Finanskursen 2020

Så Gör Du En Riskanalys

Ett ramverk för att förstå och mäta risk

Efter att du har hittat en investeringsidé bör du utvärdera dess potentiella risker, innan du köper.

Det finns en stark tendens att bli överoptimistisk när man hittar en ny spännande investering. Det är roligt! Men man glömmer ofta nedsidan.

En enkel genväg för att tänka ut risker om en potentiell investering är att skissa upp 3 stycken scenarion och estimera sannolikheten för dem.

En mer sofistikerad metod är följande:

Riskanalys i 5 steg

  1. Leta upp dessa tre sorters risker: branschens, företagets, och aktiekursens. Du kan ofta hitta dem i företagets årsrapporter, eller genom att göra lite research och tänka över det ett tag.
  2. Kolla årsredovisningen och se vad de säger. Ofta berättar företaget vilka de tror är de största riskerna och hur de försöker handskas med dem.
  3. Kom på fler risker på egen hand. Förslagsvis genom att först undersöka, sedan analysera informationen och slutligen genom att sätta dig ned och brainstorma fler potentiella risker. Om du redan är erfaren inom branschen, kan du ev. göra detta intuitivt.

Efter du har kommit på en stor mängd potentiella risker, tänk över hur de kan påverka företaget.

Ofta kommer man på risker som antingen inte är sannolika att inträffa, eller kanske är sannolika, men inte påverkar företaget särskilt mycket. Därför bör du utföra dessa två slutliga steg:

  1. Tänk ut vad detta kan leda till. Vilka av dessa risker är farligast? Om vi utgår från att du hittat 10-15 risker, är det oftast bara 1-3 av dessa som är dödliga. Den så kallade 80/20-effekten gäller ofta.
  2. Vikta varje scenario: hur sannolika är de? Sätt sedan en sannolikhet på varje riskscenario.

Alltså: Hur farligt är varje scenario och hur sannolikt är det att inträffa? Sedan får du fram ett slutvärde (Expected value).

Potentiell skada X Sannolikheten att inträffa = förväntad skada av risken

Kanske stämmer inte detta slutvärde (du har ju trots allt antagligen “bara” gissat på det) men det gör garanterat att du är närmare att förstå riskerna än om du inte hade gjort denna tankeövning.

Här ett exempel när denna tankeövning lönar sig att göra:
  1. Du lyckas undvika en risk andra ej upptäckt/som ej inprisats: —> ex vad företaget borde värderas som om de tappade sina två bästa kunder.

En sista tanke:

Bara för att du gjort en riskanalys betyder inte att den stämmer. Precis som att bara för att man sätter in siffror i ett Excelark och följer en formel, betyder inte nödvändigtvis att formeln överensstämmer med verkligheten. Men genom att göra denna tankeövning kommer du antagligen bli mer uppmärksam på ett företags potentiella risker.

Finanskursen 2020

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk