Finanskursen 2022

Facebook blir Meta

Och vad innebär Metaversum?

Metaversum

Finanskursen 2022

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys