Finanskursen 2020

Företagsvärdering:

blank

Lär dig 7 metoder för att värdera ett företag, publikt och privat

Med dessa metoder för företagsvärdering syftar vi inte endast på de vanliga värderingsmultiplarna för ett företags aktier (P/E, P/S, P/B), utan på tillvägagångssätt för att komma fram till en värdering av ett helt företag. Exempelvis ett privat företag.

Sju sätt att påbörja en företagsvärdering, beroende på om det är ett publikt eller privat bolag.

  1. DCF – Diskonterad kassaflödesanalys.
  2. Relativvärdering.
  3. Tidigare transaktioner. 
  4. Likvidationsvärde.
  5. Ersättningskostnad. 
  6. Enterprise Value.
  7. Analytikers värderingar.

Läs mer om de 7 metoderna för företagsvärdering:

(1) DCF – Diskonterad kassaflödesanalys

Vad är företaget värt idag, givet dess framtida kassaflödesströmmar, till en lämplig diskonteringsränta? Denna metod är mest tidskrävande, men oftast mest pricksäker.

(2) Relativvärdering

Vad värderas företag i samma bransch för? Publika aktiebolag jämfört med privata. Här kommer värderingsmultiplar in i bilden.

(3) Tidigare transaktioner

Vad betalades vid tidigare företagsuppköp i denna bransch? Sök upp tidigare uppköp. Tänk på att strategiska uppköp (med avsedd synergi) tenderar att ha högst priser.

(4) Likvidationsvärde

Vad är företaget minst värt, ifall du var tvungen att sälja av alla dess tillgångar och likvidera det?

(5) Ersättningskostnad

Vad skulle det kosta dig att bygga upp ett liknande företag, med alla dess tillgångar (inklusive varumärke, kundrelationer, och leverantörsnätverk) om du var tvungen att börja från början?

(6) Enterprise Value

Enterprise Value visar vad det skulle kosta om du kunde köpa hela företaget och betala dess skulder. 

(7) Analytikers värderingar

Om de finns att tillgå för företaget. Exempelvis större aktiebolag. Hur värderar analytikerna bolaget och vad baserar de det på? Du kan använda det som ett komplement efter du gjort din egen analys.

Bonus:

(*) Glidande medelvärde

Gäller endast för aktiebolag. Glidande medelvärde är egentligen inte en värderingsmetod, utan en indikator från teknisk analys. Men det kan ge dig en genväg till hur andra värderar aktien.

* * *

I Finanskursen får du lära dig alla dessa sju metoder för företagsvärdering mer grundligt; hur man går tillväga rent praktiskt, och när en särskild metod är mer passande än en annan.

Finanskursen 2020

blank

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk