Finanskursen 2020

Företagsvärdering med Tidigare Transaktioner

Undersök historiken av liknande företags försäljningar

Av alla de olika sätten att värdera ett företag på, är detta den mest selektiva metoden.

Företagsvärdering med Tidigare Transaktioner gäller egentligen endast då du försöker sälja ett helt bolag (jämför med EV/EBIT-metoden).

Det är alltså inte nödvändigtvis relevant vid aktieköp.

När företagsvärdering med tidigare transaktioner är relevant:

Det är alltid relevant om du tror att det kan utgöra en rättvisande jämförelse. Frågan är snarare:

  • Hur lättillgänglig är denna information?
  • Hur likt är det sålda företaget, jämfört med det du kollar på?

Givet att företaget du kollar på är exakt likadant som de som tidigare köpts upp, är det den lättaste metoden. Tyvärr är det kanske inte så vanligt, om det inte gäller stora företag.

Annars är det svårt att få tag på den informationen:

Problemet med tidigare transaktioner:

Det är ofta svårt att hitta informationen.

Särskilt om det var ett privat uppköp (vanligt inom M&A).

Om du vill ha informationen, bör du kontakta de som gjorde affären, eller möjligen betala för att få veta.

Finanskursen 2020

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk