Lustiga Huset-Metoden: Sydings Trappstegsmetod

Dynamisk rangordning och rebalansering mellan undervärderade tillgångar

I denna artikel ska jag kort beskriva hur jag lyckades uppnå flera hundra procents avkastning under året 2020. Metoden bygger på att man har två ungefär lika bra investeringsidéer.

I praktiken väljer jag vikterna på samma sätt som jag skulle gjort om jag konstruerade portföljen från start. Det senaste året har jag främst fokuserat på aktierna Azelio och Stockwik.

För att öka min avkastning viktar jag mer eller mindre regelbundet om portföljen baserat på placeringsalternativens relativa avkastningspotential.

Jag uppdaterar ständigt min syn på deras inneboende värde och kurspotential för de kommande tolv månaderna och viktar då och då över mer av portföljen till den av de två som för tillfället har störst potential i förhållande till den bedömda risknivån.

I skrivande stund, den 20 januari 2021 bedömer jag att Azelio välmotiverat kan gå till cirka 100 kr per aktie mot slutet av året (+67% från dagens kurs på 60kr), medan Stockwiks potential är cirka 17% (140kr jämfört med dagens 120kr).

Risken i Stockwik är emellertid klart lägre. Jag bedömer subjektivt att Azelios risknivå ligger på kanske 35-40%, medan Stockwiks risk snarare är ungefär som marknadens 15-20%. Azelios riskjusterade potential blir då 67/37=1,8 och Stockwiks 17/17=1.

Lite grovhugget vill jag då ha 80% mer kapital allokerat till Azelio än till Stockwik, t.ex. 180 000 kr i Azelio (3000 aktier) och 100 000 kr i Stockwik (830 aktier).

Ett sätt att hantera en dynamisk omviktning

 . . . i det här fallet är att sätta ungefärliga kurskvoter mellan aktierna, och använda dessa som tumregler för när det är rimligt att sälja Stockwikaktier för att köpa fler Azelioaktier.

På kurserna 60kr i Azelio och 107kr i Stockwik har båda aktierna samma riskjusterade potential (“1,8”) och förtjänar samma portföljvikt, tex 140tkr vardera i en portfölj på 280tkr som i exemplet ovan. Detta gäller alltså på den relativa kurskvoten Stockwik/Azelio på 107/60=1,78 (OBS att det är en ren slump att denna kvot även råkar vara samma som potentialkvoterna på 1,8).

När den relativa kurskvoten avviker signifikant från 1,78 är det läge att sälja den ena och köpa den andra, tex vid kvoterna 1,33 respektive 2,22. Om Azelio ligger stilla på 60 kr infaller dessa kvoter vid Stockwikkurser på 60*1,33=80kr respektive 60*2,22=133kr. Men det spelar ingen roll om båda aktierna rör sig, utan fokus är på kurskvoten mellan aktierna. Så intervallet 1,33-2,22 kan lika gärna infinna sig t.ex. vid Azeliokursen 40kr och Stockwikkurserna 53kr respektive 89kr.

Företagsportföljen (Avanza) på 12 månader (20 jan 2021)

Lustiga Huset-metoden Sydings trappstegsmetod

Själva idén med Lustiga Huset-metoden är att hela tiden samla på sig fler aktier så länge det finns en bra positiv potential. Om du börjar med 3000 Azelio och 1000 Stockwik så kan du genom att vikta fram och tillbaka mellan aktierna med tiden nå kanske 6000 Azelio och 2000 Stockwik. Varje gång du viktar om från den ena till den andra på en bättre kvot än du senare viktar tillbaka har du ju råd med fler aktier.

Observera att du förstås ska ha noll aktier i den ena eller båda om riktkursen/-errna är lägre än dagskursen. Det finns ju ingen poäng med att äga aktier som har negativ potential. Lustiga Huset-metoden är bara ett sätt att avgöra en rimlig relativ vikt mellan två bra investeringsalternativ, inte en eller två dåliga.

Bytena har gjort att jag hela tiden har kunnat öka antalet aktier jag äger i de båda bolagen.

Metoden bygger på att man har två ungefär lika bra investeringsidéer

 . . . men som rör sig lite i otakt eller som av tillfälligheter går upp eller ned olika mycket.

Tänk på att potentiella riktkurser och riskbedömningar dels är högst osäkra och subjektiva, dels förändras med tid och ny information, samt beroende på vilket tidsperspektiv man har. Jag tror till exempel att Azelio kan dubblas till 200kr under 2022 om företaget levererar enligt plan, medan Stockwiks potential för december 2022 kanske ligger på 180-200kr per aktie.

För 2022 kommer alltså min riktkvot mellan aktierna vara cirka 1,0 och mina större omviktningar göras vid kvoter på cirka 0,75 respektive 1,25. Vid ett lyckat byte får jag 1,25/0,75-1=67% fler aktier, men jag byter förstås inte alla aktier på en enda kvot utan successivt fler och fler ju närmare ytterlägena kurserna går.

Pensionsportföljen (Nordnet) på 12 månader (20 jan 2021)

Lustiga Husetmetoden Sydings trappstepsmetod

/Karl-Mikael Syding

2021-01-20

Om du vill lära dig mer om metoden kan du göra en Tidig Ansökan till Finanskursen Årskull 3, med preliminärt startdatum i slutet på februari.

Finanskursen 2021

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys