Fourth Turning: Andra delen

Så förbereder du dig inför kristider

Del två om 4th Turning, med fördjupning inom cykliska historiska teorier och förberedelse.

Vi fortsätter diskussionen med en fördjupning av generationcykler, upplevda generationsgap (Boomers vs Millenials) och jämför med andra historiska mönster och tankemodeller.

Läs/Lyssna även:

Ett exempel på en historisk trend som antagligen de flesta förutsätter kommer att fortsätta, är att individualismen kommer fortsätta. Men det är inte alls säkert. Fler länder kan tänkas gå i samma riktning som Turkiet.

Till sist går vi igenom hur man kan tänka och göra i praktiken i form av:

-åtgärder

-bevakning av nyckelpunkter

-risker

-triggers

-möjligheter

-förberedelser

Veckans mindset:

Bygg kapital och identifiera signaler för nyckelhändelser.

…och när en stor förändring sker, var positionerad för att utnyttja situationen.

Veckans tips:

åtgärder, nyckelpunkter, risker, möjligheter, förberedelser.

 • Återgärder: Eftersom vi inte kan göra detaljerade prognoser om krisens exakta anatomi är den viktigaste förberedelsen diversifiering. Se även till att skapa nätverk och sammanhang (ett eget socialt skyddsnät när de publika fallerar)…
 • Bevaka nyckelpunkter: institutioner, makrodata, valresultat och andra stora förändringar som är indikativa av en trigger. Intressant trivia: Stephen Bannon (Trumps politiska rådgivare, ansvarig för valkampanjen) märkte vissa valtrender i USA (att “nationalism” och “handelsavatal” snabbt blivit politiska huvudfrågor) och tänkte, där var triggern! Han tror alltså att krisvändningen påbörjats.
 • Risker: Kvantdatorer, skuldberg, hastig automatisering, AI, miljöförstöring, pensionskris, stora missnöjda demografiska grupper, ny reservvaluta efter USD, upplösning av EU och euro. Ökat auktoritärt styre, hårdare kontroll, hårdare straff, summariska rättshantering, handelshinder, minskade subventioner, Krig, hett eller digitalt skall inte uteslutas. Tidigare har 4th Turning alltid slutat med krig.
 • Möjligheter: Guld, kryptovalutor, ny teknik, skuldnedskrivning och billig valuta >> köp billigt eller anställ arbetskraft till lägre kostnad
 • Förberedelser: Utveckla relevanta färdigheter, bli mer av en generalist (bredda dig utanför ditt huvudområde), räkna inte med nuvarande sociala skyddsnät, spara själv, men inte endast i risktillgångar. Se till att ha likviditet och nätverk redo för att kunna utnyttja krisen till investeringar i aktier, personal, marknadsandelar.

Veckans bok:

4th Turning, Howe & Strauss

 • Författarna kartlägger generationer och vändpunkter sedan 1433 (Arturianer som tillhörde generationsarketypen Hjälte, vilka föddes under Englands reträtt från Frankrike)
 • Boken (som är från 1997) går främst ut på att belägga det cykliska historiemönstret och förklara dess nyanser. Sista delen av boken tar upp signaler och prognoser för den fjärde vändpunkten (vilken nu kan dateras till ca 2008-2030, med klimax ca 2024-2028)
 • Återigen: fler böcker på liknande tema (finans- och historiska cykler): Pendulum, Signals, Tomorrow’s Gold, The Great Crash, Lords of Finance, Bull!…

Övriga idéer:

 • Ytterligare historiska mönster:
  • “We-vs-Me” perioder. (Individualism och kollektivism)
  • Debt jubille: Populister som kommer till makten genom att lova en avräkning av alla skulder.
  • I kristider väljs ofta “generaler” och andra beslutsamma män till ledare. I andra tider väljs ofta “unifierare
 • Samverkan mellan generationer: Varje generation (som delar en viss psykologi) påverkar i sin tur nästa generation. Detta sammanspelar på komplexa sätt. Tänk i form av Soros “reflexivitet”.
 • Ett långt människoliv kan delas in i fyra faser: Barn, Vuxen, Medelålders, Äldre. Under respektive fas innehas typiskt olika roller i samhället. Barn är i beroendeställning och under utbildning, medan vuxna t.ex. gör militärtjänstgöring, medelålders är chefer och äldre innehar de ytterst ledande positionerna.
 • Så skapas generationerna: Samhällsklimatet och stora händelser sätter särskilt stora spår i samhällets yngsta medlemmar och formar dessa som mer eller mindre recessiva eller dominanta, äventyrliga eller försiktiga. Medlemmar i en generation utsätts för särskilda nyckelhändelser och sociala trender i samma livsfas, vilket på samhällsnivå sätter livslånga spår i övertygelser och beteende för åldersgruppen.
 • Det finns fyra generationsarketyper: Profet, Nomad, Hjälte, Konstnär. Tänk på det lite som stjärntecken, men med endast fyra grupper istället för tolv, och med 20-25 års mellanrum istället för en månad.
 • Generationsgap: Kontrasten av olika värderingar och kommunikation mellan generationer, t.ex mellan “Boomers” födda ungefär 1943-1961 (Mickes föräldrar) och “Millennials” födda 1981-2004 (Ludvig). Det leder lätt till missförstånd och irritation. Du kan se det som ett bias i samhället. According to the authors, Millennials could emerge as the next “Great generation”
 • Så skapas de historiska nyckelperioderna, “turnings”: När Hjältar är unga vuxna, i krigför ålder eller på juniora poster i näringslivet, och Profetarketypen innehar de ledande rollerna i samhället samtidigt som Nomader är chefer är samhället som en krutdurk, redo att brisera när rätt trigger inträffar. Vid andra generationskonstellationer skulle samma trigger inte ge samma dominoeffekt, men just i den Fjärde Vändpunkten med Heros redo för marschorder från Profeterna, och Nomaderna inte starka nog att hindra dem, brukar det brinna till ordentligt.
 • Doubling-down: Under kristider så antingen förstärks institutioner, tankesätt, och samhällsrörelser… eller så försvinner de och blir ersatta.
  2 svåra frågor att tänka över:1) Hur inverkar globaliseringen med detta? Har det förstärkt detta mönster eller synkroniserat mönstret? Annan förklaring?2) Har dessa rytmer (inklusive ekonomiska bubblor) snabbats upp? T.ex, en snabbare överoptimism, men också en kraftigare pessimism?Om du förbereder dig och det blir kris så har du en enorm fördel gentemot de som är oförberedda. Om du förbereder dig och det inte blir kris har du bara förlorat lite tid, energi och kanske finansiellt kapital.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk