Vecka 4: Modul 2 – Uthållighet

Hur kan du bedöma om företagets tillväxttakt är uthållig?

[UPPGIFT] Gör ett Exceldoc med ett företag och prognostisera dess intäkter och sedan dess vinst, över en kommande 5-årsperiod. Beskriv hur du resonerar när du gör varje års prognos. Varför är tillväxten högre eller lägre än året innan, varför med så mycket, varför ser den totala femårsprofilen för tillväxten ut som den gör.

Leave a Reply