Finanskursen

NWO, Val, Prognoser, Makro, Guld, Energi- och Råvaruboom

Avsnitt #188 av 25 Minuter Podcast

 

Ett dubbelavsnitt om flera samtalsämnen:

 • Makro – är det långsiktigt användbart eller främst i extrempunkter?
 • Prognoser – hur gör man i praktiken?
 • New World Order – det blir fortsatt stor förändring närmaste 2-3 åren
 • Revolutioner – sker när fryser, hungrig, orättvisa, sämre liv 
 • Politik – svenskt val, elpriser, galenskap i EU och populism
 • Energi- och Råvaruboom – ser ut att fortsätta kommande 5+ år
 • Guldpriset – har en ungefärlig uppsida på 3x om historiska mönster håller (mean reversion)
Och mer…
 
… T.ex att Sverige har världens kanske näst-största urangruva (Häggån) men den används inte ens. För det är olagligt att bryta uran. Den skulle bli värd enormt mycket i en råvaruboom.
 
Om du vill lära dig hitta, analysera och investera i aktier, börjar nästa omgång av Finanskursen 2a oktober. Gör en tidig ansökan innan 25 september för att säkra en plats. 
 

Roms sista dagar av desperata åtgärder

Queen Elizabeth blev 96 år. Gorbatjev 91. De var med om den förra 4th turning och satte sin prägel på förra sekulumet. Nu går vi in i en ny era utan dem. Världen gungar, den stabila ordning som gällt sedan 1945 med USA, USD, FN, EU, fred (nja…) och öppenhet och globalisering sedan Gorbatjovs glasnost och berlinmurens fall 1989 krackelerar.

NWO och 4th Turning kännetecknas av Hela Havet Stormar, av snabba kast, av märkliga förhastade beslut. Det har vi gott om:

 • Nollränta och QE till 4% och QT
 • Covidnedstängningar
 • Miljöpartiet och S val av polsk kolkraft hellre än ren svensk kärnkraft, men ger bort elprissubventioner för mer än 2 stora nya kärnkraftverk 
 • Tysklands beslut att alliera sig med diktatorn och förre KGB-agenten Putin om gas men stänga ned sina rena, pålitliga och demokratiskt kontrollerade kärnkraftverk

Debt jubilee för studenter i USA (som lindrande åtgärd för inflation, men eldar på desto mer). Samt Bidens användning av USAs strategiska oljereserv.

Hastiga beslut i känsliga organiskt framvuxna system destabiliserar bara ytterligare!

Så vad ska man göra? För politikerna lär fortsätta att skapa kaos.

 • Ska man binda bolånet,
 • binda elpriset,
 • installera solceller & energilagring,
 • bunkra konserver, vattenreningsutrustning/filter/tabletter, bug-out-location,
 • guld/silver?
 • Vilka branscher/aktier ska man köpa,
 • om några alls?
 • Vad ska man sikta på för karriär?

Fungerar prognoser?

Men kan vi verkligen säga något meningsfullt och användbart om framtiden. Howard Marks senaste memo handlar om makroprognoser, mer specifikt att inte göra dem

Han har förstås rätt, men samtidigt är det vilseledande. Vi måste göra prognoser, både om helt förutsägbara saker som att solen går upp imorgon, och unknowns som hur dollarn eller guldet kommer utvecklas relativt varandra och andra tillgångar.

Prepare by predicting (and course correcting)

Poängen med prognoser är inte att alltid ha en avvikande och korrekt prognos som man tjänar pengar på. Prognoser är förberedelser så man har en handlingsplan för olika scenarier.

I Finanskursen som börjar i oktober får du lära dig att göra Timelines med kända & gissade händelser och vad man tror kommer bli utfallet och vad man ska göra om det blir annorlunda

Vi vet inte:

 • Putin
 • Fed
 • Covid

Vi vet inte vilka beslut Putin kommer ta om export av olja och gas, eller kriget i Ukraina. Vi vet inte vad Fed eller ECB kommer göra relativt konsensusprognoserna. Vi vet inte hur Covid kommer utvecklas eller när och hur allvarlig nästa pandemi blir. 

Men vi kan och bör ha en plan för hur vi ska agera i olika situationer så vi inte lite sent springer med flocken åt fel håll. Och ta asymmetriska positioner, Gurevich. Vad händer med oljeaktier i olika scenarier för dollar för olja för krig, t.ex? Eller banker? Eller detaljhandel?

Mänskligt beteende går i vågor. Reflexiva vågor med liknande egenskaper. Dock aldrig helt lika. Men människor idag är samma som vi varit sedan civilisationen uppstod.

En del saker är både ganska förutsägbara och samtidigt inte inprisade. Mer pålitligt ju mer extremt läget är, som t.ex. börsvärderingar, men även samhällsmässigt. Det kräver dock tålamod, för det kunde bli riktigt extremt genom att “bara extremt” inte räckte för att korrigera.

Revolutioner sker när:

 • fryser – energibrist pga dumpopulistiska politiska beslut
 • hungriga – pga inflation, krig, deglobalisering, utsäde, logistik, klimat
 • orättvisor – skev fördelning
 • sämre liv – pga boräntor, energikostnader, covidkontroll pga politiker eller valfria syndabockar

Populister vinner val när den gamla eran ersätts av en ny

Hitler och WWII var en produkt av orimliga straff och hyperinflation efter WWI. Putin vill på samma sätta göra Ryssland stort igen. Och Trump USA. Xi Jinping är inne på samma spår. Och lita på att Afrika, mellanöstern, Indien och en hel del Européer också drömmer om fornstora dagar.

Fundera på vad som sannolikt händer, vad om inte får hända/ändras, och vad som mer eller mindre måste hända – för annars leder det till något värre

 • Värme och mat måste hända. Kräver energi.
 • Sol, vind och vatten räcker inte till. För otryggt. Vi måste ha lagring för det, men det tar för lång tid eller är för dyrt.     
 • Olja, kol och gas är enda alternativen förutom kärnkraft (men den är inte här och nu, den är nedstängd).
 • Växande ekonomier kräver mer energi, även om man kan spara också.
  • Dessutom bygger antaganden om att man ska nå Net Zero t.om 2040-50 på att: (1) Västvärlden stannar på samma energikonsumtion framöver, och (2) Afrika, Indien, stora delar av Asien ej ökar sin energikonsumtion och levnadsstandard. Båda antaganden är extremt osannolika, och går emot två megatrender.
 • Omställningen kräver enorm energi för att gräva upp de mineraler som krävs och bygga anläggningarna.
 • Naturgas och kärnkraft enda rimliga lösningarna. det finns 450 verk, 50% fler är planerade, 10% under konstruktion.
  • De kräver bränsle.
  • Gruvorna räcker inte till ens för dagens behov. Det är rimligt att räkna med 1) högre priser, 2) ökad prospektering och budgivning om både material och gruvor.
 • Och innan dess sker samma sak med olja och gas.
 • Nedstängda pipelines kräver båtar och terminaler. Men samtidigt driver priserna på utveckling i andra områden, tex politiska beslut om sourcing och utvinning av kritiska råvaror.

Inflation kan inte tillåtas få fäste, skulle göra ekonomin ännu mindre effektiv. Men höjda räntor stryper levnadsstandarden. Vilket är medlet för att få ned inflationen. Hur långt kan processerna gå? Och hur mycket kassaflöde blir över för att driva priset på t.ex. bolån, bopriser, elpriser, dagligvaror, sällanköpsvaror, guld, aktier?


Guld: Intressant ur makro- och historiskt perspektiv, men knepigt

Det är märkligt att guld ej fortsatte uppåt förbi $2000. En av de konstigaste sakerna på marknaden sista cirka 5 åren…. att så många olönsamma techbolag och cryptovalutor höjdes till skyarna, till stor del drivet av narrativet om ökande inflation pga penningtryckande av centralbanker, medan guldpriset i princip stått stilla i jämförelse.

Guldpriset behöver gå upp till $2000 och stanna där eller helst visa fortsatt upptrend för att det ska bli riktigt intressant igen. Då det skulle kunna indikera starten på eventuellt en 3x uppgång (motsvarande 1:1-relation med FEDs balansräkning, se graf nedan).


Guldpris & Grafer

Graf 1: Dow Jones/Guld 100 år

Indikerar att guldpriset i relation till Dow Jones börsindex skulle kunna gå från 18x till 1x, om 1970-talets situation skulle återupprepa sig.

(Exempelvis: I en extrem recession t.om 2030 skulle Dow Jones kunna gå ned 66% medan Guldpriset går upp 6x. Det är inte sannolikt, men om det skedde skulle det kunna bli något i den stilen.)

Graf 2: Guldpriset justerat till CPI-inflation: 

Om man tror inflationen & recessionen från 1970-talet upprepar sig, kan guld gå upp 3.5-8x.

Graf 3: Guldpriset relativt FED balance sheet sedan 2000

Visar att USAs centralbank FEDs ökande av penningmängden ledde till ökade guldpriser 2000-2013. Efter det, eller sista 9-10 åren, har det uppstått en stor missmatchning; där ökande penningmängd ej lett till högre guldpriser. Med extremläge sedan Covid-penningtryckandet 2020… Grafen indikerar att guldpriser borde vara ungefär 3x högre.

Graf 4:  Gold price / Monetary base:

Ungefär samma sak, men uttryckt annorlunda.  

Sista gången guldpriset stod i paritet till FED balance sheet var 2008. 

Om man tror på reversion to mean, och en upprepning, så indikerar det 2.5-3x högre guldpris.

(Sista datum är 2020 aug, men guldpriset var ca $1700 då. Så ungefär samma nivåer som idag.)

Slutsats: Guld ser lovande ut på lång sikt samt ur makro- och historiskt perspektiv. Men man behöver förstå varför guldpriserna ej hängt med sen 2012. Varför har guldpriset slutat korrelera med penningsmängden? Är det att betrakta som endast en historisk anomali, ett hack i den långsiktiga kurvan, eller kommer det att fortsätta så i mer än 10 år till, även i ett krisscenario? Guld har historiskt gått som bäst i kristider.


 

Läs/lyssna även på dessa två tidigare avsnitt för mer kontext:

 • New World Order: Ramverken som förklarar hur världen kan förändras drastiskt under kommande 10-20 år, speciellt närmaste 5 år.
 • 4th Turning: Om hur världssystem och samhällen skapas och återskapas i cyklisk takt med att de fyra generationerna successivt byts ut

Finanskursen

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys