Kraften av klart tänkande

Om du inte kan skriva det, förstår du inte

Vi har tidigare pratat om vikten av att föra en investeringsdagbok eller commonplace i syfte att främja långsiktig utveckling. Det är en bra idé om du vill skapa struktur och snabba upp din inlärningskurva.
 
I denna artikel ska vi gå igenom ett exempel på hur du skulle kunna dokumentera ett investeringsbeslut.
 
Varför dokumentera ett investeringsbeslut? För att klara upp ditt tänkande och för att sedan ha något att återgå till vid senare tillfälle för att se hur du tänkte i situationen. Det är helt enkelt en sorts mental styrketräning.
 
Nästan alla framgångsrika människor gör något liknande inom sina affärs- och intresseområden. Ta till exempel Mike Bloomberg (mångmiljardär, entreprenör, investerare, dubbel borgmästare av New York). I sin biografi berättar han om skrivprocessen han använde för att fatta många viktiga beslut när han byggde upp sitt företag:

Work out all steps of the process–the entire what, when, where, and how. Then, sit down after you are absolutely positive you know it cold, and write it out. There’s an old saying, “If you can’t write it, you don’t know it.” Try it. The first paragraph invariably stops you short.

–Michael Bloomberg

Om vi säger att du ska köpa aktier i företaget XYZ, skulle ett inlägg i investeringsdagboken kunna se ut såhär.

“Jag tänker köpa denna aktie, för ett P/E-tal av 33, för jag utgår från att samma tillväxtstakt som hållit sista 10 åren kommer fortsätta.”

När du väl skrivit ut din tankeprocess, kan du enklare se vad som är fel. Om du köper en aktie med P/E-tal på 33, måste företaget leverera samma vinst som senast bokförda år, 33 år i rad (eller bättre) för att du ska få tillbaka din grundinvestering. Det skulle alltså sannolikt ta minst 33 år innan du tjänade några pengar på investeringen, om inte aktiekursen av någon anledning skulle gå till skyarna och du sålde vid rätt tillfälle. Eller att företaget startade framgångsrika dotterbolag vars aktier du fick gratis (som aktieägare). Dessutom är det osannolikt–(åtminstone ovanligt)–att samma tillväxtstakt, som drivit upp en aktie till P/E-tal 33, kommer fortsätta 10 år till. För nya konkurrenter ger sig ofta in i marknaden när de märker att det finns pengar att tjänas.

(Läs även: De 3 sätten du kan tjäna pengar på aktier.)

(Läs även: Så ser du om en bransch håller på att bli mättad.)

Genom att skriva ut ditt resonemang och dubbelkolla det, kan du enklare märka felaktiga slutsatser i dina investeringsbeslut. På så sätt kan du skydda mot baslös överoptimism.

Summering och sluttips:

  • Gör det till en vana att skriva ned din tankeprocess innan du fattar ett viktigt beslut
  • När du är osäker, räkna på saken.
  • Om du fortfarande är osäker, vänta och tänk mer.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk