Kursomdömen

Här kan du läsa vad tidigare deltagare säger om Finanskursen.

(över 100 Årskull 1 och snart i Årskull 2)

Alla delar av Finanskursen var nyttiga, men en särskild sak jag lärt mig är hur man tänker kring bolagsvärdering. Tidigare har jag haft begränsade kunskaper i detta. Framöver kommer jag göra mer grundläggande analys och inte bara tekniskt eller sentimentstyrt.

Patrik Johansson

Modul 1 om värdebaserade investeringar & Modul 5 om skulderna är under kontroll, var bäst för mig. En lärdom från kursen var att tänka på follow-upen, dvs kolla om ens antaganden och resonemang vid investeringen stämde i efterhand när man har facit.

Stefanie Petterson

Mikaels personliga insikter och tankar var det bästa. Kursmaterialet och upplägget fungerade bra. De två främsta sakerna jag lärde mig från Finanskursen var att göra en kassaflödesanalys och föra en investeringsdagbok.

Raimo Gester

Jag lade ca 5 timmar i veckan på Finanskursen. Delen om hur man bygger en värderingsmodell var superintressant. Två saker jag tar med mig är hur man gör bättre prognoser och att bedöma bolags riktiga värde.

Sebastian Krook

De bästa delarna var modul 1 där man fick lära sig om fundamental värdering och modul 5 om att läsa årsredovisningar som ett proffs. Jag är jätteglad och stolt att jag klarade examen! Jag har nog lagt ner mycket tid på att sätta mig in i materialet. Och tack för att du har besvarat mina frågor så ingående! Därmed tackar jag för en OTROLIGT LÄRORIK OCH INTRESSANT kurs! Jag skriver och tackar ytterligare en gång sen när resultatet på mina investeringar börja blir riktigt bra och jag kanske kan pensionera mig i förtid eller åtminstone sätta guldkant på pensionärstiden 🙂

Anonym Kvinna, 0-2 års erfarenhet

För mig har hela kursen varit oerhört givande, och jag tycker ni fick ihop en klar röd tråd genom hela kursmaterial. Vecka 11 och 12 var viktigt för att sy ihop hela paketet.Jag har lärt mig vikten av värdeanalys och dess fundamentala steg. Det är först nu jag insett hur lite jag kunde, och hur lite jag fortfarande kan om aktieinvestering; men det gör att jag är mer intresserad än någonsin att läsa mer och praktisera/realisera den kunskap jag tilltagit mig för att konvertera det till "mitt sätt" att göra värdeanalyser.Jag har redan nu börjat tillämpa de kunskaper jag tagit till mig i den här kursen även utanför aktieinvesteringsvärlden; som en fundamental bas/plattform för de strategier jag bygger upp för mitt företag för att kontinuerligt skapa ett starkare bolagsvärde.

Jon Olsson

Som relativt oerfaren inom området har jag tidigare bara tittat på trender och nyheter på de aktier jag investerat i, men med denna kurs får man verkligen lära sig vad som är viktigt. Exempelvis RoE, skulder, P/E, P/S, och övriga multiplar som man inte hade någon aning om innan. Detta kommer få mig att vara mer analytisk vid inköp av aktier. Det var även väldigt bra att få lära sig alla psykologiska aspekter om beslutsfattarna. Det har varit lärorikt att förstå hur man ska tolka värderingsmultiplar, större makrosignaler, och kassaflöden.

Axel Nidén

Jag lade 4-5 timmar i veckan på att lära mig Finanskursens material. Jag gillade hela kursen då man får en bred inblick av att analysera bolag, både enkelt och avancerat. Det jag lärt mig är användbart även utanför att analysera börsnoterade företag. Det ger en amatör som mig (med +2 års erfarenhet) en bra plattform att jobba från och utvecklas som investerare. Jag kommer att repetera vad jag lärt mig framöver.

Martin Gren

Jag har flera års erfarenhet men lade 2-3 timmar i veckan för alla delar av kursen har sina bra sidor. Reklam kan vara tecken på att ett företag har det kämpigt (förutom om en ny produkt lanseras). Att göra Tekniska Analyser är sällan värt mödan då datorer och företag gör det ofantligt mycket snabbare (och förmodligen bättre) än vad man själv är kapabel till.

Daniel Håbäck

Jag har lärt mig väldigt många nya saker. De bästa delarna av kursen var de 29 idéerna i början och sammanfattningen i slutet, för det inspirerar till det övergripande tänkandet. Detta, i kombination med att kunna beräkna enskilda faktorer, skapar en oslagbar helhet.

Fredrik Hansson

Jag gillade delen om avkastning och delen om Konkurrensfördelar, vissa saker som jag inte var helt medveten om och det gav mig intressanta tankeställningar. En lärdom? Investeringsdagboken! En sån simpel sak som är lätt att följa för sig själv. Så här i efterhand kanske jag hade gjort mina investeringar annorlunda. Sen måste jag säga att jag verkligen gillat upplägget. Det har varit en tydlig koppling med vilken modul som kommer och det bygger legoklossar på varandra desto längre kursen går. Riktigt bra.

Emil Hallenborg

I snitt lade jag ca 4-5 timmar per vecka på Finanskursen. Tyckte Modul 1 var en bra början. Under kursen lärde jag mig bland annat att förstå en DCF-analys, hur man läser en årsrapport och gör en tillväxtsprognos.

Marcus Bentzer

Det tog 2-3 timmar att lära sig varje veckas material. Den bästa delen av kursen var att lära sig om relativa värderingsmultiplar och filtrering; att använda sig av historiska intervall är en av de lärdomarna som jag tar med mig från kursen och att det är mycket som ska till om ett bolag plötsligt skulle handlas utanför dessa intervall. Filtrering har varit lärorik eftersom det ger en bra grund för hur man ska hitta sin egna teknik att välja ut några bolag. En annan sak jag tar med mig från Finanskursen är vikten av att göra Intervallvärdering av bolagets historik samt att sätta detta i relation till konkurrenter och branschsnitt. Det var även lärorikt att man kan sätta företagets historiska intervall i relation till BNP för att se om det finns något samband mellan dessa variabler. Från och med nu kommer jag fokusera mina investeringar till ett fåtal bolag som jag verkligen förstår och skriva ned mina antaganden i förväg.

Anonym Kvinna, 0-2 års erfarenhet

Allt var helt nytt för mig. Därför gillade jag Modul 4 och 5. Modul 4 för att som nybörjare kunde jag lära mig hur kan jag identifiera olika konkurrensfördelar, samt grunderna i branscherna. Det är ett väldig bra startpunkt för mig att identifiera grundläggande egenskaper som gör ett företag värt att investera i. Modul 5 också för då kunde jag lära mig var det finns information och hur jag ska klassificera informationen som jag behöver för att göra min investering, nämligen att tolka årsrapporter.

Grover Bustillos

Det fanns inget enkelt svar för när man ska investera. Men man fick en bit av resonemanget varje vecka, att bygga vidare på. Nu kommer jag att se värderingsmutiplar, dess historik och jämföra med liknande bolag i samma bransch. Skriva ner mina beslut kring köp/sälj och följa upp mina egna tankar på bättre sätt. Har börjat skriva ner i en "Commonplace" för mina analyser av bolag och ska samla allt där

Samuel Hedlund

Bäst tyckte jag var webinariet när Micke gick igenom Azelio modellering. Då kändes det som teorin klickade när det man fick applicera det praktiskt. Framöver kommer jag göra prognoser, sätta intervall och skriva ner vad som krävs för att prognoserna ska kunna bli verklighet. Med mer nedskrivet kommer det bli enklare att dela med smarta kompisar

Petter Hattenbach

"Gillade det breda omfånget med kommentarer kring vad som är viktigt och hur man kan ifrågasätta siffrorna. Framförallt att man ska göra arbetet själv, även med enkla modeller, och processer med att dokumentera och reflektera. Börja enkelt, men sätt rutinerna. Vad lärde jag mig? Oj, många saker. Se och ifrågasätta trender i fundamenta, ex DSO, goodwill mm. Börjar greppa fördelen med kassaflödesanalys (tycker ekonomer och redovisning kan lura en oinsatt upp på läktaren, goodwill och lager mm). Att många investerare lämnar när mitten av S-kurvan närmar sig. Tecken på när fler konkurrenter försämrar marginaler var riktigt bra! Ex högre kundanskaffningskostnad, reklamkostnad mm. Att öka försäljning utan reklam är ett bra tecken - om jag vetat hade jag varit rikare idag 😁. Även att analytiker gör så pass enkla historiska intervallanalyser av olika fundamenta, och baserar beslut på dem var intressant och överraskande.

Anonym Man, 2-4 års erfarenhet

Jag kommer försöka ha en egen uppfattning av vad bolaget är värt, göra egna prognoser hur bolaget ska utvecklas, förbättra min investeringsprocess mer, och vikten av att våga avstå eller vänta med en investering när inte värdet på bolaget rimmar med priset på aktien, än man lagt ner mycket tid på analysarbetet och tycker om bolaget. För övrigt lärde jag mig vikten av företagets- och marknadens historik och mer förståelse för dess betydelse. Även vikten av att förstå affärsmodellen. Mina favoritmoment var introduktionsdelen om att skapa ett effektivt bolagsuniversum, Modul 1 om att avgöra om en aktie kan vara "tillräckligt billig" och "så läser du en årsredovisning". Särskilt årsredovisningen, för jag tycker att en årsredovisning lätt kan kännas överväldigande vid första anblick, men här får jag veta var fokus ska läggas och en tydlig checklista, många "aha moment".

Pär Wikman

Gillade bäst Live-eventen, Både på EPB, det spontana lunchmötet och Mikaels live-event. Av modulerna var makro mest intressant och modul 1 nog bäst. För mig var det kanske inte kanske inte så mycket "nytt", men definitivt befäst och fördjupat tidigare kunskaper. Om man lyssnat på Mikael tidigare känner man igen sig i mycket, och kursen känns som ett väldigt bra komplement till detta. Jag har många års erfarenhet och tror på mina egna analyser."

Anonym Man, 5-10 års erfarenhet

Min favoritdel var Live Webinar, då man fick prata igen det man läst i kursmaterialet. Ett bra sätt att få det inpräntat och få chans att ställa alla möjliga frågor. Något jag tar med mig är analys och ekonomi från grunden. Kom ofta fram till samma slutsats innan kursen men på ett mycket omständigare sätt. Framöver kommer jag titta närmre på historisk utveckling för att prognostisera bolagen innan köp (och sälj). Har nog blivit lite restriktivare med många större bolag som inte har så stor avkastningspotential och samtidigt klivit ut lite längre på riskkurvan när det gäller mindre bolag men nu med bättre verktyg för att hitta dom. Det tog mig i genomsnitt 2-3 timmar per vecka att gå igenom kursmaterialet och jag har mer än 5 års erfarenhet."

Henrik Stenberg

Det var många delar av kursen som var bra! Att tillgodogöra sig informationen och lära sig det grundläggande, minst 3 timmar per vecka. För att bli riktigt bra, kanske minst 10 timmar per vecka. Saker jag lärt mig: Kassaflödesanalys och avkastning på eget kapital RoE. Att kunna värdera olika investeringsalternativ utifrån nyckeltal och historisk utveckling. Förstår sedan tidigare begreppen P/E , P/S, PEG, EV/EBIT... etc men att sätta dom i ett sammanhang och förstå betydelsen av dom i ett resonemang i samband med en kassaflödesanalys , det var något jag lärde mig och gav mig nya insikter som jag inte hade tidigare.

Christer Svensson