Finanskursen

Vad är likvidationsvärde?

Vad du kan få för ett företag om allt säljs av nu

När ett företag tvingas i konkurs och måste sälja av sina tillgångar sägs det att företaget likvideras. Ett företag kan även bli uppköpt av en ny ägare, som vill tvångslikvidera det — endast för att komma åt tillgångarna företaget har och sälja av dem för en snabb vinst.

Likvidationsvärdet är vad du får om du tvingas sälja av alla tillgångar direkt.

Det är alltså generellt inte samma som det bokförda värdet, utan betydligt lägre.

Hur kan du använda dig av likvidationsvärde som investerare?

Genom att köpa bolag vars marknadsvärde (antalet utomstående aktier x pris) understiger värdet av dess tillgångar och kassa.

Några liknande (internationella) begrepp är Firesales, cigar-butt, net-nets.

Att använda sig av denna metod att värdera ett företag, eller för att leta köpkandidater är vanligt bland värdeinvesterare, som Benjamin Graham eller Walter Schloss.

Funkar denna metod för värdeinvesterare idag?

Tyvärr är denna metod inte lika enkel idag som den var för 50 år sedan. I takt med att aktiebolag har blivit listade i digitala databaser, har investerare och hedgefonder kunnat se vilka som passar in på beskrivningen, och sedan köpt upp dem. Vilket drivit upp aktiepriserna.

Metoden håller än idag, principiellt, men eftersom marknaden är något effektivare idag, är svårare att hitta bolag vars marknadsvärde understiger deras likvidationsvärde. Antagligen kommer någon datoriserad handlare göra det före dig.

Däremot ökar dina chanser rejält om du:

  • Letar bland onoterade bolag
  • Är en affärsängel eller har nätverk
  • Hittat någon annan form av onoterad tillgång med ägare som vill sälja den
För att lära dig om andra metoder av företagsvärdering, läs:

Finanskursen 2022

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys