Finanskursen 2019

Väntevärde: Vikten av simplifierad kunskap

Det ska vara så enkelt att du kan gissa i huvudet; annars kan du antagligen inte nog

Att investera handlar om att göra bättre gissningar om framtiden än andra.

Precis som vi tidigare pratat om vikten av att göra prognoser (olika framtida scenarion), kan man säga att det finns tre sorters situationer när det kommer till att göra allmänna gissningar för framtida kassaflöden eller utveckling av en aktiekurs:

(Situation 1) Du är en expert inom branschen om det är uppenbart för dig när ett företag är bättre än ett annat (och *varför* det är bättre än ett annat är så självklart att en person nästan måste fråga dig om de exakta måtten).

(Situation 2) Ett företag som verkar bättre än vanligt, gärna för att du har märkt något tidigt, det inte är inprisat, och du har kunskapen att göra den bedömningen. Men samtidigt är du inte helt säker.

(Situation 3) Ett nytt företag/investeringsidé som du inte kan något alls om, och du har fått ett tips från en person du varken känner eller litar på…..

Det finns två grundprinciper för att kunna göra bättre gissningar om detta.

STEG 1: LÄR DIG BRANSCHEN

  • Förstå “Fundamentals“: Vad företaget måste göra för att nå break-even och överleva. Varför företaget ska existera i första hand. Ta till exempel Amazon, de måste ha ett stort utbud av produkter, en fungerande hemsida, och sedan ska deras distributionssystem nå fram till kunder snabbt och med godtagbar kvalitet (bedöms av kunderna).
  • Förstå “Operating Metrics“: De viktigaste nyckeltalen som visar att företaget klarar av att driva verksamheten vidare (nå sina fundamentals) och sedan överprestera relativt konkurrenter. För att veta om de överpresterar relativt konkurrenter måste du antingen ha någon typ av benchmark eller tumregler för vad som är normalt inom branschen, eller göra en egen jämförelse mellan företaget och dess närmaste konkurrenter.
  • Skaffa branschspecifik kunskap: Genom att jobba inom branschen eller studera den över lång sikt, så att du kan mer än andra om detta, och därmed är i en trovärdig position att (på egen hand) bedöma om ett företag är bättre än ett annat, eller att aktiekursen för ett visst företag är tillfälligt övervärderad, och varför.

Mer om att kunna branschen – några självkännedomsfrågor:

  • Kan du gå in i en butik, kolla en hemsida, eller någon annan sorts företag och genast gissa på vad de tjänar? Isåfall har du nog en god förståelse för branschen.
  • Varför är företag A bättre än företag B, och är det en “självklarhet” för dig? Isåfall kan du branschen.
  • Vad är de 3 viktigaste sakerna att tänka på här? Endast 3. Om du inte kan exkludera allt utom 3, kan du kanske inte nog. Isåfall måste du tänka och studera mera.
  • Vanliga exempel: Hur många kunder kommer in? Vad köper de och hur mycket kostar det? Kommer kunderna tillbaka ofta? Vad är normal lönsamhet? Behövs stora skulder/uppstartskostnader för att driva ett sådant här företag? Hur lång tid tar det innan/om företaget blir en kassaflödesmaskin med enkelt förväntningsvärde för framtida år?

Det ska vara enkelt att gissa på företagets framtid, annars är det antingen för svårt, eller så måste du lära dig mer.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk