikten av att våga avstå eller vänta med en investering när inte värdet på bolaget rimmar med priset på aktien, trots man lagt ner mycket tid på analysarbetet och tycker om bolaget. För övrigt lärde jag mig vikten av företagets- och marknadens historik och mer förståelse för dess betydelse. Även vikten av att förstå affärsmodellen.

Mina favoritmoment var introduktionsdelen om att skapa ett effektivt bolagsuniversum, Modul 1 om att avgöra om en aktie kan vara "tillräckligt billig" och "så läser du en årsredovisning". Särskilt årsredovisningen, för jag tycker årsredovisningar kan kännas överväldigande vid första anblick, men här får jag veta var fokus ska läggas och en tydlig checklista, många "aha moment".

—Pär Wikman

blank

Framöver kommer jag arbeta mer strukturerat

De delar jag gillade mest var själva investeringsprocessen och modeller för beslutsfattning. Överlag alla tips för att arbeta fortare och smartare. Att triangulera mellan olika modeller. Bra genomgång av de olika värderingsmultiplarna och att man ska hålla det enkelt men förstå på djupet. T.ex att förstå hur ett bolag kan vara uthålligt och vad man ska tänka på när man gör prognoser. Övriga lärdomar var att alltid tänka på alternativkostnader och hur man bygger en värderingsmodell. Framöver kommer jag arbeta mer strukturerat, filtrera ner och enbart följa max 7-10 bolag.
—Fredrik Reuterhäll

blank

Nu kommer jag screena fram egna bolag att investera i

Jag är mest intresserad av bolagsvärdering och tycker därför modul 1 respektive 5 var de bästa delarna (om en aktie är billig och om dess tillväxt eller avkastning är uthållig). Nu kommer jag screena fram egna bolag att investera i. Från början kommer jag förmodligen bara anteckna och investera obetydliga summor för att utvärdera mina antaganden och på så sätt bygga upp erfarenhet.
—Peik Skrifvars

blank

Finanskursen har varit lärorik och består av sjukt mycket mer material än jag trodde

Jag gillade Modul 4, då jag sedan tidigare kände till betalningstider till/från företaget och dess påverkan på kassaflödet, men kände inte till vad de kallas och inte heller hur man räknar ut dom och vad man kan se när man analyserar dom. Jag har endast utgått från TA tidigare, men kommer nu att börja använda FA tillsammans med TA, dvs. jag kommer att utgå från FA för att hitta intressanta case som jag sedan handlar på via TA. Själva Finanskursen har varit mycket lärorik och består av sjukt mycket mer material än jag trodde och hoppades på. Jag har även, helt otippat, lärt mig flera nya ord och uttryck samt en hel del engelska.
—Tomas Welin

blank

Nu har jag en konkret checklista att utgå från när jag investerar

Kursen ger alla verktyg som behövs för att med gott självförtroende kunna göra värdeinvesteringar. TA och makro nämns lite i slutet, de är inte oviktiga i kursens mening, men de anses vara kompletterande i värdecase. Det rent mekaniska räknandet och byggande av kalkylarksmodeller är nerkokad till de viktigaste delarna, inte på något sätt knapphändig, men en kursdeltagare med grundläggande gymnasiemattekunskaper och grundläggande aktiekunskap (motsvarande UA) kan plocka upp detta material och förstå. Tillgången till Facebookgruppen är riktigt värdefull den med, man slänger ut en fråga med eftertanke, bra svar kommer tillbaks och nya bekantskaper skapas.

Glöm inte bort att permanenta följande dokument i kursens växande bibliotek (de är extra värdefulla):

1) Finanskursen Analysmetod PROVEN Syding
2) Finanskursen Filtrering i praktiken
3) Finanskursen Filtreringsprocess
4) Finanskursen II Intro Penser 9 september 2020
5) Finanskursen Verktygslåda
6) Kalkylarket, dokumentet och presentationen av Azelio-caset

Under lång tid har jag kunnat gå och grunna på det jag läst och gjort kopplingar som verkligen satt sig. Nu har jag en konkrekt checklista att utgå från när jag investerar. Denna kommer jag kontinuerligt att finjustera. Tidigare fanns ingen systematik för mig, inte för att jag inte ville, utan mer för det var så många saker jag inte visste om de var relevanta eller ej, och allt blev ett brus.

—Andreas Thorsson Aaro

blank

Hunnit med min första exit som blev bra tack vare det jag lärt mig i kursen.

Det var en rolig kurs med mycket nyttig information som jag kommer ha stor nytta av under mitt fortsatta liv när jag investerar i aktier. Det bästa var att ingenting i kursen var onödigt eller överflödigt. Sammanhanget och syftet blev tydligt och lätt att begripa eftersom ni bara har med det som är viktigt. Vad har jag lärt mig? Det är en lång lista. Men framförallt har jag fått en struktur jag kan utgå från för att göra analyser och prognoser. Nu kommer jag att lägga 30 minuter per dag på eget analysarbete istället för att såsom tidigare planlöst läsa andras tips och analyser. Tack till er för ett väl genomtänkt kursupplägg - innehållet är en riktig skatt som jag kommer ha stor nytta av framöver! Jag har faktiskt redan hunnit med min första exit som blev bra tack vare det jag lärt mig i kursen. Min prognos stämde precis förutom att det gick snabbare än vad jag hade räknat med. Lite tur kanske, men det ska man ju också ha.
—Peter Hagberg

Linkedinprofil

blank

Har lärt mig massor!

Det viktigaste för mig var Värderingsmultiplar och Screening, hur börjar man helt enkelt, Är efterfrågan sund? Nytt koncept för mig särskilt med DSO-talet, Skulder, man har ju blivit itutad att skulder inte är bra. Makro, bra med grunder. Har lärt mig massor! Värderingsmultiplar, hur läsa årsredovisningar, skulder, volatilitet, Investeringsdagbok, nyemissioner etc. Vad jag gör annorlunda nu, är att föra Investeringsanteckningar, screena med olika värderingsmultiplar, följa skulder, DSO-talet, VIX, RSI, HYG.
PS jag filtrerade ut Arctic Paper och den har gått bra, +20% sen jag köpte.

—Alborz Azadrad
Linkedinprofil

blank

Även om man aldrig investerar en krona tror jag kursen betalar sig snabbt om man analyserar nästa företag man ska jobba på. Särskilt om man tittar på vinst per anställd och andra konkurrensfördelar som leder till högre vinst per anställd.

blank
Finanskursen Kevin

Stort tack för denna gedigna kurs som redan har genererat mer positiv avkastning än det investerade beloppet för kursen 🙂

Det jag lärde mig mest från var Värderingsmodulen, tack vare den fundamentala genomgången att kunna räkna ut och förstå vad något "faktiskt" är värt. Rimliga historiska multiplar för olika typer av bolag, hur man kan analysera bolagets hälsa, konkurrensbild och relation till kunder, leverantörer (DPO, DSO etc.)Jag kommer reflektera mer över beslut jag tar i mina investeringar och fortsätta med min investeringsdagbok där jag skriver ned tankar och funderingar för bättre beslutsunderlag. Tack återigen för en helt fantastiskt genomarbetad kurs och all tid ni har lagt ned. Helt klart en av mitt livs bästa investeringar!
—Kevin Stenmark