Vad är Felmarginal?
Och hur räknar du ut den?

Tre sätt: Intervall, egen tumregel, alternativkostnad

Felmarginal, även känt som säkerhetsmarginal eller “Margin of Safety”, är hur mycket du kan ha fel med i din beräkning av inköpspriset, och ändå tjäna pengar. Ju större felmarginal, desto mer säkert att du kommer tjäna pengar.

Varför är felmarginal så viktigt? För att inköpspriset bestämmer din framtida avkastning.

Varför är felmarginal så viktigt? För att även en duktig investerare ofta har lika många förlustaffärer som vinstaffärer (men förhoppningsvis mer pengar investerade i vinstaffärerna).

Varför är felmarginal så viktigt? För att finansmarknaden är så komplex att du aldrig kan förutse alla framtida scenarion. Därför måste du baka in en felmarginal.

Tricket är alltså att “köpa billigt”.

Det är mer sannolikt att du lyckas köpa billigt om du har en passande felmarginal till ditt inköpspris. Exempelvis: “Nu står aktien i 100 och baserat på min analys om företaget och dess bransch, tror jag att det är relativt billigt. Men jag är inte helt säker, så jag vågar inte köpa förrän kursen går ned till 80 kronor, bara för att vara på den säkra sidan.”

Frågan är: Hur kan du komma fram till hur stor denna felmarginal ska vara?

3 Sätt att komma fram till en Felmarginal:

Det finns minst tre beprövade metoder för att etablera en korrekt felmarginal för din investering. Genom att prognosticera intervall (vilket kräver att du kan en del om värderingsmultiplar och årsredovisningar). Genom att följa tumregler baserade på fakta eller egen bransch-specifik erfarenhet. Eller genom att ha en tydligt definierad alternativkostnad.

  • Egen Tumregel = Exempelvis: “Inom byggbranschen går projekt fel med 25% i fördröjd tid eller kostnader, därför måste aktiekursen vara 25% lägre än mitt eget uträknade pris (intrinsic value)”. Att utgå från något som detta kräver branscherfarenhet eller mycket research. Kan även vara en beslutfattningsregel du gillar.
  • Alternativkostnad = Om du har andra bra investeringar eller möjligheter att lägga din tid/energi/pengar på egna projekt, där du vet att det kommer ge dig Resultat X (t.ex: tjäna 100.000 kr eller få en passiv avkastning på kapital med 10%) så bör du inte investera i något som är lägre.

Alla tre metoderna har sina fördelar och nackdelar. Detta är inte en exakt vetenskap; snarare en konst. Du måste göra en egen bedömning av vad som passar bäst.

Alla tre metoderna för felmarginal har även implikationer. Här är några viktiga saker att tänka över:

  • Intervall: Hur säker är du att dina intervall stämmer? Har du kanske gjort något fel i dina beräkningar? Använt inkorrekta siffror?
  • Tumregler: Stämmer tumregeln fortfarande, eller har något hänt inom branschen som förändrar den?
  • Alternativkostnad: Om du har 3 eller fler alternativa investeringar, hur säker är du i din bedömning om vilken som är #1 och vad dess förväntade resultat är? I ett idealiskt scenario har du endast ett enda tydligt alternativ (där du vet exakt vad du kommer få), och om inte den nya investeringen är bättre än det, är det bara att glömma eller lägga på en lista (bygga bank av idéer).

I slutändan är det viktigaste att komma ihåg: Hur säker är du på ditt eget omdöme att etablera en korrekt felmarginal för ett särskilt företag? Alltså, hur mycket tror du att du kan ha fel med, men ändå tjäna pengar?

Om du inte fattar branschdynamiken eller företagets affärsmodell (hur de tjänar pengar jämfört med konkurrenter), så är det osannolikt att du kan etablera en korrekt felmarginal. I de fallen är det nog bäst att du håller dig borta, eller läser på mer.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk