Föranmäl dig till Finanskursens Tredje årskull

Hur många företag har du missat, trots att du visste att de skulle gå bra? En enkel värdekoll på 5 min hade kunnat ge dig alla bevisen du behövde.

Föranmäl dig till Finanskursen Årskull III – av Mikael Syding, med 25 års erfarenhet i finansbranschen. Utsedd till Europas bästa hedgefondförvaltare, 2000-2010 med ackumulerad avkastning på 600% över index.

Meddelande från Micke:

“Under närmare 25 år har jag dedikerat mig till finansbranschen. Från buy-side till sell-side, hedgefondförvaltare till riskkapitalist. Av dessa kan jag säga att inget lär dig mer än att vara ansvarig för en hedgefond. Sista 3 åren har jag skrivit artiklar, spelat in podcasts, och använt social media för att träna upp min kommunikation. Nu har jag förmedlat mina viktigaste lärdomar – med Finanskursen. Finanskursen kombinerar teori och praktik.”  

Finanskursen pågår under 12 veckor

Du kommer lära dig:

Värdeinvestering

 • Analysera aktier
 • Bedöm om aktierna är billiga
 • Finn din unika investeringsnisch

Analysmetoder

 • De viktigaste affärsmodellerna
 • Läs årsredovisningar som ett proffs
 • Konkurrensfördelar som består

Marknadskunskap

 • Undvik de vanligaste misstagen
 • Bibehåll en lista av investeringsidéer​
 • Verifierade informationskällor

Mer Information om Kursens Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MODUL 1: Är bolaget billigt? Lär dig när ett bolag är "billigt", och hur du mäter det. Är en viss typ av investeringar populära och kanske på toppen av en bubbla? Var hittar man data? (Årtal, marknadsdata - och hur ska den användas?). Hur bör du värdera tillväxt, marknadsledarskap, krympande bolag, fastighetsbolag, IT-bolag, prenumerationstjänster, och mera..
 • MODUL 2: Är bolaget uthålligt? Hur vet du att försäljningen, tillväxten och marginalerna håller på sikt? Lär dig skillnaderna mellan cykliska, trendande, och fundamentala bolag--och vad sådana investeringar innebär för din portfölj.
 • MODUL 3: Är avkastningsnivån rimlig? När ska du välja bolag med eller utan avkastning? Kan avkastningen vara för hög och kan väntas locka till sig konkurrenter? Kan även ROE vara för hög eller låg?
 • MODUL 4: Är kundernas efterfrågan sund och uthållig? Vad driver egentligen kunderna? Hur länge stannar de? Varför väljer de detta bolag framför ett annat? Lär dig de olika måtten och metoderna för att avgöra detta.
 • MODUL 5: Skulder. När är skulder bra eller dåligt? Lär dig uttyda skillnaderna genom att kolla skyddsvillkor, kassaflöden, risk för utspädning, högre räntor, och andra viktiga faktorer.
 • MODUL 6: Teknisk analys och trender. Lär dig använda TA och trender för att förstärka en värdeinvestering. Detta kommer alltså efter fundamental analys (genom att först förstå affärsmodell, konkurrensfördel, och hållbarhet).
 • MODUL 7: Makro, omvärld och ekonomi. I vilket sammanhang görs denna investering? Var i den ekonomiska utvecklingen och räntecykeln befinner sig marknaden? Hur rör sig PMI, BNP, räntor, inflation, skuldnivåer, marknadsvärdering, arbetsmarknadsdata, och annat? Lär dig måtten jag använder.
 • MODUL 8: Verifiera hypotes. Viktiga påminnelser och tumregler för att undvika förhastade investeringar. Om du kan ta hand om nedsidan, tar uppsidan hand om sig själv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedgefond

Utöver de 8 modulerna får du även lära dig:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • KONKURRENSFÖRDELAR OCH NÄR DE BESTÅR: Ett företag har en konkurrensfördel jämte branschlikar när det resulterar i bättre lönsamhet (högre priser, lägre kostnader). Eller när det tillåter företaget att nå fler kunder, hitta dem billigare, eller behålla dem längre. Förbered dig på en lång läsning vid denna del. Finanskursen inkluderar 14 olika konkurrensfördelar.
 • HUR MAN BYGGER OCH BIBEHÅLLER EN LISTA AV INVESTERINGSIDÉER: Från att filtrera företag på relevanta nyckeltal, till att strukturera en lista, till att använda den intelligent över sikt.
 • 29 PRINCIPER, TEORIER OCH MENTALA MODELLER SOM GÖR DIG TILL EN BÄTTRE INVESTERARE: Vi går igenom det bästa från akademiska grenar som Ekonomi, Psykologi och Beslut.
 • FÖRSTÅ DIG PÅ NYA BRANSCHER SNABBT: Du får lära dig fyra steg för att snabbt bygga en grundförståelse av hur branscher fungerar och vilka nyckeltal som är intressanta.
 • HUR MAN LÄSER ÅRSREDOVISNINGAR SOM ETT PROFFS. Lär dig hur man läser årsredovisningar och rapporter snabbare och effektivare.
 • DATABANK: Verifierade källor av högkvalitativ information jag rekommenderar att du undersöker för olika investeringar.
 • AFFÄRSMODELLER DU BÖR KÄNNA TILL. Inom dessa 5 kategorier: Allmänna, värdekedjerelaterade, online & mjukvara, varumärkesrelaterade, fastigheter. Totalt är det mer än 30 affärsmodeller som tas upp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och mycket mer…

Som på en MBA, SFF, eller Handels, men utan att betala 100k+…

Även saker som endast kan uppfattas med erfarenhet, t.ex Risk, Timing, Psykologi och annat som kan ta ett årtioende eller två att få känn på.

Föranmäl ditt intresse nedan genom att lämna namn och emailadress, så skickar vi en bekräftelse till dig via mail inom 48 timmar och återkommer med mer information innan tredje årskullen startar.

(Föranmälan är ej bindande, men vi ger förtur till tidiga ansökare.)

Obs: Om du börjat jobba på en analysavdelning (eller söker jobb på en) kommer du få ett stort försprång mot konkurrenter om du har läst Finanskursen. Du kanske kan fråga arbetsgivaren om den vill betala för kursen som en introduktion eller vidareutbildning för jobbet.

Du kan även maila oss på Support@Finanskursen.se