Vecka 8: Modul 5 – Skulder

När kan skulder vara bra?

Vad avgör om ett företags skulder är ohållbara?

Vad är några viktiga punkter att börja kolla på i en Årsredovisning?

När är det slöseri med tid att fortsätta bygga på värderingsmodellen för ett företag?

Den kanske viktigaste frågan att ställa sig inför en investering är antingen vad som behöver förändras, eller inte förändras, som andra inte förväntar sig för att du ska få rätt i din investering. Beskriv hur detta mindset kan användas i praktiken

Hur kan du bäst göra prognoser utifrån ett mindset om att inget är nytt under solen, att status quo kommer råda? Utgå från intervallanalysmodellen och din egna uppfattning om VAD det är som kommer vara samma eller mean reverting som tidigare.

One thought on “Vecka 8: Modul 5 – Skulder

  1. Tack för ännu en intressant modul!
    Jag gillar mest diskussionerna kring vilka investeringar som kan bli lönsamma. Känner tvivel kring möjligheterna att göra förutsägelser om ekonomin. Dock ör den ekonomiska analysen viktig för att kunna bedöma bolagets ekonomiska förutsättningar.

Leave a Reply