Finanskursen

Tolv Steg Till Bättre Investeringar

blank

Hitta, Analysera, Investera

bättre investeringar

I Avsnitt #181 av 25 Minuter Podcast pratade vi om tolv steg för bättre investeringar.

De tolv stegen faller under tre teman: Hitta, Analysera, Investera (HAI).

 1. Filtrera fram ett första urval av investeringsalternativ, baserat på vanliga nyckeltal och andra variabler som passar din investeringsstrategi
 2. Prognostisera fundamentala Räkenskapsdata, (pragmatiska) Värderingsnivåer och Aktiekurser genom att extrapolera historiska intervall och trender (innan du gör en djupanalys). P = F x V
 3. Modellera mönsterbaserade tillväxttakter, med förändringstakter, S-kurvor och marknadsmättnad
 4. Läsa & Förstå Årsredovisningar, grundläggande redovisning, skuldanalys, fordringar & räkningar
 5. Analysera bolagens affärsmodeller, ekosystem, konkurrenssituation, förhandlingsstyrka, kassaflöde
 6. Värdera tillgångar på absolut basis med prognoser & DCF-analys, samt värderingsmultiplar
 7. Rangordna investeringsalternativ baserat på risknivå och årlig avkastningspotential: Risk/Reward
 8. Tajma och vikta investeringar på Risk/Reward och medvind/motvind från teknisk analys och makro
 9. Konstruera en portfölj av aktier baserat på Risk/Reward, samt med viss inspiration från MELUDI-ramverket för rätt val av meningsfull och lukrativ bransch, och undvika för högt korrelerade innehav
 10. Optimera och underhålla portföljens risk & potential genom periodisk eller dynamisk rebalansering
 11. Anteckna & Utvärdera investeringsargumenten och investeringsresultaten för att kunna uppdatera din investeringsstrategi och anteckningsrutin
 12. Redovisa din analys och investeringsrekommendation i en kort och koncis välstrukturerad text

* * *

Finanskursen

blank

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys