Felaktigheter i Ekonomiska Teorier

Broken Window Fallacy, BNP som produktionsmått, David Ricardos komparativa fördelar, tillgångar och efterfrågan, och Adam Smiths osynliga hand

Vi letar efter felaktigheter i kända ekonomiska teorier: (1) Broken Window Fallacy (och BNP som mått av produktivitet), (2) David Ricardos komparativa fördelar, (3) tillgång och efterfrågan, och slutligen (4) Adam Smiths osynliga hand.

[Lyssna föregående avsnitt]

Broken window fallacy

Att högre BNP inte är ett absolut positivt. Utan ofta maskerar sanning. (BNP är ett dåligt mått på produktivitet och värdeskapande. Likaså är konsumtionsindex. Läs/lyssna på vår diskussion med Philippa Malmgren om du är intresserad av mer info.)

Du kan krossa ett fönster och det ökar BNP (för det genererar intäkter för företag som lagar fönster), men det skapar inte mervärde. Det hade varit bättre om fönstret inte gått sönder, för då hade de pengarna kunnat investeras på annat sätt.

David Ricardo & komparativa fördelar vid byteshandel

Svagheten är att folk glömmer att tänka:

 • I form av higher order consequences
 • Att iaktta flera faktorer på en gång.
 • Enligt teorin ska Asien och västvärlden tjäna lika mycket på att byta med varandra (förutsatt att det sker på ett rättvist sätt — dvs inte att en part blir utnyttjad, som Afrika med slavarna, eller Kina av det Ostindiska Kompaniet.) men så är det inte. För att Asien har mer att tjäna på det — de “snor” nämligen vår teknologi.

Tillgång och efterfrågan.

Om du höjer priserna ska det bli svårare att sälja, och tvärtom.

När gäller INTE detta?

  • Exklusivitet: vid dyra lyxvaror (Rolex)
  • Säkerhet: vid t.ex fallskärmar eller brandlarm eller diamantborrar.
 • (Högre pris associeras i detta fall med högre kvalitet — och du vill inte ta några risker.)
  • Internetförsäljning — det är enklare att sälja något dyrt och sen spendera mer (av intäkterna) på reklam än att sälja billigt utan reklam.
 • olagligheter: t.ex vid mutor eller liknande. I finansbranschen kan det ske via kickbacks vid rekommendationer av tillgångar med hög avgift.

Ett svårare exempel är….

Invisible Hand av Adam Smith.

1) Ej under Rockefeller’s tid.
 • Låga inträdesbarriärer
 • Ojämna och slumpade fynd av olja
 • Detta ledde till att mycket ostadiga priser. Och konsumenterna fick alla fördelar. (Vad som i mikroekonomi kallas för konsumentöverskott)
 • Rockefeller och hans kompanjoner insåg att det var skitsvårt att tjäna pengar på detta, och bestämde sig för att “förena” industrin.
2) Ej under 1980-talet vid LBO + corporate takeovers.
 • (Buffett trodde att) det skulle skapa värde i slutändan via bättre ledning + chefer.
 • Men så blev det inte. Det skapade istället bara en feedback loop av girighet där folk omsrukturerade bolag för att sälja dem…IGEN. och IGEN. Istället för att fokusera på att skapa långsiktigt värde.
 •  

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk