GARP: Rätt Pris för Tillväxt

Finanskursen 2019 Läs mer och gör en tidig ansökan till Finanskursens första årskull GARP: Rätt Pris för Tillväxt Så investerar du smartast i teknologiaktier Även om du inte tänkt på det själv så är du antagligen en GARP-person. De flesta […]

Intrinsic Value

En hundralapp är värd 100kr. Det är hundralappens intrinsiska värde. Det är lite knepigare, men inte mycket, med en aktie. Värdet på en aktie är summan av företagets alla framtida vinster per aktie (egentligen kassaflöden). Problemet är att gissa ungefär vad dessa kan bli, snarare än att hoppas på vad någon anonym dåre kan tänkas betala för aktien utan att i sin tur göra en bedömning av det underliggande värdet.

6 Nyckeltal som Kan Visa Dig Billiga Aktier

Det finns många olika sätt att bedöma om ett företags aktiepris kan vara billigt eller dyrt. Det finns inget enda rätt sätt, utan det finns många just av den anledningen att inga två företag är exakt likadana. Nyckeltal och värderingsmått är endast indikatorer. För att få en rättvisande bild av ett företags värdering måste du förstå det. Till att börja med, dess affärsmodell och hur det skiljer sig mot närliggande konkurrenter.

Risktolerans

Finanskursen 2019 Läs mer och gör en tidig ansökan till Finanskursens första årskull Risktolerans: Vilken av dessa 2 investeringar tilltalar dig mest? För att överprestera index krävs att du antingen har tålamod eller risktolerans; eller båda Självkännedom är viktigt på […]

Vad är Felmarginal? Och hur räknar du ut den?

Finanskursen 2019 Läs mer och gör en tidig ansökan till Finanskursens första årskull Vad är Felmarginal? Och hur räknar du ut den? Tre sätt: Intervall, egen tumregel, alternativkostnad Felmarginal, även känt som säkerhetsmarginal eller “Margin of Safety”, är hur mycket […]

3 Tankar om Branschdynamik

Producentöverskott, teknologisk förändring och affärsmodell

Har du någonsin tänkt på denna fråga: “Hur kommer denna bransch att påverkas av en teknologisk förändring?”

Common Knowledge: Vad är inprisat i aktiekursen?

Finanskursen 2019 Läs mer och gör en tidig ansökan till Finanskursens första årskull Common Knowledge: Vad är inprisat i aktiekursen? Är din insikt ny eller unik? Grattis, du tror att du gjort en upptäckt om ett företag som är värt […]