Finanskursen

Sentimentet för olja kan i höst vända uppåt igen lika snabbt som det nyss fallit

Samt kommentarer om Conocco Philips, Exxon Mobil, Chevron, mfl

Terminspriset på WTI-olja föll från 124 till 90 på bara en månad. Det är trots en relativt gedigen konsensus om långvarig utbudsbrist på olja. Priset är hela vägen tillbaka till nivån som gällde innan Rysslands invasion av Ukraina. Det kanske verkar rimligt om man enbart tar hänsyn till själva kriget, i synnerhet om man väger in den ökade sannolikheten för recession i USA och Europa. Kortsiktigt är rörelsen därför inte förvånande i sig. Den är snarare precis vad man kan förvänta sig av hur allt kortare nyhetscykler driver finansiella marknader. Först rusade priset på grund av kriget.

Just nu består narrativet istället av inflationsbekämpning, kvantitativ åtstramning, höjda räntor, ekonomisk avmattning och att slaget om Ukraina kanske egentligen inte påverkade den globala tillgången på olja och gas så mycket. Lika fort kan sentimentet vända till fokus på Tysklands uppvärmningsbehov i vinter, stängda kärnkraftverk, ett OPEC som signalerar att höga oljepriser välkomnas snarare än bekämpas med ökade produktionskvoter samt långsiktigt fortsatt låga investeringar i oljeexploration på grund av dess ESG-status.

Världen är fortfarande till fyra femtedelar beroende av kol och olja för sitt energibehov. Det betyder att efterfrågan på olja ökar, trots alla satsningar på förnyelsebar energi, samtidigt som tillgången minskar. Glöm heller inte att USAs president Biden tömmer landets strategiska oljereserv (SPR) så fort han kan för att bekämpa Ryssland och oljepriset på samma gång. Hans rådgivare har säkert förklarat att de två utgör public enemies 1 and 2, så här pratar vi om avancerat röstfiske en stund.

Lyfter man blicken bara lite till senare i höst så kan situationen vara helt annorlunda. I augusti och september genomförs de viktigaste midterm-valen i USA. Efter det kan Biden fylla på sin SPR igen när rösterna är avlagda. I november utses Xi Jinping till Kinas evigt grönskande ledare. Efter det kan Kina kosta på sig att bli mer aktivt på ett flertal områden efter att ha suttit stilla i båten inför Xis utnämning. Förändringarna kan inkludera hur landet hanterar Covid-pandemin, fastighetskrisen samt växande missnöje och demonstrationer. Kanske öppnar man upp landet och stimulerar mer igen. Om inte annat så ju kan det vara så att desto närmare vintern vi kommer desto mer lär vi se av ekonomisk avmattning i USA, en inflation som viker av nedåt, och ökad potential för en ny Powellsk Piruett eller åtminstone en paus i räntehöjningarna.

Det här resonemanget leder fram till oljesektorn.

  • ConocoPhillips värderas på dagens 78 USD till 8,5 gånger vinsten.
  • På 81 USD värderas branschkollegan Exxon Mobil samtidigt till 14 gånger vinsten och Chevron (133 USD/aktie) till 13 gånger vinsten 2021.
  • Både Chevron och Exxon värderas till bara 7 gånger de kommande 12 månadernas vinstprognos och Conoco till bara drygt Price/Earnings=5.

Uppenbarligen har marknaden ryckts med i det negativa narrativet, samt att resultatprognoserna inte har hunnit justeras ned i linje med det snabba oljeprisfallet senaste veckorna.

Men jag tror inte prognoserna ska ned särskilt mycket heller. Kanske inte alls. Tvärtom kan oljepriset rusa uppåt igen lika snabbt som det rasade, eller ännu mer när utbudsbrist möter vinter och Rysslandsembargo. Då ska vinstestimaten upp inte ned, dvs i praktiken är P/E-talen ännu lägre än 5-7 för de stora amerikanska oljebolagen.

Det är förstås alltid otäckt att fånga fallande knivar, särskilt med tanke på hur snabbt och högt aktiekurserna steg från botten hösten 2020. Conocos aktie ökade nästan 400% i pris från cirka 25 till 125 USD. När priset nu snabbt fallit till närmare 75 USD förstår jag instinkten att hålla sig undan.

Det kan kännas som om nedsidan räcker ända till startpunkten på 25-30 USD. Men i den andra vågskålen ligger en värdering på bara 5 gånger årsvinsten för Conoco, trots hög inflation, utbudsbrist och ett återhållsamt, prisökningsvänligt OPEC. 155–160 USD är en lika rimlig värdering för aktien.

(Det är viktigt att komma ihåg tumregeln att Cykliska Bolag ofta ser dyra ut när de faktiskt är billiga, och billiga när de egentligen är dyra, givet några års sikt beroende på om det är i början eller slutet av dess cykel. Med det sagt, så ser många energiaktier dyra ut just nu, särskilt med teknisk analys, men om man tror bristen fortsätter 3-5 år till och oljepriserna stannar på samma nivå eller ökar, är dessa aktier faktiskt billiga nu.)

Visst finns risker i form av straffbeskattning till exempel, men det tror jag inte utgör en relevant risk förrän på mycket högre kurser och vinster. Bidens mer socialistiskt lagda partikamrat AOC (Alexandra Ocasio-Cortez) är trots allt fortfarande inte president och blir nog inte det förrän 2028. Då däremot börjar det kanske bli dags att avveckla innehavet i oljeaktier. Dels pga AOCs politik, dels för att förnybara energikällor och olika lagringsmetoder har hunnit byggas ut sex år längre än i dag.

Tills dess ser det emellertid ut som öppet mål för Conoco et al., givet världens fokus på energi, men även på inflation och tilltagande konflikter globalt.

Jag ser korrektionen i oljepris och oljeaktier som en högst tillfällig effekt av nyhetscykeln. Allt annat vore mycket märkligt när inflationen är den högsta 1980-talet och tilltagande geopolitiska spänningar medför friktion i all global handel, inte minst avseende olja och gas. 

Det har varit en allmän hausse i juli, ett klassiskt sommarrally, och oljebolagen fick vara med trots pariastämpel från ESG-anhängare.

Min favorit bland storbolagen i sektorn, ConocoPhillips (COP) har stigit med 25% från 78 till 98 dollar per aktie. Exxon är vidare idag uppe i 97,50 och Chevron 164. Senast skrev jag att minst en dubbling var motiverad om inte förutsättningarna i världen plötsligt ändrades drastiskt. Det betyder om jag har rätt att det kan finnas ytterligare uppsida härifrån till fair value.

Det bästa med en investering i oljeaktier är att det är ett asymmetriskt bet på inflation och utbudsbrist, där för litet utbud medför högre oljepriser och större vinster för oljebolagen, samtidigt som resten av ekonomin får mindre pengar över efter energikostnader och därför kan tvingas genomlida en vinstrecession. Extremt billiga oljeaktier (cirka 6x vinsten per aktie efter skatt) möter då vinstupprevideringar och kapitaltillflöde från andra investeringar med höga värderingar och sänkta prognoser. När oljesektorn går från att vara oönskad på grund av att den inte är ESG, till att utgöra en lika säker som billig hamn för investerare i oroliga tider har värderingsmultiplarna förutsättningar att gå från låga till lagom och eventuellt vidare till omotiverat höga.

Det vore en helt normal spegling av när techsektorn gjorde samma resa relativt energi de senaste 20 åren.

Men bara för att oljeaktier kan ses som billiga och relativt trygga betyder det inte att en investering i dem är “säker” – särskilt inte på kortare sikt än till exempel ett år. Just nu är sommarrallyt i full gång, men det skulle kunna röra sig endast om en tillfällig paus i en fallande trend. Jag bedömer att det är ungefär hälften kvar av rallyt, kanske ungefär hela augusti. Anledningen till att jag vågar tro på en hel månads positiv börsutveckling till är att vi har lagt både torsdagens Fed-möte bakom oss (med sex veckor till nästa), och den viktigaste delen av rapportperioden för det andra kvartalet.

Som väntat blev Q2-rapporterna bättre än marknaden hade prisat in p.g.a. allt räntehöjnings- och recessionssnack. Höjda räntor får såklart inte genomslag så snabbt, utan det är de kommande kvartalen effekterna kan börja skönjas samt kommuniceras i företagens officiella guidance för 2022 och 2023. Det är då vinstestimaten ska revideras ned samtidigt som multiplarna kanske sjunker ytterligare pga de högre räntorna och kvardröjande inflation. Men vi är alltså inte där ännu. Nu är det fortfarande bara 1 augusti och kanske en månads rally kvar innan höstens bekymmer kommer nära nog för att orsaka oro i investerarleden.

Precis som i tidigare tunga tider för ekonomin uppvisar börsen en lång och stadigt fallande trend, då och då avbruten av intensiva uppgångar, så kallade Bear Market Rallies. Ett kännetecken för Bear Market Rallies är att det som fallit mest också stiger snabbast. Det gör att inte minst blankare som, högst motiverat, ligger kort dyra bolag med tveksamma eller negativa kassaflöden kan hamna i kläm när FOMO (Fear of missing out) och short covering lyfter just dessa aktier lite extra högt. Vätgasenergiföretaget Plug Power och biografkedjan AMC är två bra exempel, men det finns många fler som jag nämnt i tidigare artiklar, t.ex. Tesla och Snowflake.

I korthet kan man sammanfatta läget med att allt går bra nu, men i höst lär stigande energikostnader, tilltagande konflikt med Ryssland samt signaler på allt dystrare utsikter för företagens räkenskaper och samtidigt fortsatta räntehöjningar från Fed kanske orsaka en kraftig börsnedgång till nya bottennoteringar för året. Det gäller att undvika att ryckas med i uppgången för dyra teknikbolag, utan sälja av dessa om man råkar ha några Svarte Petter kvar i portföljen, och istället våga ackumulera aktier i andra bolag, till exempel oljebolag, på svaga dagar. När recessionen kommer lär magnituden på nedsidan för de mest hajpade teknikföretagen kanske överraska ännu mer än styrkan i det pågående sommarrallyt gjorde.

Det viktigaste i slutänden är emellertid inte att tajma vändningen nedåt efter Bear Market Rallyt. Nej det är att ha torrt krut över för att ha råd att positionera sig strategiskt och långsiktigt i värdeskapande, kreativa företag för nästa stora uppgångsmarknad kanske mellan 2024-2030. För att göra det får man till att börja med inte förlora för mycket i höstens ras, men framför allt bör man ha en plan för vad man ska köpa och ungefär när man ska börja göra det. Oljebolagen är till exempel redan mycket prisvärda och har utmärkta framtidsutsikter. Har man hög tolerans för svängningar är även uranföretag ett utmärkt tillskott till energiportföljen. Uppsidan är mycket större än för de största oljeföretagen, men risken förstås också mycket högre.

Finanskursen

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys