Finanskursen 2019

Common Knowledge: Vad är inprisat i aktiekursen?

Är din insikt ny eller unik?

Grattis, du tror att du gjort en upptäckt om ett företag som är värt att investera eller tradea på. Frågan är: Vet andra om detta? Och isåfall, tror du att det är inprisat? Isåfall kan det sägas vara Common Knowledge — en upplevd sanning som alla utgår från.

Om det inte ännu är en upplevd sanning, då kan du tjäna pengar genom att vara tidig.

Låt oss gå igenom ett par exempel på händelser som kan vara värda att köpa eller sälja baserat på.

Vanliga exempel:

-En stor nyhet om företaget (positiv / negativ)

-Utdelningsbeslut

-Rapporter

Nyanserade exempel:

-Den förväntade tillväxtstakten för företaget

Din diskonteringsränta jämfört med vad du tror andra (övriga marknaden) har

Din felmarginal (och hur säker är du att den stämmer) jämfört med övriga marknaden (om de har någon..)

Varför common knowledge är viktigt:

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vad som är inprisat i aktiekursen och vad som inte är det. Du skulle kunna tänka på olika fakta om ett företag såhär:

  • Common Knowledge – det är inprisat
  • Osäker – Kanske är det inte inprisat
  • Säker – Det är inte inprisat

Ett annat sätt att uppfatta Common Knowledge, är som kombinationen eller mittpunkten av de två psykologiska effekterna Curse of Knowledge och Dunning-Kruger. Curse of Knowledge är när en erfaren person överskattar andras kunskap; Dunning-Kruger är när nybörjare eller inkompetenta personer överskattar sin egen förmåga eller kunskap.

När common knowledge är viktigt:

Som slutsteg i varje analys du gör. Å ena sidan ska du inte tro att din insikt är unik (utan god anledning); å andra sidan ska du inte ta dina insikter för givet.

Så fort du tror dig ha fått en idé om ett företags värdering, så fort du kommit på något du är nöjd eller stolt över, ställ alltid följdfrågan: “Hur många andra har kommit fram till detta, och är det isåfall inprisat?”

Du kan även göra motsatsen: Kanske har du insikten att folk utgår från en felaktig uppfattning om något som kommer påverka aktiekursen eller företagets framtida kassaflöden (exempelvis: projicerad framtida tillväxt, ledningens kompetens, eller företagets konkurrenskraft) och eftersom du inte tror det stämmer, handlar du baserat på det.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk