Finanskursen

Energi är ekonomin

Företagen får svårare att hålla sig lönsamma om energipriset når över vissa tröskelnivåer, men konsumenter och arbetstagare har inget alternativ

Energi

På mindre än en månad steg priset på brentolja nästan 50% från 90 dollar till 133 dollar och sedan snabbt ned igen till under 100 dollar per fat. Energipriserna i södra Sverige har samtidigt slagit nya rekord, liksom priset på diesel. Rysslands angrepp på Ukraina och de resulterande sanktionerna har skakat om energimarknaderna rejält.

Europa tar nu krafttag för att hitta alternativ till rysk olja och naturgas, men det är inte lätt när Tyskland på kort tid har stängt ned flera stora kärnkraftverk. I Sverige har det till och med gått så långt att en liten privat aktör, Kärnfull Next, med rötter i elbolaget Kärnfull (100% kärnkraftsel) på måndagen den 14 mars meddelade att man har för avsikt att beställa en SMR-reaktor från Hitachi med 300 MW effekt. Ja, ny kärnkraft i Sverige. Mycket bra! Och i den andra änden av energimarknaden undersöker Ryssland möjligheterna att sälja olja med rabatt till Indien, för att hålla ekonomin flytande trots tunga sanktioner från stora delar av västvärlden. 

Energi är ekonomin

Energi håller våra hus varma, bilar, tåg, flyg och båtar i rörelse, de löpande banden i våra verkstäder rullande, gruvorna grävande och processindustrier som papper och metaller igång. Utan energi blir det inget gödsel till jordbruken eller något som driver skördetröskor och traktorer. Utan hjälp av extern energi är mänskligheten bara en stamjägare och samlare i fyrkantiga hyddor. Idag kommer minst 75% av energin från förbränning av kol och olja och ytterligare en del från förbränning av annan biomassa. Vi eldar helt enkelt till cirka 80% upp kolväten för att hålla oss varma, tillverka våra hus, bilar och leksaker samt flytta omkring dem och oss själva. Därmed är olja och oljebolag fortfarande världens viktigaste ekonomiska faktor, trots att de bara utgör en liten bråkdel av börsvärdet. 

Det är bra att miljöaktivister satt farorna med klimatförändringar på agendan, men en oönskad effekt är att investeringarna i oljebranschen blivit alltför låga för tidigt.

Och när externa chocker som en kall vinter eller ett krig minskar tillgången på olja blir det den mest desperata köparen som bestämmer priset. Om man kan betalar man hellre så mycket som tusen kronor per dag om det krävs för att slippa frysa. Och även 100 kr per liter bensin är rationellt om bilen är enda sättet att ta sig någon mil till jobbet.

Företagen får svårare att hålla sig lönsamma om energipriset når över vissa tröskelnivåer, men konsumenter och arbetstagare har inget alternativ. Kriget i Ukraina blir kanske utdraget, men det är fortfarande inte avgörande för oljepriset på sikt. Det är mer betydande att investeringar i oljeprospektering inte har politiskt stöd, varför bristen blir permanent. Oljeproduktionen riskerar att falla snabbare än efterfrågan, eftersom investeringscyklerna för sol, vind och kärnkraft är så långsamma. Samtidigt driver situationen på sådana investeringar. Det gör att det sannolikt blir en fortsatt mycket stark marknad för både olja och uran. Samtidigt fortsätter utbyggnaden av sol- och vindkraftverk, men högre priser på alla slags metaller samt på energi för att bygga parkerna kan bromsa tillväxten något.

Just nu är det en dipp för oljepriser och oljeaktier. Det är sannolikt ett lysande läge att köpa sig exponering mot hela grunden till vår moderna ekonomi, en grund som ännu en gång ser ut att bli en bristvara pga. ineffektiv politik. Det finns fortfarande inget alternativ till olja och om det är kallt, mörkt eller vindstilla så måste man betala vad som krävs för att bli den som får den olja som finns. Det skapar en fantastisk marknad för befintliga oljebolag som till exempel Conoco Phillips och Chevron.

Samtidigt ska man inte glömma bort hur snabbt opinionen nu vänder till förmån för kärnkraft – den enda riktigt stabila kraftkällan som kan ersätta de fossila bränslenas roll som bas för värme, transport och även elektricitet. Uransektorn står som sagt inför en perfekt storm av stigande priser och nyheter om investeringar och produktion. (Se tidigare artikel för mer info:)

Och trots att uran under åtminstone ett par årtionden är den enda energikälla som kan ersätta oljeberoendet värderas hela sektorn på börsen till bara några tiotals miljarder dollar.

Med hög inflation, stigande räntor, tilltagande geopolitisk turbulens, bristande tillgång till olja och gas och fokus på övergång till mer hållbara energikällor, så skapas en enorm fördel för nästan alla delar av den lågt värderade energisektorn jämfört med högtflygande teknikföretag, oavsett om det handlar om administrativ mjukvara i molnet eller uppkopplade spinningcyklar.

Fördelarna gäller som sagt olje- och uranbolag, men även de rena råvarorna. Det gäller även bolag verksamma inom elektrifiering, till exempel koppargruvor, silvergruvor, sällsynta jordartsmetaller till elmotorer och vindkraftsturbiner, grafit till elbilsbatterier. 

Det finns således många vägar till Rom när det gäller energi och elektricitet. Så länge du har fokus på energilösningar, framför hajpade programkoder som handlas till fantasimultiplar på försäljningen utan att göra vinst, tror jag du kommer klara dig utmärkt de kommande 12 månaderna.

Det gäller faktiskt oavsett om Fed kommer inridande som en vit riddare för att rädda en kraschande företagsobligationsmarknad i höst eller inte. Den här gången lär förnyade stimulanser i kombination med brinnande inflation och utmaningar för den globala transportstrukturen, främst gynna realtillgångar och energi som är viktiga i närtid framför drömmar om ett framtida tekniknirvana.

Finanskursen

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys