Finanskursen 2020

Relativvärdering med branschlikar

Jämför företaget med liknande företag i andra regioner

När man jämför ett företag med andra i sin bransch, exempelvis två telefonoperatörer varav en är svensk och den andra är amerikansk, så är det vanligt att använda sig av värderingsmultiplar. Det innebär att man tar aktiens värdering delat på något som företaget gör.

Det finns många olika värderingsmultiplar som används för att jämföra bolag.

Dessa tal står på hemsidor som Avanza, Nordnet, Yahoo, etc, för varje publikt aktiebolag.

  • P/E
  • P/B
  • P/S
  • P/FCF

För att nämna några av de mest förekommande.

Läs även denna, mer nyanserade, artikel om att använda sig av de 6 vanligaste värderingsmultiplarna.

Svagheten med relativvärdering:

Du måste förstå branschen, och den typiska affärsmodellen. Annars är det poänglöst att jämföra.

Det blir som att jämföra äpplen med apelsiner.

När du använder dig av relativvärdering:

Utgå från de relevanta värderingsmultiplarna, men använd dem endast som en genväg för att gräva djupare om företaget.

Ett företag kan se billigt ut på pappret, men vara dåligt i verkligheten.

Det bästa sättet att använda sig av relativvärdering:

Om du länge bevakat branschen och har någorlunda koll på de olika företagen (och hur de liknar eller skiljer sig från varandra) kan du märka om någon av dem plötsligt sjunker i sitt aktiepris eller värderas lägre sett till en viss värderingsmultipel, jämfört med de övriga. Ofta kan detta bero på överreaktioner av särskilda nyheter, som en kvartalsrapport.

Den stora nyttan av relativvärdering:

Om du har koll på branschen, som helhet, förstår du intuitivt hur man bör värdera företag (någorlunda). Därmed kan du se kontrasten mellan de olika företagen; om ett är extra billigt, relativt ett annat.

Finanskursen 2020

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk