Producentöverskott och Konsumentöverskott

Skillnaden mellan när företag tjänar på en investering och när konsumenter tjänar på ett företags investering

producentöverskott och konsumentöverskott

Produktionsöverskott är när ett företag investerar pengar i ett affärsprojekt (exempelvis forskning & utveckling, köp av maskiner, eller en ambitiös produktidé) och det resulterar i att lönsamheten ökar. Lönsamheten ökar för att företagets vinst ökade mycket i relation till vad affärsprojektet kostade att genomföra. Konsumentöverskott är motsatsen. Konsumentöverskott är när företaget investerar pengar i ett affärsprojekt, kunderna får bättre produkter, men företaget tjänar inga pengar.

Det vanligaste exemplet av konsumentöverskott är när ett företag gör en viss investering, men alla dess konkurrenter och branschlikar också gör exakt samma investering, så det resulterar inte i en relativ fördel, och definitivt inte i en bestående konkurrenfördel. Konsumenterna gynnas, men inte företaget. Konsumenterna får en bättre eller billigare produkt eller tjänst, men företagets vinst ökar inte.

Bilindustrin, flygindustrin, och textilindustrin är några framstående exempel på områden där de flesta företags återinvesteringar resulterat i konsumentöverskott. Och därmed har de varit dåliga områden för investerare.

Visserligen har det funnits stora vinnare inom ovanstående områden, men det var inte enkelt att hitta dem. Även många av de duktigaste och mest erfarna investerarna förlorade stora summor pengar.

Producentöverskott och Konsumentöverskott

Här är en kort förklaring av båda begreppen.

Producentöverskott:

När en innovation gynnar ett företag så att de tjänar på att investera i den.

Stora företag har ofta en budget för forskning-och utveckling (F&U). Eller som det heter på engelska: Research and development (R&D).

I ett optimalt scenario kan man veta att alla pengar som läggs på R&D går vidare till högre lönsamhet.

Konsumentöverskott:

När ett företag gör en investering och det inte gynnar dem; utan endast konsumenten.

Det är så klart bra om kunden får en bättre produkt eller tjänst, men det spelar inte nödvändigtvis någon roll för dig, som investerare.

Vad som spelar roll för dig som investerar är att:

Företaget har en affärsmodell som de enkelt kan plöja in återinvesteringar i och det förutsägbart resulterar i högre vinst. Och att du kan mäta att pengar som går in i F&U konverteras till högre lönsamhet. Men det är så klart inte alltid enkelt att mäta. Även för välrapporterade företag som Apple är det klurigt att hitta en långvarig korrelation mellan spendering på F&U och sedan lönsamhet.

Ett välkänt exempel av konsumentöverskott:

Är Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Innan det var ett välkänt investeringbolag, var det ett textilföretag med fabriker. Buffett investerade i det för att han följde Benjamin Grahams koncept om att köpa företag som var lågt värderade och kunde fixas upp för att sedan återsäljas till ett högre pris. Dock gjorde han misstaget att behålla fabrikerna för länge och det visade sig vara en dålig investering. Varför? För att (1) när Berkshire Hathaway investerade i bättre maskiner och förbättringar av sin produktionsteknik, gjorde även deras konkurrenter det. Det resulterade alltså inte i någon relativ fördel för företaget — och Berkshire tjänade inte tillbaka pengarna de investerade i maskinerna. Men (2) det gynnade konsumenterna som fick bättre kläder till billigare priser.

Läs mer om dessa närliggande begrepp:

Vad du behöver veta om producentöverskott och konsumentöverskott:

Vad spelar det för roll?

I första hand: Att känna till begreppet och förstå hur och när det inträffar.

I andra hand: Att undvika investeringar i företag vars branscher det är vanligt med konsumentöverskott, eftersom det är sannolikt att dessa företags återinvesteringar i forskning & utveckling, köp av maskiner eller annat inte kommer ge dem någon relativ fördel mot konkurrenter, och därför heller ingen bestående konkurrensfördel.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk