Finanskursen 2022

Bästa UranAktien? Forsys Metals Corp

Mardröm: Nollavkastning 3-5 år eller förlora -50%

Neutral: 8x efter 3-4 år

Optimistisk: 50x efter 5 år

Bästa uranaktien

Analys av Ludvig Sunström

I avsnitt #172 av 25 Minuter Podcast pratade vi om Uransektorn — för fjärde gången.

Där diskuterades bolag som Nexgen, Goviex, Denison, Bannerman och Forsys.

I avsnittet nämndes också:

  • 1) Om du vill investera inom uransektorn ska du ha tidshorisont 3-5 år eller mer.
  • 2) Tänk på flera scenarion. Tex priser: $65-100, $100-150, $150-400

Jag har gjort en relativvärdering för de 15 bästa Uranaktierna, som delats med deltagare i Finanskursen.

Där framkom att Forsys är den uranaktie som är:

 1. lägst värderad relativt andra uranaktier (developers) som kommer kunna producera denna cykel
 2. och har störst uppsida på 3-5 års sikt av allihopa givet uranpriser på $85-150/lbs.

Detta gäller både med-och utan 50% högre CAPEX & OPEX-kostnader.

Forsys Metals Corp: Vad är caset?

Översikt:

 • Fullt licensierad gruva + tillgång till infrastruktur.
 • Ligger i Namibien (bästa lagstiftningen)
 • Har en DFS. Behöver uppdatera den. Det händer under 2022.
 • Antagligen den developer som får sin gruva klar först denna cykel – jag gissar slutet av 2024.
 • Allt finns på “ett” ställe (8 km mellan de två platserna). De flesta uranaktier har spridda gruvor.
 • Billigast på relativvärdering – sett till Total Diluted Value / lbs uran – Över 50% omedelbar uppsida
 • Sannolik uppköpskandidat av Kina
 • Endast 11% utspädning.

Fyndighet:

 • Störst årlig produktion (5.2M lbs) av alla nya gruvor utom Nexgen (21.7) och Denison (6.3).
 • Life of Mine: 15 år 
 • Exploration upside: 6 år till — (30 m lbs, efter spillage)  
 • Capex: $433M   
 • Opex: $34.72/lbs

Investeringstes:

Högst uppsida av alla uranaktier från dagens kurs givet kontraktpriser mellan $85-150/lbs under 3-5 år framåt.

Detta gäller både med och utan 50% högre CAPEX & OPEX.

Varför finns läget?

Antagligen för att de uppdaterade hemsidan & Investor Presentation först för 1.5 månader sedan och innan varit inaktiva i FEM ÅR!

Många har säkerligen missat uppdateringen…

Dessutom har de varit dåliga på IR och att promota sig själva.

Dessutom heter de “Metals”, vilket kan ha gjort att många missat att de har en urangruva.

Dessutom är de knappt med på relativvärderingar eller jämförelser från andra uranbolags presentationer.

Det lär nog dröja 3-12 mån innan publiken av uraninvesterare får upp ögonen för Forsys på samma sätt som Bannerman, Global Atomic, Deep Yellow, Fission, Denison, eller UEX.

Läs dessa källor:


Peers:

I min åsikt är de två mest liknande uranaktierna Bannerman och Goviex.

Varför? För att de också ligger i Afrikanska länder, har förhållandevis stora gruvor, och säkerligen kommer producera & skriva kontrakt under denna cykel.

 • Bannerman är redan fullvärderad givet uranpriser på $65-85/lbs. Runt $100/lbs får man en hyfsad avkastning (4 års snittavkastning på 52%) i förhållande till risken man tar.
 • Goviex är fullvärderad givet uranpriser $65-85/lbs, om man tar hänsyn till deras första och största fyndighet (Madaouela), i förhållande till risken man tar. Runt $100/lbs får man en årlig snittavkastning på 41% per år i 5 år.

Man kommer tjäna pengar på alla tre, men…..

Forsys är överlägsen till uranpriser $85-125/lbs, inom spannet av 3-5 år.

Forsys har tillstånd + infrastruktur på plats + bör bli färdig med sin gruva tidigare.

Dessutom är deras gruva större än Bannermans eller Goviex. 5.2M lbs vs 3.5 och 2.3.

Forsys gruva håller 15-21 år. Bannermans gruva håller 15 år. Goviex gruva håller 20 år.

Det ger totalt: 78-109M lbs, respektive 48M lbs och 46M lbs.

Forsys klår båda med råge så länge uranpriset stannar under $150 under närmaste 5 åren.

Uranaktie - forsys metals corp

Annan Viktig Information

De har all infrastruktur och licenser redo, men de behöver bygga en vattenledning till gruvan.

Problem?

Inga uppenbara, men något jag ogillar är att huvudägaren Leonardo Trust / DM Windsor UK har kontinuerligt sålt aktier under sista 6 månaderna. De började året med 43% av aktierna och har nu drygt 40%. En 3% minskning är inte mycket, när deras innehav gått upp 240% under året. Det är antagligen profit-taking eller rebalansering. De är fortfarande majoritetsägare och gynnas mest av alla på stor uppgång. Dessutom är nytillsatte Richard Parkhouse tidigare styrelseordförande för Leonardo Trust.

Vad jag inte kommit i underfund med ännu, men skulle vilja ha reda på, är om det är finansmannen Henry Gabay som äger Forsys, eller om DM Windsor “bara” är Merit Capitals Wealth Management Unit. Om det tidigare alternativet, skulle det påvisa större incitament. Om det “bara” är Wealth Management, har han ändå custodial care för sina klienter

Värdering:

Jag har valt att värdera Life of Mine (LOM) som P/E-tal.

Varför? För att det är den ungefärliga mängden uran de kommer få upp varje år, under ett bestämt antal år. Vilket ungefär motsvarar årsvinsten för ett vanligt företag.

Däremot tror jag inte man kan använda denna värderingsmetod om uranpriset går över $150.

 • P/E 15 som grundantagande.
 • P/E 21 vid Exploration Upside om de verifierar sina drillresultat. Om det går, bör det ske inom 1-5 år.
  • Resonemang: De har haft 6-7 år på sig. Så borde kunna hitta det? Eller så har de inte gjort minsta framsteg sedan första upptäckandet och det dröjer flera år pga de prioriterar att fixa finansiering och bygga den huvudsakliga gruvan.
 • Nuvarande OPEX & CAPEX:
  • OPEX: $34.5/lbs
  • CAPEX: $433 till 7.5% ränta per år = $32.5M
 • 50% högre OPEX & CAPEX pga inflation som grundantagande (Konservativt!)

_______________________________

Siffror från 27 November 2021:

Börsvärde: $132M

Börsvärde efter utspädning från optioner & warranter: $147M (Total Diluted Value)

Inga skulder.

Kassa: $11.7M  (onödigt med Enterprise Value – de behöver pengarna).

Uppdatering 27 januari 2022: Enligt denna nyhet om försäljning av sitt guldprojekt (Ondundu) får Forsys in ytterligare $7.72M. Därmed bör de ha ungefär $19.42 M i kassan.

Detta ökar min tro att bolaget bör kunna klara sig närmaste 2-3 åren utan att behöva göra nyemission och späda ut aktieägare.

Jag tycker också det är positivt symbolvärde i form av att bolaget nu satsar fullt ut på urangruvan.

(Årlig snittavkastning i nedanstående kalkyler (CAGR) är beräknad från Total Diluted Value $147M.)

Givet DFS från 2015:

Uranaktie Forsys metals

 

 

Givet 50% högre CAPEX & OPEX pga inflation:

Uranaktie Forsys Metals med extremt inflation

 • Neutralt scenario: $85/lbs om 3-4 år till P/E 15:  Ger oss över 8x pengarna (9,5x för att vara exakt), eller 75-112% årlig snittavkastning under tre eller fyra år.
 • Optimistiskt scenario: $150/lbs om 5 år till P/E 21 (vi utgår från att de lyckas realisera sin Exploration Upside på 30M lbs till, vilket motsvarar ungefär 6 år till för gruvan). Det ger oss 50x pengarna eller 118% årlig snittavkastning i fem år.

Sannolikheten för det neutrala scenario bedömer jag till 50%.

Sannolikheten att man hamnar någonstans inom intervallet $100-125 tror jag är omkring 30%.

Sannolikheten för det optimistiska scenariot tror jag är cirka 10%.

Sannolikheten att uranpriset är under $85 om 3 år tror jag är mindre än 10%.

Vid priser på $85-100/lbs, kanske även $110-120/lbs, känner jag mig rätt säker att marknaden är villig att värdera Forsys till Life of Mine (P/E 15 eller 21), givet de ej kontrakterat bort hela gruvan i förväg.

Vid uranpriser över $120/lbs börjar jag känna mig osäker att marknaden är villig att värdera gruvan till P/E 15-21. Därmed är sannolikheten för 50x pengarna i det optimistiska scenariot svårbedömt. Men man vet aldrig. I förra uranbubblan (cirka 2007) värderades många uranbolag till MER än hela gruvan…

Exakt hur det faller ut kommer bero på hur snabbt de lyckas följa sina planer, vad kontraktpriserna står i om drygt 3 år, och vad för initiala kontrakt de förhandlar i samband med uppstart av gruvan. Helst ska de antingen lyckas låsa in höga priser i långsiktigt kontrakt, eller förhållandevis låga priser i kortsiktigt kontrakt med endast en liten andel (så att de fortfarande har uppsida vid stigande uranpriser).

Men jag tycker Forsys kan gå upp 50-100% från dagens kurs redan nu — bara på relativvärdering.

Timeline: När sker uppvärderingen?

Gissningsvis:

 • Uppdaterad DFS (2022),
 • Finansiering fixad (2022-2023),
 • Gruvan byggd (2024-2025),
 • första årets produktion (2025-2026).

Vad vill jag se i närtid? (under 2022-23)

*Mer aktivitet. Bra med försäljningen av guldgruvan, men jag vill se fler nyheter. Om de kan lyckas få till flera nyheter under kort tid kan det skapa positivt momentum och dra till sig mer uppmärksamhet till aktien, så den slutar vara bortglömd.

*Mer promotion. Visst, promotion har en klang, men faktum är att bolaget legat i träda. De måste fokusera mer på IR och komma upp på fler råvaruinvesterares radar.

*Insiderköp från ledningen. Det vore bra för både symbolvärde och i att stärka marknadens förtroende.


 

Ser nästan för bra ut för att vara sant…..

Hur kan jag ha fel?

De kan misslyckas med att få finansiering, misslyckas med att få igång gruvan…..

Eller så kan den här nya COVID-varianten ställa till med oväntade problem som förskjuter tidsplanen…

Eller så kan det bli en ny Fukushima-olycka… som ställer till det för hela sektorn.

Eller så kan det bli en total börskrasch, där allt går ned 30-60%.

Om det händer går Forsys ned lika mycket.

Största risken är nog att de säljer gruvan till kineser för lågt pris.

Men det tror jag heller inte.

Huvudägaren, DM Windsor UK (AKA: Leonardo Trust) har suttit på över 40% av Forsys aktier i mer än 10 år. Har man väntat 10 år genom värsta tiden, orkar man nog vänta några år till under uppcykeln för att fixa bra försäljningspris. Eller driva gruvan själva med finansiering (som mina uträkningar utgår från).

Vi får helt enkelt se.

Men jag tycker detta är den mest attraktiva uranaktien till nuvarande värdering.

Caveat Emptor: 

Uranaktier är komplexa och mycket kan gå fel. Forsys är dock den developer som kommit längst av alla (utan att vara en producer med färdig gruva). Dessutom blev de nästan uppköpta förra cykeln, så det finns en historik. Därmed anser jag att de inte ska ha samma riskpremie som många andra uranbolag. Snarare borde de få en simplicitetspremie! Då de har en DFS, har sin fyndighet på ett ställe (ej behöver bygga flera gruvor) och ligger i bästa landet för råvarubolag (Namibien).

Med det sagt, så ser Forsys bäst ut av alla på siffrorna för närvarande. Men saker kan ändras. Saker kan ju gå fel. Det kan bli fördröjningar att resa pengar, eller att bygga gruvan. Man får helt enkelt följa händelserna som de fortlöper och utvärdera under tiden.

//Ludvig

P.S: Om du inte är bekant med Uransektorn kanske du vill läsa dessa inlägg för att skaffa dig en översikt:

Finanskursen 2022

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys