Finanskursen 2019

Finanshistoria - Historiska Motpoler: Del 1

Konflikten mellan rika och fattiga, Konflikten mellan vänster och höger, och Konflikten mellan unga och äldre.

Inget är nytt under solen.

Vi pratar om historiska mönster som upprepat sig sedan urminnes tider. Vi går igenom 8st:

(1) Konflikten mellan rika och fattiga, (2) Konflikten mellan vänster och höger, (3) Konflikten mellan unga och äldre, (4) Konflikten mellan könen, (5) Konflikten mellan raser, (6) Konflikten mellan frihet och hot, (7) Varför krig uppkommer, (8) Konflikten mellan styrelseskick.

I detta avsnitt: Från #1-3

Alla dessa historiska mönster kan ses som en dualistisk konflikt mellan två olika krafter; som ständigt söker att balanseras med varandra, i ett komplext system. Och detta komplexa system är det mänskliga samhället. Genom att förstå dessa historiska mönster kan du bättre förutspå framtiden; eller åtminstone förstå sociala och kulturella förändringar.

Läs mer:

Läs mer om historia:

Läs/lyssna mer om finans:

Veckans citat:

“History doesn’t repeat itself, but it rhymes.” ~Mark Twain

Veckans mindset:

Man lär sig aldrig något exakt av historien — däremot lär man sig av analogier och stora mönster.

Att studera historia är som att studera finansmarknaden (ekonomisk historia). Saker går i cykler och upprepar sig, men det är en varians. Sällan exakt samma händelser. Mänsklig psykologi återupprepar sig på någorlunda förutsägbara sätt, men aldrig exakt likadant.

#1 Konflikten mellan rika och fattiga

  • BNP måste växa med minst 3% per år för att undvika strukturell orättvisa/den upplevda effekten att något är fel. (Även för att kunna betala för politikers inkompetens, och slöseri av skattepengar.)
  • Kombinationen av genetisk talang + ny teknik leder till ny distribution av rikedom under varje generation. Generellt sätt, via unga människor som är bättre anpassade att lära sig den nya tekniken från dess start. Tänk på t.ex Steve Jobs & Steve Wozniak, eller Bill Gates och Paul Allen, de var visserligen alla väldigt smarta personer, men de började sin inlärningskurva när tekniken redan var ung.
    • (och nu när världen ändras så fort med ny teknik och nya marknader, så sker denna distribution i extremt hög takt, relativt tidigare i historien.)
  • Det är visserligen en massa olika kunskaper det nu sätts premium på (som är ett bärande tema för vår Internationella podcast Future Skills) men om man förenklar, går trenden går mot abstrakt och konceptuell kunskap.
    • (om du ska lära dig programspråk, ingenjörsskap, finansiell analys, eller att kombinera olika stora idéer — så är det abstrakt. Du måste använda din neocortex, den nyaste delen av hjärnan.)

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk