Finanskursen 2020

Enterprise Value:

Kostnaden du betalar för att köpa hela företaget

Enterprise Value räknar ut kostnaden för att köpa upp ett aktiebolag och betala tillbaka dess skulder.

Det är ett användbart mått vid företagsvärdering av den anledningen att du kan det för att jämföra företag med olika sorters kapitalstruktur.

Så räknar du ut Enterprise Value:

Du får fram företagets Enterprise Value genom att (1) multiplicera antalet utomstående aktier med aktiekursen för att få fram marknadsvärdet, (2) lägga till skulder och (3) subtrahera kassan.

Enterprise Value = Marknadsvärde + skulder – kassa

Om antalet utomstående aktier är 2000 med en kurs på 50 kr, skulderna är 800,000 kr och kassan är 300,000 kr, blir formeln för Enterprise Value följande:

(2000 x 50) + 800,000 – 300,000 = 1,500,000 kr 

Köper du hela företaget och betalar tillbaka dess skulder, skulle du alltså behöva betala ett pris på en och halv miljon i dagsläget.

Varför börjar man med marknadsvärdet?

För att man vill veta vad det kostar att köpa alla utomstående aktier (för att äga hela företaget).

Varför lägger man till skulderna?

För att skulderna måste du, som ny ägare, fortfarande betala tillbaka. Därför ska de ingå i företagspriset.

Varför subtraherar man kassan?

För att kassan inte har något att göra med priset du betalar för att äga själva företaget. Om det är en fråga om att betala tillbaka skulderna, kan du ändå använda dina egna pengar för det. Det finns ingen anledning att betala något överpris för kassan.

Hur används Enterprise Value?

Till skillnad från s.k relativa värderingsmultiplar (P/E, P/S, P/B, P/FCF) är enterprise value en bättre måttstock vid företagsvärdering mellan olika sorters företag. Anledningen är att de relativa värderingsmultiplarna kan skilja sig väldigt mycket mellan företag inom olika branscher. Du kan till exempel inte använda dig av P/B för att jämföra en bank (som är kapitalintensiv, stor balansräkning) med en lättfotad digital konsultfirma.

Finanskursen 2020

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk