Finanskursen 2022

Marknaden för Psykadelika och alternativ medicin

blank

Omkring en miljard människor har fått minskad livskvalitet till följd av ångest, depression, beroende och trauma

marknaden för psykadelika

Läs även dessa två tidigare relaterade artiklar:

Problemet, lösningen, och framsteg inom området

Det verkar som att ju längre vi lever och ju färre barn som dör tidigt, och ju rikare och tryggare vi blir, desto mer sprider sig psykologiska problem som depression, ångest, ätstörningar, substansberoende och PTSD. Det är någonting i vårt moderna, stillasittande, distanserade, specialiserade och konstlade samhälle som krockar med vår savannhjärnas behov av ett tydligt syfte och plats i en tätt sammanhållen flock på ett par hundra individer.

Mental ohälsa och substansberoende utgör två av samhällets största gissel, dels i form av massiva kostnader för prevention, behandling och bestraffning, och i ännu större grad genom personliga tragedier och lidande.

Men, bara under 2020-talet har bland annat MAPS, Report On Psychedelics (ROP) och PA (Psilocybin Alpha) dokumenterat enorma framsteg inom forskningen på psykoaktiva naturmediciner avseende lindring och bot av hela spektrumet av neurologiska och mentala sjukdomstillstånd.

Området svämmar över av nya börsnoteringar och andra nyheter, så till den grad att en uppgradering av hjärnan vore på sin plats för att hänga med. Häromveckan kom till exempel till sist det efterlängtade resultatet av MAPS fas 3-studie på MDMA mot behandlingsresistent depression.

Studien var en enorm framgång, vilket nog även ligger bakom amerikanska FDA:s förvånande oortodoxa godkännande för MAPS psykoterapeuter att själva ta MDMA för att lära sig mer om läkemedlet de ska administrera till sina försökspersoner.

Vidare fick Field Trip kvalitetsstämpeln att listas på Torontos börs. Bara i det senaste veckobrevet från ROP diskuteras vitt skilda applikationer såsom DMT mot stroke, ketamin mot alkoholmissbruk och depression, samt generellt hur psykedeliska upplevelser av magisk svamp, LSD, DMT mm kan minska ångest, stress och depression.

Brevet sammanfattar även en intressant forskningsrapport där författarna har kombinerat avancerade tekniker som fMRI, dMRI, PET och NCT för att kartlägga varför LSD och andra psykedeliska substanser ofta är effektivt mot så många olika neurologiska problemtillstånd, från Alzheimers, stroke och ADHD till ångest och depression för att nämna några.

I korthet handlar det om att hjärnans informationshanteringshierarki plattas till. Befintliga sanningars viktning tonas då ned och ger utrymme för nya observationer, nya känslor, slutsatser och kreativa lösningar. Minskad hierarkisk ordning underlättar även synestetiska upplevelser (att se ljud eller smaka färger med mera). Det senare bidrar till vidgade perspektiv samt gör det lättare att bryta sig loss från skadliga intrampade neurologiska stigar som alkoholism, narkotikamissbruk, ångest och depression.

Marknaden för Psykadelika: Varför finns den?

Svamparnas psilocybin, och andra psykedeliska (“som öppnar psyket och gör det osynliga synligt, det otillgängliga tillgängligt”) ämnen som LSD, DMT, ketamin, salvia och ibogaine, har dessutom visat sig lindra andra neurologiskt grundade tillstånd som till exempel adhd, autism, alzheimer, parkinson och schizofreni. Problemen har akut förvärrats av den ökade distansering som covid-pandemin har medfört, och gjort efterfrågan på en lösning än mer aktuell.

Därför är det extra förlösande att flera respekterade forskare har beskrivit den pågående andra psykedeliska vågen, som revolutionerande och mirakulös, närmast “magisk”, utifall att de inledande resultaten från Fas I, II och III-studier kan vidgas och replikeras. Kraften i svamparna och deras kusiner borde dock inte förvåna någon. De har varit en viktig del av den mänskliga kulturen i tusentals år. Redan de gamla grekerna… (jo, faktiskt!), för att inte tala om urinvånarna i bland annat Afrika och Amerika använde psykedeliska substanser för mognad, reflektion, inspiration och samhörighet.

Enligt vissa kanske ämnena till och med ligger bakom att homo sapiens för hundratusen år sedan blev sociala, lärde sig tänka i symboler, tala och tog över världen. Ja, fram till ungefär 1970 alltså, varefter mänsklighetens framgång snarast verkar leda till dess förfall.

AKA: Stoned-Ape Theory.

Om du är intresserad, kan du läsa mer om psykadelika på dessa två sidor:

Aktier av större bolagsvärde inom marknaden för Psykadelika

Bland de tongivande noterade bolagen i sektorn, av vilka en del har tagit in hundratals miljoner dollar i finansiering, finns ATAI Life Sciences, Compass Pathways, Numinus, Mindmed och Mydecine.

GHR tog till exempel i april in 125 miljoner dollar i en B-runda för att finansiera forskning på grodgiftet 5-MeO-DMT mot depression. Ja, det är en märklig sektor, lite vilda västern på samma sätt och med liknande potential som i kryptosfären.

Det är dock inte lätt att välja rätt i svampskogen. “Go big or go home” tror jag emellertid fungerar som vägledning i inledningsskedet av psykedelikarenässansen, vilket för mig betyder Compass, Numinus och snart ATAI. Du har väl noterat att Compass och Numinus aktiekurser har halverats sedan hajpen i vintras?

Det är bara att tacka och ta emot att precis alla nyhetsbyråer har missat det.

Vill du investera i dessa psykadeliska bolag?

Isåfall bör du ha tålamod. Det kan dröja 3-10 år att fixa FDA-approval och få igenom studierna.

Men en sak som är säker, är att när det väl sker, kommer det gå fort och smälla rejält.

Finanskursen 2022

blank

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys