Kursomdömen

Här kan du läsa vad tidigare deltagare säger om Finanskursen.

(Över 100 deltagare Årskull 1 och över 100 deltagare i Årskull 2)

Kursen öppnade mitt intresse för fundamental analys

Jag tycker att Finanskursen gav en bra helhet av fundamental analys. Mycket bra att gå igenom processen från screening, söka mönster för när en aktie eventuellt är undervärderad till utförandet av själva analysen.

Mycket bra med Facebookgruppen också, så att man kan ställa frågor löpande. Mer eller mindre allt var nytt för mig. Jag har ingen tidigare erfarenhet. Jag kommer fortsätta utveckla min egen kunskap inom området för min egen personliga utvecklings skull. Kursen öppnade mitt intresse för fundamental analys.

Jag tar antagligen relativt hög risk på Azelio i förhållande till mitt kapital (men jag tycker det är värt det i förhållande till möjlig uppsida). Nu är jag plus några hundratusen kronor.

För mig var kostnaden för Finanskursen ingenting mot vad jag har fått tillbaka. Dels har jag fått en mycket större förståelse för fundamental analys. Samtidigt som jag fått ta del av väldigt många bra och intressanta tips. En stor del av värdet för mig är att få ett seriöst forum att ta del av andras tankar när det kommer till investeringar. Jag vill tacka för all tid och energi ni lägger på detta Karl-Mikael Syding & Ludvig Sunström. Fortsätt med ert grymma arbete!

—Simon Tikkannen Jöns
Linkedinprofil

Hur man tar sig an årsredovisningar

De första fem delarna av kursen gillade jag bäst. De tog upp frågor jag själv funderat över och inspirerade mig att försöka hitta mer information kring frågorna som togs upp. Många andra bra saker var: Hur man tar sig an en årsredovisning på ett strukturerat sätt, har lärt mig mer om flera olika nyckeltal, fördubblingsregeln, hur man räknar på olika årliga räntor och vad man får tillbaka om några år, att det är viktigt att förstå och bedöma kassaflödet och skilja på vinst och kassaflöde, DCF-analys (vill lära mig mer om det), använda värderingsmodell på ett strukturerat sätt, margin of safety, en hel del nya informationskällor, och mycket mer...
—Yordanka Yoka
Linkedinprofil

Teorin klickade när man fick applicera det praktiskt

Bäst tyckte jag var webinariet när Micke gick igenom Azelio modellering. Då kändes det som teorin klickade när man fick applicera det praktiskt. Framöver kommer jag göra prognoser, sätta intervall och skriva ner vad som krävs för att prognoserna ska kunna bli verklighet. Med mer nedskrivet blir det enklare att dela med smarta kompisar.
—Petter Hattenbach
TradersAlloy.se

En väldigt bra startpunkt

Allt var helt nytt för mig. Därför gillade jag Modul 4 och 5. Modul 4 för att som nybörjare kunde jag lära mig hur kan jag identifiera olika konkurrensfördelar, samt grunderna i branscherna. Det är en väldigt bra startpunkt för mig att identifiera grundläggande egenskaper som gör ett företag värt att investera i. Modul 5 också för då kunde jag lära mig var det finns information och hur jag ska klassificera informationen som jag behöver för att göra min investering, nämligen att tolka årsrapporter.
—Grover Bustillos

En lärdom? Investeringsdagboken!

Jag gillade delen om avkastning och delen om Konkurrensfördelar, vissa saker som jag inte var helt medveten om och det gav mig intressanta tankeställningar. En lärdom? Investeringsdagboken! En sån simpel sak som är lätt att följa för sig själv. Så här i efterhand kanske jag hade gjort mina investeringar annorlunda. Sen måste jag säga att jag verkligen gillat upplägget. Det har varit en tydlig koppling med vilken modul som kommer och det bygger legoklossar på varandra desto längre kursen går. Riktigt bra.
—Emil Hallenborg

Mikaels personliga insikter och tankar var det bästa

Mikaels personliga insikter och tankar var det bästa. Kursmaterialet och upplägget fungerade bra. De två främsta sakerna jag lärde mig från Finanskursen var att göra en kassaflödesanalys och föra en investeringsdagbok.
—Raimo Gester
FirstgateInvest.se

Man fick en bit av resonemanget varje vecka

Det fanns inget enkelt svar för när man ska investera. Men man fick en bit av resonemanget varje vecka, att bygga vidare på. Nu kommer jag att se värderingsmutiplar, dess historik och jämföra med liknande bolag i samma bransch. Skriva ner mina beslut kring köp/sälj och följa upp mina egna tankar på bättre sätt. Har börjat skriva ner i en "Commonplace" för mina analyser av bolag och ska samla allt där.
—Samuel Hedlund

Jag har tagit mig från teori till praktisk tillämpning

Jag gillar framförallt ansatsen att man ska försöka hålla det enkelt. Finans är ett komplext ämne och vill man, kan man göra det hur svårt som helst, men oftast tillför det mest brus. Genom att använda enkla verktyg som multipelintervall så kan man nå kraftfulla resultat. Framförallt har kursen gjort att delar har satts ihop till en kraftfull helhet som använda i praktiken. Många koncept är enkla och jag kände till dem sen tidigare. Men genom kursen har de sats ihop i ett sammanhang och jag har tagit mig från teori till praktisk tillämpning. Nu kommer jag göra två saker annorlunda. 1. Jag kommer notera ned mina investeringsidéer och arbeta aktivt med min commonplace. 2. Jag kommer försöka ha tålamod och vänta tills jag hittar riktigt bra investeringscase med ordentlig potential istället för att lägga pengar på halvbra case.
—Robin Nylén

Modul 1 om värdebaserade investeringar & Modul 5 om skulderna är under kontroll, var bäst för mig. En lärdom från kursen var att tänka på follow-upen, dvs kolla om ens antaganden och resonemang vid investeringen stämde i efterhand när man har facit.

—Stefanie Petterson

jag tycker att dina riktlinjer om nyckeltal underlättar mycket - speciellt för mig som inte är så erfaren. Också då du av lång egen erfarenhet sett igenom det som massorna på marknaden tror/hur de brukar värdera och kan utnyttja detta till att genomlysa bolag från andra synvinklar. Just modulen kring hur billigt bolaget faktiskt är - och den klockkurva som du ritar upp för att symbolisera slutpriset - tycker jag gav mig mest insikt. En annan stor lärdomar var angående vikten av att triangulera flera nyckeltal. Att skuldsättningen kan tolkas annorlunda beroende på företagets bransch. Därav betydelsen att utnyttja många olika nyckeltal - för att hitta det som sticker ut och undersöka närmre - men inte heller låta sig luras av att något som ser dåligt ut (baserat på nyckeltal) måste vara dåligt. För mig kommer allting förändras, jag hade egentligen inget riktigt etablerat förhållningssätt eller arbetssätt till hur jag lägger upp mina analyser eller vad som KAN ingå och vad jag anser är viktigt ur ett helheltsperspektiv beroende på ex sektor.

—Julia Broberg

Bäst var de inledande modulerna om värdering och nyckeltal, för det förda resonemanget om hur olika sätt att värdera hänger ihop. Jag gillade också checklistorna på hur man skall jobba och vad man skall ha koll på och att ha en systematisk stringent approach. Helt ärligt så fanns det i stort sett inga nya begrepp eller nya saker jag lärde mig. Det låter negativt och är det motsatta! För det jag lärde mig var hur man systematisk skall gå till väga och HUR man skall använda verktygen i toolboxen. Detta har jag saknat tidigare och jag har varit alldeles för flaxig i min approach. Vad jag kommer göra annorlunda nu är att skaffa struktur och motivera mina innehav bättre samt sätta targets både på upp och nedsidan samt följa upp innehav bättre. Mest spännande är att jag känner bättre tillförsikt att våga mig på mindre och mindre väl täckta företag då kursen ger en självförtroende och verktyg att göra egna vettiga analyser. Angående min kunskapsnivå, så har jag 25 år i finans varav det mesta är sell side, Ränte- och kreditmarknaden och jag har lärt mig mer om aktier och aktieanalys de senaste åren på egen hand än jag gjorde inom bank och finans. Oerhört kul och det finns alltid mer att lära sig...

Michael, med 25 års erfarenhet Sell Side, ränte-och kreditmarknaden

Jag hoppas ni fortsätter med Finanskursen många år till, jag tycker den var fantastisk

För mig har hela kursen varit oerhört givande, och jag tycker ni fick ihop en klar röd tråd genom hela kursmaterialet. Vecka 11 och 12 var viktigt för att sy ihop hela paketet. Jag har lärt mig vikten av värdeanalys och dess fundamentala steg. Det är först nu jag insett hur lite jag kunde, och hur lite jag fortfarande kan om aktieinvestering; men det gör att jag är mer intresserad än någonsin att läsa mer och praktisera/realisera den kunskap jag tilltagit mig för att konvertera det till "mitt sätt" att göra värdeanalyser.

Jag har redan nu börjat tillämpa de kunskaper jag tagit till mig i den här kursen även utanför aktieinvesteringsvärlden; som en fundamental bas/plattform för de strategier jag bygger upp för mitt företag för att kontinuerligt skapa ett starkare bolagsvärde. Jag hoppas ni fortsätter med finanskursen i många år framöver, jag tycker den var fantastisk. Den har hjälpt mig oerhört mycket både privat (investeringar) samt i mitt dagliga arbete! Lyxen att få sitta på sidan och ta del av diskussionerna med årskull två har varit oerhört bra och lärorikt, så kämpa på, ni bidrar till något gott både för individer samt världen med den här kursen!

—Jon Olsson
Linkedinprofil

Hur man tänker kring bolagsvärdering

Alla delar av Finanskursen var nyttiga, men en särskild sak jag lärt mig är hur man tänker kring bolagsvärdering. Tidigare har jag haft begränsade kunskaper i detta. Framöver kommer jag göra mer grundläggande analys och inte bara tekniskt eller sentimentstyrt.
—Patrik Johansson

Analysverktyg som DCF, modellering, makro och TA

Jag gillade mest Modul 1 och 2. Övriga lärdomar inkluderar analysverktyg som DCF, Värderingsmodellering, Makro och TA. Som nybörjare är hela min approach och tankebanor kring investeringar påverkad av att ha gått Finanskursen.
—Noel Ekstrand

Förankrar tankesättet kring pris och värdering

Jag tyckte speciellt om kursmaterialet om hur man analyserar ett bolags uthållighet kring tillväxt, efterfrågan eller andra uthålliga nyckelvariabler. Överlag var kursen genomgående to the point och gav en ett nytt och fördjupat synsätt på värdering i många aspekter. Särskilt förankrar kursen tankesättet och diskussionen kring pris motsvarande värdering. Vidare var diskussionen om diskonteringsräntan presenterad med ett nytt synsätt utifrån en investerares perspektiv – att applicera det kravet man vill ha som avkastning och inte nödvändigtvis den teoretiskt korrekta WACC:en.
—Karim Sabbagh

Jag gillade första och sista delen av kursen. Tycker dessa var mest användbara. Gillar även delen om hur man läser en Årsredovisning. Jag startade en privat FB grupp med 6 deltagare där vi gjort olika case. Jag är också tacksam att vi kommer åt kursmaterialet framgent samt att jag (som Livedeltagare) kan lyssna in på webinarier. Azeliocaset uppskattar jag mycket. Sammanfattningsvis har jag lärt mig bli mer strukturerad i min analys samt hittat ett både snabbare och lättare sätt att ta mig an nya case. Flera saker har belysts på nya sätt vilket ökat min förståelse.

—Mattias Mellander

Jag lade ca 5 timmar i veckan på Finanskursen. Delen om hur man bygger en värderingsmodell var superintressant. Två saker jag tar med mig är hur man gör bättre prognoser och att bedöma bolags riktiga värde.

Sebastian Krook

Som relativt oerfaren inom området har jag tidigare bara tittat på trender och nyheter på de aktier jag investerat i, men med denna kurs får man verkligen lära sig vad som är viktigt. Exempelvis RoE, skulder, P/E, P/S, och övriga multiplar som man inte hade någon aning om innan. Detta kommer få mig att vara mer analytisk vid inköp av aktier. Det var även väldigt bra att få lära sig alla psykologiska aspekter om beslutsfattarna. Det har varit lärorikt att förstå hur man ska tolka värderingsmultiplar, större makrosignaler, och kassaflöden.

Axel Nidén

Vikten av att förstå affärsmodellen

Nu har jag en egen uppfattning av vad bolaget är värt, gör egna prognoser hur bolaget ska utvecklas, förbättrar min investeringsprocess mer, och förstår vikten av att våga avstå eller vänta med en investering när inte värdet på bolaget rimmar med priset på aktien, trots man lagt ner mycket tid på analysarbetet och tycker om bolaget. För övrigt lärde jag mig vikten av företagets- och marknadens historik och mer förståelse för dess betydelse. Även vikten av att förstå affärsmodellen.

Mina favoritmoment var introduktionsdelen om att skapa ett effektivt bolagsuniversum, Modul 1 om att avgöra om en aktie kan vara "tillräckligt billig" och "så läser du en årsredovisning". Särskilt årsredovisningen, för jag tycker årsredovisningar kan kännas överväldigande vid första anblick, men här får jag veta var fokus ska läggas och en tydlig checklista, många "aha moment".

—Pär Wikman

Största lärdomen var att läsa årsredovisningar, skönt att få en mall att gå efter. Framöver kommer jag analysera grundligare och gå igenom kassaflödet noggrannare än tidigare

—Henrik Kristensson

Jag lade 4-5 timmar i veckan på att lära mig Finanskursens material. Jag gillade hela kursen då man får en bred inblick av att analysera bolag, både enkelt och avancerat. Det jag lärt mig är användbart även utanför att analysera börsnoterade företag. Det ger en amatör som mig (med +2 års erfarenhet) en bra plattform att jobba från och utvecklas som investerare. Jag kommer att repetera vad jag lärt mig framöver.

Martin Gren

Jag har flera års erfarenhet men lade 2-3 timmar i veckan för alla delar av kursen har sina bra sidor. Reklam kan vara tecken på att ett företag har det kämpigt (förutom om en ny produkt lanseras). Att göra Tekniska Analyser är sällan värt mödan då datorer och företag gör det ofantligt mycket snabbare (och förmodligen bättre) än vad man själv är kapabel till.

Daniel Håbäck

Framöver kommer jag arbeta mer strukturerat

De delar jag gillade mest var själva investeringsprocessen och modeller för beslutsfattning. Överlag alla tips för att arbeta fortare och smartare. Att triangulera mellan olika modeller. Bra genomgång av de olika värderingsmultiplarna och att man ska hålla det enkelt men förstå på djupet. T.ex att förstå hur ett bolag kan vara uthålligt och vad man ska tänka på när man gör prognoser. Övriga lärdomar var att alltid tänka på alternativkostnader och hur man bygger en värderingsmodell. Framöver kommer jag arbeta mer strukturerat, filtrera ner och enbart följa max 7-10 bolag.
—Fredrik Reuterhäll

Jag har lärt mig väldigt många nya saker. De bästa delarna av kursen var de 29 idéerna i början och sammanfattningen i slutet, för det inspirerar till det övergripande tänkandet. Detta, i kombination med att kunna beräkna enskilda faktorer, skapar en oslagbar helhet.

Fredrik Hansson

I snitt lade jag ca 4-5 timmar per vecka på Finanskursen. Tyckte Modul 1 var en bra början. Under kursen lärde jag mig bland annat att förstå en DCF-analys, hur man läser en årsrapport och gör en tillväxtsprognos.

Marcus Bentzer

Min favoritdel var Live Webinar, då man fick prata igen det man läst i kursmaterialet. Ett bra sätt att få det inpräntat och få chans att ställa alla möjliga frågor. Något jag tar med mig är analys och ekonomi från grunden. Kom ofta fram till samma slutsats innan kursen men på ett mycket omständigare sätt. Framöver kommer jag titta närmre på historisk utveckling för att prognostisera bolagen innan köp (och sälj). Har nog blivit lite restriktivare med många större bolag som inte har så stor avkastningspotential och samtidigt klivit ut lite längre på riskkurvan när det gäller mindre bolag men nu med bättre verktyg för att hitta dom. Det tog mig i genomsnitt 2-3 timmar per vecka att gå igenom kursmaterialet och jag har mer än 5 års erfarenhet."

Henrik Stenberg

Nu kommer jag screena fram egna bolag att investera i

Jag är mest intresserad av bolagsvärdering och tycker därför modul 1 respektive 5 var de bästa delarna (om en aktie är billig och om dess tillväxt eller avkastning är uthållig). Nu kommer jag screena fram egna bolag att investera i. Från början kommer jag förmodligen bara anteckna och investera obetydliga summor för att utvärdera mina antaganden och på så sätt bygga upp erfarenhet.
—Peik Skrifvars

Det var många delar av kursen som var bra! Att tillgodogöra sig informationen och lära sig det grundläggande, minst 3 timmar per vecka. För att bli riktigt bra, kanske minst 10 timmar per vecka. Saker jag lärt mig: Kassaflödesanalys och avkastning på eget kapital RoE. Att kunna värdera olika investeringsalternativ utifrån nyckeltal och historisk utveckling. Förstår sedan tidigare begreppen P/E , P/S, PEG, EV/EBIT... etc men att sätta dom i ett sammanhang och förstå betydelsen av dom i ett resonemang i samband med en kassaflödesanalys , det var något jag lärde mig och gav mig nya insikter som jag inte hade tidigare.

Christer Svensson

Alla delar bidrog på ett vettigt sätt till helheten. Framförallt lärt mig att få bättre struktur, hitta en systematisk metod för att ställa upp en analys. Lärt mig att sortera bort oväsentligheter. Jag sysslar främst med swingtrading sedan länge och det är där jag lägger mest fokus. Men kommer efterhand att försöka analysera fler och fler case ut ett värdeperspektiv för att fylla på långsiktiga portföljen också.

—Johan Kinn

Tyckte alla delar bidrog med kunskap och gillade bäst Modul 1 (om värdering) som fick en att verkligen börja reflektera över ens egna investeringar. I princip var känslan att jag ville likvidera alla investeringar då jag insåg vilka dåliga beslut man fattat vid köp och sälj. Även bra feedback från kursledare vid frågor. Tyckte att allt kursmaterial var bra, där jag upplevde att varje ord och mening verkar ha vägts på en guldvåg vilket gjorde det lättare att läsa och förstå. En insikt var att skilja mellan bolaget och priset på aktien. Lärde mig även förstå om bolagets tjänster eller produkter är uthålliga och om avkastningen är rimlig samt om efterfrågan är sund. Jag kommer att försöka tvinga mig att börja analysera bolaget fundamentalt innan jag bara trycker på köp eller sälj knappen. Och inte bara köpa bolagets förskönade historia om en framtida tillväxt utan att följa upp via kvartalsrapporter och årsrapporter.

—Daniel C

Finanskursen har varit lärorik och består av sjukt mycket mer material än jag trodde

Jag gillade Modul 4, då jag sedan tidigare kände till betalningstider till/från företaget och dess påverkan på kassaflödet, men kände inte till vad de kallas och inte heller hur man räknar ut dom och vad man kan se när man analyserar dom. Jag har endast utgått från TA tidigare, men kommer nu att börja använda FA tillsammans med TA, dvs. jag kommer att utgå från FA för att hitta intressanta case som jag sedan handlar på via TA. Själva Finanskursen har varit mycket lärorik och består av sjukt mycket mer material än jag trodde och hoppades på. Jag har även, helt otippat, lärt mig flera nya ord och uttryck samt en hel del engelska.
—Tomas Welin

Bäst gillade jag Modul 1, 7 och 8. De knöt ihop hela investeringsfilosofin som jag kan känna att jag saknat. Största lärdomen från kursen är att göra en mer ordentlig analys och inte impulsköpa (magkänsla), istället våga sitta mer still i båten (conviction).

—Dan Öhman

Först och främst tycker jag att DCF-analyserna har vart intressant att få se. Personligen tycker jag också att delen där Mikael går igenom hur han tittar på en årsredovisning vart lärorik. Att läsa igenom årsredovisningar kan vara rätt så mastigt. Mikael visar hur man kan ta till sig de mest viktiga delarna från en årsredovisning på ett enkelt och effektivt tillvägagångssätt. Vidare tycker jag också att sista delen i kursen där man "knyter ihop säcken" var riktigt bra. Här visar Mikael bra frågor som man kan ställa till sig själv innan man genomför en investering eller inte. Jag kommer framförallt att kunna läsa årsredovisningar på ett mera effektivt sätt. Vidare har jag mha av denna kurs lärt mig att skapa mina egna DCF-analyser, vilket jag redan börjat använda flitigt.

—Martin Ström

Gillade alla delar av kursen, men största lärdomen var om alternativkostnad. Jag kommer även att dela upp mitt analysarbete i fler delar än tidigare (istället för att försöka göra allt på en och samma gång).

—Hans Sjölund

Nu har jag en konkret checklista att utgå från när jag investerar

Kursen ger alla verktyg som behövs för att med gott självförtroende kunna göra värdeinvesteringar. TA och makro nämns lite i slutet, de är inte oviktiga i kursens mening, men de anses vara kompletterande i värdecase. Det rent mekaniska räknandet och byggande av kalkylarksmodeller är nerkokad till de viktigaste delarna, inte på något sätt knapphändig, men en kursdeltagare med grundläggande gymnasiemattekunskaper och grundläggande aktiekunskap (motsvarande UA) kan plocka upp detta material och förstå. Tillgången till Facebookgruppen är riktigt värdefull den med, man slänger ut en fråga med eftertanke, bra svar kommer tillbaks och nya bekantskaper skapas.

Glöm inte bort att permanenta följande dokument i kursens växande bibliotek (de är extra värdefulla):

1) Finanskursen Analysmetod PROVEN Syding
2) Finanskursen Filtrering i praktiken
3) Finanskursen Filtreringsprocess
4) Finanskursen II Intro Penser 9 september 2020
5) Finanskursen Verktygslåda
6) Kalkylarket, dokumentet och presentationen av Azelio-caset

Under lång tid har jag kunnat gå och grunna på det jag läst och gjort kopplingar som verkligen satt sig. Nu har jag en konkrekt checklista att utgå från när jag investerar. Denna kommer jag kontinuerligt att finjustera. Tidigare fanns ingen systematik för mig, inte för att jag inte ville, utan mer för det var så många saker jag inte visste om de var relevanta eller ej, och allt blev ett brus.

—Andreas Thorsson Aaro