Finanskursen

Uranboomen 2021-2025

blank

Om spotpriset för uran går upp lika mycket som det gjorde 2007 motsvarar det ett inflationsjusterat pris på $360/lbs (eller 12x från nuvarande nivå av 30 dollar per lbs)


I detta avsnitt av 25 Minuter podcast går vi igenom investeringstesen för uransektorn och dess eventuella uppgång under närmaste åren.

Vi har redan skrivit en kort praktisk artikel om varför det kan vara intressant att investera i uran:

Här är en summering:

Argument för och mot att investera i uran

Bästa argumentet är att uransektorn i skrivandets stund (15 april 2021) bara har ett börsvärde på 25 miljarder dollar. Om 1% av ESG-fonders kapital skulle roteras över till att investera i uran, skulle det öka marknaden trefaldigt (3x). Det är inte osannolikt, med tanke på att kärnkraft förser världen med hållbar, ren och pålitlig energi som krävs för att nå miljökraven t.om 2030.

Motargumentet är att det kan ta lång tid innan uranpriset stiger (även om man med hög sannolikhet kan anse att det redan börjat — då sektorn är upp drygt 250% på ett halvår, utan att vara övervärderad).


Nedan följer övriga resonemang från våra två avsnitt om uran på 25 Minuter Podcast.

 • Varför kan det vara en god idé att investera i uran? För att uranpriset kan stiga markant kommande år (2021-2025) och det kan medföra att uranaktier går upp 3-25x eller mer, beroende på vilket bolag det handlar om. Det hände förra supercykeln (2007). Då är det bra att ha exponering mot uran, som en liten okorrelerad del av din portfölj.
 • Varför skulle detta hända? För att (1) det är kommande brist i utbudet (supply) av uran, medan efterfrågan är konstant och länder behöver ha reserver på många år. (2) Medan säljcyklerna är långa och inköparna är nu vana vid låga priser,och (3) de stora producenterna har börjat köpa upp sitt eget utbud och skapar en brist i marknaden. Det blir en “Squeeze” där köparna tvingas binda upp sig på långa kontrakt till högre priser.
   • Efterfrågan ökar. 50 nya reaktorer byggs just nu. Finns lager=tröskeleffekt om det betas av. Hopp om ny teknik, SMR, thorium… Investerare upptagna med “tech”, “tillväxt”, “el”
 • Varför högre priser? För att annars kommer inte uranproducenterna (miners) kunna producera nog för att kunna tillgodose efterfrågan kommande år. Spotpriset på Uran måste stiga till minst $40/lbs för att utvinna ca 80% av uranfyndigheterna. (I nuläget är spotpriset ungefär $30.) Sedan betydligt högre priser än så pga en Price Squeeze som skapas pga upptrissad budgivning hos köpare som MÅSTE ha uranet för att fortsätta driva sina Power Plants.
  • Nya gruvor tar lång tid, både tillstånd och konstruktion. Inget incitament om inte “säker” på rätt priser. Kraftverken köper just in time, ej värt hålla lager. Lagerfrågan är öht svår, det saknas enhetliga siffror. Uranexperter påstår att det kommer bli brist. Och nu står råvaran bara för 4% av kostnaden. 4 öre per krona kWh ca.
 

Uran

(Obs: Ungefärliga siffor och från 2016.)

 • Varför måste de ha uran och varför ska det driva upp priset över $40?  För köparna (utilities/energibolag) inte är särskilt priskänsliga. Det står för en väldigt liten del av deras totala kostnader. De klarar priser långt över $100 utan att det blir problematiskt. Däremot vore det katastrofalt att stå utan och ej få tag på något Uran, för då måste de stänga ned sina power plants, vilket vore många gånger dyrare.
 • Hur högt kan spotpriset gå? Beror på om man lyckas hitta fler fyndigheter. Peaken mellan $100-137 år 2007, motsvarar  $267- 360 redan i nuläget år 2021; ännu mer om penningtryckandet ökar t.om 2025  (inflationsjusterade priser, baserat på M2 supply.)
  • $300 är extremt mycket. Då ökar kärnkraftselpriset 40%.
  • Många experter tror priser mellan $150-200 denna cykel.
 • Hur funkar “Price Squeezen”?  Det skapas en feedback loop som kan beskrivas såhär (1) Inflöde  › (2) Köp & hamstra uran  › (3) högre spotpris för Uran ›  (4)  Driver upp priset på sektorn och mer uppmärksamhet.  ›  (5)  Givet fortsatt högre spotpris = miners blir lönsamma. Samt junior miners och även vissa explorers.
  • Feedback loopen drivs på med ökat inflöde via en kombination av ETF:er, nyemissioner för hamstring av Uran, och ökande intresse för sektorn
  • Hedgefonder och Uranium Participation Corp = köper uran från spotmarknaden i syfte att snabba upp price squeezen.
  • Trigger: Sprott/Uranium Participation Corp ska listas på NYSE inom 6-12 mån.
 • Argument för och emot att investera i uran: 
  • Bästa argumentet är att uransektorn den 15e april 2021 bara hade ett börsvärde på 25 miljarder dollar. Om 1% av ESG-fonders kapital skulle roteras över till att investera i uran, skulle det öka marknaden trefaldigt (3x). Det är inte osannolikt, med tanke på att kärnkraft förser världen med hållbar, ren och pålitlig energi som krävs för att nå miljökraven 2030. Men det lär inte hända snabbt eller plötsligt. Men bra att Bill Gates & Warren Buffett förespråkar kärnkraft och President Joe Biden är öppen för att kärnkraft ska få stöd i USA.
   
  • Motargumentet är att det kan ta lång tid innan spotpriset på uran stiger.
   • Ja, vi kan ha fel, alla kan ha fel, om det vore givet skulle sektorn inte stå “lågt”
   • Ej säkert att kärnkraft får ESG-stämpel, snarare osannolikt
 • Timingen är svår. Särskilt när uransektorn redan gått upp ungefär 100-200% på drygt ett halvår, mest på förhoppning. Därmed kanske man kan vänta  med inköp, det är nog inte bråttom och man kan eventuellt köpa in sig billigare. Men man vill absolut inte stå utanför om/när det väl drar igång.

Sammanfattning:

 • Det är väldigt många osäkerheter inblandade, MEN: en sån här setup är ovanlig: ett “macro bet” där du ej behöver syssla med stockpicking, utan kan satsa på hela sektorn och ändå ha stor uppsida.
 • Hur stor andel av portföljen bör du ha i Uran? Så mycket som du är villig att förlora, eller ligga ute med på flera års sikt. Det blir en fråga om alternativkostnad. Om du tror uran kan ge 10x-20x, och du avsätter 5% av portföljen till det under kommande år, kan det resultera i 50-100% totalavkastning, medan du t.ex har resterande 95% av portföljen i säkrare tillgångsklasser eller aktier.
  • Vi har i nuläget 10% respektive 15% av våra portföljer i uran.
 • Dynamik:  Studera 2007-cykeln. Det kommer isåfall gå upp i flera etapper. Man ska ej sälja bort sig vid första uppgång. Inte heller ska man sälja bort sig om det droppar 10-15% på en dag. Denna brist kan pågå i flera år, vilket driver upp priset för hela sektorn. Dessutom är det sannolikt att WSB-liknande fenomen inträffar denna gång, och enorma mängder “dumb money” flödar in i sektorn via ETF:er och vissa hypade bolag.
  • Skillnaden nu vs 2007: 2007-bubblan hade INTE brist. Den var “endast” irrationell price squeeze. Denna gång är de fundamentala faktorerna mkt kraftigare.
  • Köpardynamik: 80% långa kontrakt. 20% Spotpris. Finns ingen anledning att låsa in sig på kontrakt så länge det finns tillgänglig supply på spotmarknaden.
 • Angående timingen: Sprott/Uranium Participation Corp = förväntas ta 6-18 månader. Först att listas på amerikanska börsen och sedan att börja hamstra uran från spotmarknaden via nyemissioner.
  • Man har alltså iaf ca 6 månader till på sig att “front-runna” uransektorn.
  • Men det är svårt att säga hur mkt detta redan gjorts, på förväntan.
  • På 2-4 års sikt lär sektorn ändå gått upp så mkt att det är mindre viktigt… Ungefär som det var superköpläge $5000 Bitcoin, men även gick bra att köpa på $10,000 eller $19,000.

Hur länge ska man hålla? Antagligen 3-5 år. Om sektorn nu är $25-35B kanske upp till $150B. Sen dags att tänka på exit. Man ska absolut vänta på att narrativet sprids till Reddit-investors. Kan bli som Gamestop, fast i en hel sektor (som är pytteliten).

 • Det går inte att räkna på bolagen. Man får titta på rörelser istället. I uranpris och aktier. Eller räkna på uranmarknaden totalt.

 • Referenspunkter att ha i åtanke under bubblans gång: [ca 2022 h2 och framåt]
  • 0) När spot tar slut & utilities börjar köpa långa kontrakt och budkrig startar.
  • 1) När price squeezen är ett FAKTUM och spotpris går över $50-60.
  • 2) När charlatanerna börjar flöda in och massa nya uranbolag noteras från ingenstans.
  • 3) Om/när USA eller andra länder inför regeringsstöd (subsidies) = höjer pris
  • 4) Om/när narrativet sprids till Reddit. Typ Wall Street Bets….
  • 5) Om/när kärnkraft till slut accepteras av ESG-folket och ESG-fonder kliver in.
  • 6) Dags att tänka på exit: Först efter market cap är $150 B (som 2007-toppen). Men om punkter 4-5 inträffar blir denna referenspunkt genast invaliderad! För då lär det gå mkt högre.
  • 7) Dags att tänka på exit: När uppköp/mergers görs via aktier istället för cash.
  • 8) Dags att tänka på exit: Om/när taxichaufförer tipsar om att köpa uran.

Update september 14:

Praktiskt taget alla Uranaktier gick upp väldigt mycket igår. Och lär gå upp mer närmaste veckorna.

Anledningen är att “SPUT” (Sprott Physical Uranium Trust) i fredags utökade sin ATM-facilitet att kunna köpa fysiskt uran från $300M till $1,3B. Så när börsen öppnade efter helgen blev det stor reaktion.

Givet takten detta rör sig kanske det är mer sannolikt med 2023 som slutår istället för 2025….

* * *

Om du istället är mer intresserad av vanliga aktier kan du kolla denna 29 minuter långa gratisvideo för hur man hittar nya aktier genom Screening.

Finanskursen 2021

blank

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys