Finanskursen 2019

Äntligen är det dags för första årskullen

Första årskullen är nu stängd. Gör EJ betalning via sidan

Du kommer lära dig:​

Värdeinvesteringar

 • Olika sätt att hitta billiga företag
 • Finn din unika investeringsnisch
 • Bedöm lönsamheten av ett företag

Analysmetoder

 • De viktigaste affärsmodellerna
 • Läs årsredovisningar som ett proffs
 • Konkurrensfördelar som består

Marknadskunskap

 • Undvik de vanligaste misstagen
 • Bibehåll en lista av investeringsidéer​
 • Verifierade informationskällor

Summering:

 • 8 Moduler

  Allt material är unikt skapat och baserat på erfarenhet.

 • Fördjupningsmaterial: 15 dokument

  Fördjupningsmaterialet hänger ihop med modulerna. Även detta är personligen skapat.

 • Kursen pågår 12 veckor, med nytt material varje vecka

  Varje vecka får du nytt material och en video där jag förklarar vad vi går igenom. Vissa veckor är något tyngre än andra, men överlag håller Finanskursen en jämn takt.

 • Välj mellan självstudier och live-deltagande

  Välj mellan två olika paket: Ett för dig som vill lära dig på egen hand och/eller är särskilt upptagen med arbete eller familj. Och ett för dig som vill vara mer aktiv.

Därför skapade jag Finanskursen

Jag ansåg att det inte fanns nog med kunskap om fundamental analys och värdeinvesterande i Sverige. Åtminstone inte för resonligt pris.

Nu har jag tagit mina +20 års erfarenhet från Finansbranschen och kokat ned det till det viktigaste. Det tog mig nästan ett års arbete.

Lär dig ett unikt ramverk. Detta är kunskap mycket få personer har, eller använder sig av.

Min förhoppning är att Finanskursen kortar ned din inlärningskurva till värdeinvesteringar med flera år.

//Karl-Mikael Syding

Finanskursen innehåller:

8 Moduler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MODUL 1: Är bolaget billigt? Lär dig när ett bolag är "billigt", och hur du mäter det. Är en viss typ av investeringar populära och kanske på toppen av en bubbla? Var hittar man data? (Årtal, marknadsdata - och hur ska den användas?). Hur bör du värdera tillväxt, marknadsledarskap, krympande bolag, fastighetsbolag, IT-bolag, prenumerationstjänster, och mera..
 • MODUL 2: Är bolaget uthålligt? Hur vet du att försäljningen, tillväxten och marginalerna håller på sikt? Lär dig skillnaderna mellan cykliska, trendande, och fundamentala bolag--och vad sådana investeringar innebär för din portfölj.
 • MODUL 3: Är avkastningsnivån rimlig? När ska du välja bolag med eller utan avkastning? Kan avkastningen vara för hög och kan väntas locka till sig konkurrenter? Kan även ROE vara för hög eller låg?
 • MODUL 4: Är kundernas efterfrågan sund och uthållig? Vad driver egentligen kunderna? Hur länge stannar de? Varför väljer de detta bolag framför ett annat? Lär dig de olika måtten och metoderna för att avgöra detta.
 • MODUL 5: Skulder. När är skulder bra eller dåligt? Lär dig uttyda skillnaderna genom att kolla skyddsvillkor, kassaflöden, risk för utspädning, högre räntor, och andra viktiga faktorer.
 • MODUL 6: Teknisk analys och trender. Lär dig använda TA och trender för att förstärka en värdeinvestering. Detta kommer alltså efter fundamental analys (genom att först förstå affärsmodell, konkurrensfördel, och hållbarhet).
 • MODUL 7: Makro, omvärld och ekonomi. I vilket sammanhang görs denna investering? Var i den ekonomiska utvecklingen och räntecykeln befinner sig marknaden? Hur rör sig PMI, BNP, räntor, inflation, skuldnivåer, marknadsvärdering, arbetsmarknadsdata, och annat? Lär dig måtten jag använder.
 • MODUL 8: Verifiera hypotes. Viktiga påminnelser och tumregler för att undvika förhastade investeringar. Om du kan ta hand om nedsidan, tar uppsidan hand om sig själv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du får även lära dig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • RELEVANTA NYCKELTAL BEROENDE PÅ FÖRETAG. Tillväxt, banker, krympande bolag, IT-bolag, prenumerationstjänster.
 • GRUNDERNA AV VÄRDEINVESTERING. Innan kursen börjar får du lära dig 21 grundbegrepp: Intrinsic value, affärsmodell, värdekedja, konkurrensfördel, inprisning, kreditcykeln, de 6 vanligaste nyckeltalen som kan visa dig billiga aktier, förmögenhetseffekten och mer.
 • MAKROVARIABLER & DATAKÄLLOR. Jag har sammanställt ett schema över nästan alla de viktigaste mikro- och makrovariablerna som visar hur allt hänger ihop, från produktion till konsumtion och vilka indikatorer som mäter vad och ungefär hur viktiga de är.
 • SKAPA EN INVESTERINGSDAGBOK. Lär dig den kanske enskilt viktigaste mentala vanan i samband med Finanskursen.
 • 7 TIPS FÖR ATT BLI EN BÄTTRE INVESTERARE Commonplace, Böcker, Metacognition, System, Mindre skryt, Träffa folk, Fler frågor.
 • RELATIVA VÄRDERINGAR. Lär dig de vanligaste och viktigaste värderingsmultiplarna. De bygger på följande handfull av bolagets fundamentala variabler: försäljning, tillgångar, skulder, vinster, kassaflöden och utdelningar.
 • FORMLER, FRÅGOR, CHECKLISTOR. Värdeinvesterande är ett långsamt spel. Här är några tumregler du kan utgå från för att göra det lite enklare och snabbare. 9 Stycken totalt.
 • SÅ BYGGER DU EN VÄRDERINGSMODELL. Hur börjar du? Vad är ett slöseri på tid? Vilka saker är relevanta att hålla koll på? Denna guide kommer vara särskilt relevant för dig som arbetar med finans, exempelvis som analytiker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räknescheman

 • Tillväxtmodellering
 • Jämförelse med branschlikar
 • Jämförelse med andra tillgångar
 • Kassaflöde, P/CF, Yield
 • Balansräkning + ROE
 • Skulder + DSO

Inget överdrivet komplicerat, men hur jag gör det nuförtiden.

Varje räkneschema medföljer en Modul, så det är tydligt i vilken ordningsföljd allting görs.

Videor

Nya videor varje vecka.

Dessa videor förklarar kursmaterialet och vad jag tycker är det viktigaste. Men så klart krävs det att du tänker själv, tar anteckningar över det som resonerar med dig och vad som kan komma till framtida bruk.

Korta ned din inlärningskurva

Värdeinvesteringar har en lång inlärningskurva och ingen är en expert från början.

Jag har själv tagit del av betalda utbildningar och verktyg till ett värde av över en miljon kronor under min karriär.

Min förhoppning är att Finanskursen kortar ned din inlärningskurva med flera år.

Lär dig även om:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KONKURRENSFÖRDELAR OCH NÄR DE BESTÅR: Ett företag har en konkurrensfördel jämte branschlikar när det resulterar i bättre lönsamhet (högre priser, lägre kostnader). Eller när det tillåter företaget att nå fler kunder, hitta dem billigare, eller behålla dem längre. Förbered dig på en lång läsning vid denna del. Finanskursen inkluderar 14 olika konkurrensfördelar.
 • HUR MAN BYGGER OCH BIBEHÅLLER EN LISTA AV INVESTERINGSIDÉER: Från att filtrera företag på relevanta nyckeltal, till att strukturera en lista, till att använda den intelligent över sikt.
 • 29 PRINCIPER, TEORIER OCH MENTALA MODELLER SOM GÖR DIG TILL EN BÄTTRE INVESTERARE: Vi går igenom det bästa från akademiska grenar som Ekonomi, Psykologi och Beslut.
 • FÖRSTÅ DIG PÅ NYA BRANSCHER SNABBT: Du får lära dig fyra steg för att snabbt bygga en grundförståelse av hur branscher fungerar och vilka nyckeltal som är intressanta.
 • HUR MAN LÄSER ÅRSREDOVISNINGAR SOM ETT PROFFS. Lär dig hur man läser årsredovisningar och rapporter snabbare och effektivare.
 • DATABANK: Verifierade källor av högkvalitativ information jag rekommenderar att du undersöker för olika investeringar.
 • AFFÄRSMODELLER DU BÖR KÄNNA TILL. Inom dessa 5 kategorier: Allmänna, värdekedjerelaterade, online & mjukvara, varumärkesrelaterade, fastigheter. Totalt är det mer än 30 affärsmodeller som tas upp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursupplägg

Nytt material varje vecka:

Introduktionsmaterial:
 • Kursschema
 • Grunderna av värdeinvesteringar  
 • Skapa en Investeringsdagbok
29 Relevanta idéer för investerare:
 • Del 1: Beslutfattning
 • Del 2: Ekonomi
 • Del 3: Affärsstrategi

Modul 1 – Billigt

 • Modul 1: Är bolaget billigt?
 • Medföljande räkneschema: Exceldoc | Google Sheets 
Fördjupningsmaterial Modul 1:
 • Relativa multiplar
 • Filtrering & byggande av listor 
 • Databank & informationskällor

Modul 2 – Uthållighet

 • Modul 2: Är bolaget uthålligt?
 • Medföljande räkneschema: Exceldoc | Google Sheets

Modul 3 – Avkastning

 • Modul 3: Är avkastningen rimlig?
 • Medföljande räkneschema: Exceldoc | Google Sheets
Modul 4 – Efterfrågan
 • Modul 4: Är efterfrågan sund?
 • Medföljande räkneschema: Exceldoc | Google Sheets
 • Fördjupningsmaterial: Affärsmodeller

Fördjupningsmaterial Modul 4:

14 Konkurrensfördelar – och när de består

Modul 5 – Skulder
 • Modul 5 – När är Skulder bra eller dåliga?
 • Medföljande räkneschema: Exceldoc | Google Sheets
 • Fördjupningsmaterial: Läs årsredovisning som ett Finansproffs 
 • Fördjupningsmaterial: Så bygger du en värderingsmodell
Modul 6 – TA
 • Modul 6: Teknisk analys och trender
 • Fördjupningsmaterial: Så Lär du dig en ny bransch snabbt
Modul 7 – Makro
 • Modul 7: Makroekonomi 
 • Fördjupningsmaterial: Viktiga makrovariabler

Modul 8 – Värdeskapande investeringar

Avslutande extramaterial:
 • 7 Tips för att bli en bättre investerare 
 • Formler, frågor och checklistor 

Finanskursen inkluderar även:

En privat grupp

För nätverkande, diskussion om kursmaterial och börsen.

Garanti

Du kan få tillbaka dina pengar under de första 20 dagarna.

Diplom

Efter examination får du diplom som visar att du genomgått Finanskursen.

Jämfört med vanliga utbildningar:

Mellan 20,000-400,000 kr

Universitetsutbildningar

Övriga kostnader som kurslitteratur, studieavgifter och dylikt.

Inlärning sker i steril miljö som kanske ej passar dig.

Kan kanske inte applicera kunskapen till riktiga livet. För mycket oanvändbar, utdaterad eller möjligen felaktigt teori. 

Från 7990 kr

Finanskursen

Inga övriga kostnader. Behöver ej köpa kurslitteratur eller liknande.

Inlärning sker i din egen takt. Du kan följa ett tempo som passar dig.

Du kan använda kunskapen genast vid nästa investeringen; vid nästa köp- eller säljläge. Eller nästa rapport du läser.

Gå med i Finanskursen

Välj mellan självstudier och aktivt deltagande.

Standardpaket

Egna studier
7990 kr
 • 12 Videor
 • 8 Moduler
 • 5 Räknescheman
 • 15 Fördjupningsmaterial
 • Examination och kursdiplom
 • Privat grupp för kursdeltagare

Livepaket

Livemoment ingår
9950 kr
 • 12 Videor
 • 8 Moduler
 • 5 Räknescheman
 • 15 Fördjupningsmaterial
 • Examination och kursdiplom
 • Privat grupp för kursdeltagare
 • Ställ frågor under 4 Interaktiva webinars
*********

Båda kurspaket erbjuder samma material. Skillnaden är att i Livepaketet får du även vara med på fyra interaktiva Webinars och ställa frågor till Mikael om kursmaterialet.

20 Dagars Garanti

Du kan få dina pengar tillbaka de första 20 dagarna.

Här ingår de viktigaste aspekterna av värdebaserade investeringar.

"Karl-Mikael Syding demonstrerar med Finanskursen att han alltid är lika grundlig och pedagogisk. Här förmedlar Syding tydligt och lättillgängligt de viktigaste aspekterna av värdebaserade investeringar, med lärdomar för alla som är intresserade av aktier; både privatpersoner och professionella analytiker, avseende noterade och onoterade företag. Det är ingen tillfällighet att Syding lyckats väl historiskt, han kan hantverket."
Lars Sveder
Fd aktieanalytiker numera Private Equity-investerare

Frågor vi fått in:

Svar på de mest förekommande frågorna

Det är ett plus, men inte en krav. Det är viktigare att du har ett stort intresse för finans, ekonomi och börsen. Eller att du arbetat upp tillräckligt med kapital för att ha en personlig motivation att tillämpa kunskapen i praktiken och förvalta ditt kapital bättre.

Nej. Finanskursen är tänkt för dig som vill lära dig om (långsiktigt) värdeinvesterande och förstå hur man analyserar bolag. Finanskursen är relevant för alla som har ett intresse av börsen; vare sig du studerar, jobbar eller är pensionerad.

8 Moduler
15 Fördjupningsdokument
12 Videor (en för varje vecka)
5 Räknescheman
En privat grupp via Facebook
Ett avslutande Diplom

Finanskursen pågår i 12 veckor (tre månader). Varje vecka skickas du nytt material via email och kursplatformen.

Det tar dig några timmar att gå igenom varje veckas material. Du kan så klart lägga mer tid, men det är inget krav. Vissa veckor är tyngre än andra, men överlag håller kursen en jämn takt.

Du kan välja mellan två paket:

Standardpaket: 7990 kr (exklusive moms) för självinlärning.

Livepaket: 9950 kr (exklusive moms) för 4 interaktiva webinars med svar på dina frågor. Du kan ställa frågorna i förväg eller under webinar, men de besvaras personligen under dessa tillfällen.

Båda kurspaket erbjuder samma material. Skillnaden är att i Livepaketet får du även vara med på fyra interaktiva Webinars och ställa frågor till Mikael om kursmaterialet.

Du har 1 års tid.

Vi stänger dock inte ned ditt konto efter ett år, men du kommer inte att få ta del av framtida uppdateringar utan att betala.

För att vi lyckats göra de svåraste delarna digitalt eller med egen ansträngning, och därmed slipper höga kostnader för administration och anställning. Till skillnad från svenska lärosäten.

Med det sagt, är det mycket möjligt att priset höjs och att erbjudandet förändras t.om nästa årskull. Särskilt för Live-event, föreläsningar, och analytikerutbildningar.

Antagligen. Erik Penser Banks analytikerteam är själva med under första årskullen.

Du kommer få ett diplom på slutet som visar att du genomgått Finanskursen.

Ja. Du kan få tillbaka dina pengar under de första 20 dagarna. Maila om detta snarast så vi kan ge din plats till någon annan.

Ja, men inte per automatik.

Kontakta oss isåfall på Support@finanskursen.se

Du kan även kontakta för betalning via Paypal.

Inga problem. Be dem kontakta oss på Support@Finanskursen.se

Maila oss dina frågor så svarar vi.

Support@Finanskursen.se

Han var delaktig i att skapa Europas bästa avkastning under ett decennium.

"Mikael Syding har dokumenterat extremt goda kunskaper om fundamental aktieanalys. Under sina 15 år på hedgefonden Futuris inom Brummer var han t.ex. delaktig i att skapa Europas bästa avkastning under ett decennium. I Finanskursen lär han ut viktiga och praktiska insikter om analys och värdering av noterade och onoterade aktiebolag."
Martin Sandquist
Medgrundare av Lynx Asset Management

Korta ned din inlärningskurva:

Gå med i Finanskursen

Välj mellan självstudier eller Live-deltagande

STANDARDPAKET:

-Självstudier för dig som vill lära dig i egen takt.

LIVEPAKET:

-Livemoment ingår för dig som vill vara mer aktiv.

Båda kurspaket erbjuder samma material. Skillnaden är att i Livepaketet får du även vara med på fyra interaktiva Webinars och ställa frågor till Mikael om kursmaterialet.

Kontakta oss för frågor, avbetalningsprogram eller betalning via Paypal:

Support@Finanskursen.se

Svar på de mest förekommande frågorna finns här.

Finanskursen startar 7 december och pågår 12 veckor. Varje vecka får du nytt material; 8 moduler, 15 fördjupningsdokument, 5 räknescheman via Excel, och översiktsvideor varje vecka. Du kan välja mellan två kurspaket: Självinlärning eller Livepaket. Båda innehåller samma material, men i Livepaketet inkluderas 4 interaktiva Webinars där du kan ställa frågor till Micke.