Screening: Första steget till att bygga en bank av investeringsidéer

Så gör du din inledande analys innan du gräver djupare

För att hinna med att hitta så många riktigt bra investeringar som möjligt måste du vara snabb på att avfärda många alternativ

Fokusera på…

…att sålla bort dåliga investeringar

Om du lyckas undvika alla trampminor kommer uppsidan ta hand om sig själv. Gå in i analysen med inställningen att “det här kommer nog visa sig vara en dålig investering så nu ska jag bara avfärda den med några snabba koll på nyckeltal”. Så gör jag både med noterade och onoterade bolag. Jag utgår alltid från att jag är fullinvesterad och absolut inte letar efter några ersättare.

Tvärtom. Jag vill snabbt bli av med de utmanare jag ställs inför – oavsett om det är mer eller mindre oombedda tips eller om det är utfall av min egen aktiva screening. “Screening” är bara fackuttrycket för att filtrera och sålla bland en grupp företag, baserat på olika acceptabla intervall för utvalda variabler som t.ex. tillväxt, storlek, kursrörelser, värdering (t.ex. P/S, P/B, EV/EBIT, CF yield för att nämna de viktigaste, eller P/E)

Börja med…

…enklast möjliga ansats

Jag börjar med att kolla marknadsvärdet. Fingerprint t.ex. har ett marknadsvärde på 7 miljarder kr. Och en börsomsättning idag på 457 msek. OK, det är mer än nog för att gå att handla.

Hur ser värderingen ut? P/Book 4x. Det är lite högt, men absolut inte värre än att en bra avkastning på eget kapital kan få det att se attraktivt ut ändå. En bank däremot ska helst ligga runt 1,0 eller max 2,0, för det är svårt att hålla mer än 10-20% avkastning på EK över tid, särskilt inte med hänsyn till återkommande finanskriser.

P/S är också 4x. Det är verkligen i överkant av vad som brukar gå att försvara. Det ställer höga krav på hög tillväxt eller höga marginaler. Man kan säga att ett normalt och stabilt företag som har 10% vinstmarginal ska handla runt P/S 1,0 — eller max 2,0 om man tror på fortsatt låga räntor och brist på investeringsalternativ. För att motivera 4,0x måste omsättningen relativt snabbt dubblas, triplas eller fyrfaldigas. Då blir P/S till slut 1,0. Alternativt kan man få kalkylen att fungera genom att vinstmarginalen är eller kan tänkas bli 40% snarare än 10%.

Rent allmänt gäller…

att man som investerare måste kunna se hur pengarna ska kunna komma tillbaka

Allt bygger egentligen på att en “normal” värdering är någonstans mellan 10-20 gånger årsvinsten, lite beroende på optimism i marknaden, tillgång till alternativ, räntenivåer samt förstås bolagets risk och tillväxttakt. Om man vänder på nyckeltalet, dvs 1/ [P/E], så får man en Earnings Yield, dvs en slags ränta. TIll exempel så är 1/10=10% och 1/20=5%, så P/E 10 ger en implicit yield, “ränta”, på 10%, och P/E 20 betyder en ränta på 5%. Här får man fråga sig själv vilken ränta man kräver på sin investering för att ta risken, eller vilken ränta man tror att andra kräver.

I vilket fall som helst brukar marknadsekonomin driva in de flesta företag till vinstmarginaler runt 10%, avkastning på EK på 10-20%, och värderingar på P/S 1-2, P/B 1-2, P/E 10-20, Earnings yields på 5-10%. Om företaget ligger utanför dessa standardintervall kan man antingen sålla bort dem eller titta vidare på dem, beroende på åt vilket håll de avviker — och om man gör ansatsen att det blir mean reversion.

När vinsterna är större lockas annars fler spelare in i branschen, eller duktiga anställda hoppar av och startar eget, alternativt kräver högre ersättning. Summan av alla företag blir ju sedan den totala ekonomin där BNP växer med 5% nominellt om året (2-3% reellt, vara knappt hälften i antal arbetande och drygt hälften i årlig produktivitetsökning) och alla företag tillsammans gör en vinst på cirka 10% av försäljningen.

Vidare…

…är det viktigt att hålla blicken på bollen, på vad som är äkta och viktigt, men samtidigt vara praktisk

Som vi noterat tidigare är det egentligen kassaflödet som är det enda korrekta måttet, men eftersom alla andra, dvs marknaden, ändå använder S, B, E osv som genvägar och proxies för CF (Cash Flow), så fungerar det rätt bra att göra det själv också – åtminstone som en första ansats. Dessutom är det lite lättare att få fram jämförbara siffror på nämnda nyckeltal, medan kassaflödet ofta både rör sig mer och är mindre jämförbart pga olika definitioner, finansieringslösningar, utdelningar, mer eller mindre tillfällig kapitalbinding mm.

Nyckeltalsanalys

Alltså, även om kassaflödet är det viktigaste, så ta fram historiska intervall för nyckeltal som P/S, P/B, EV/EBIT och till och med P/E. Var i intervallet ligger företaget nu. Lågt? Varför det? Finns det någon enkel förklaring? Kanske är branschen också lågt värderad? Hur har bolagets värderingsskillnad gentemot branschen eller marknaden utvecklat sig? Kanske är det så att branschen har strukturella problem och att nedgången för branschen är motiverad, men “ditt” bolag har ett trovärdigt åtgärdspaket och därför borde handlas upp relativt övriga branschlikar?

Så här kan man bolla absoluta värderingar, position i det egna värderingsintervallet, position relativt branschen och marknaden mot olika förklaringsmodeller och kontraförklaringar tills du har en tillräckligt trovärdig historia. Efter det gäller det att verifiera historien i en djupare verksamhetsanalys.

Kursanalys

Gör på samma sätt med de rena kursrörelserna. Kolla upp intervall, differenser mellan företag, branscher och marknader. Hur har branschen rört sig totalt sett, sticker något bolag ut? Kolla upp det i mer detalj och försök hitta en förklaring till varför bolaget gått annorlunda. Om det inte går att hitta någon förklaring så kanske anomalin snart ska rättas till. Och det kan ske genom en rörelse för det enstaka bolaget eller för att hela branschen ska komma ifatt bolaget.

För att göra en kvalitativ gissning om vilket scenario som är mest sannolikt krävs ofta en mer fundamental analys av läget. Dvs, är bolaget billigt eller dyrt eller är det branschen som är det. Finns det anledning att tro att det är tillfällig panik eller eufori i ett enstaka bolag, eller är det branschen som är hajpad eller dumpad på otillräckliga grunder?

Till sist…

…vill jag understryka att efter denna inledande multipelanalys och kursanalys så vet du framför allt om det är värt att gå vidare och analysera läget på allvar. Det är då du gör en riktig kassaflödesanalys.

Det tar tid, men den har du eftersom du sparat in den på att snabbt sålla bort mindre lovande spår som är för små, för dyra, sannolikt överanalyserade, hajpade, sticker ut på fel sätt jämfört med branschlikar osv.

Sammanfattning

  1. Sålla bort det sämsta — uppsidan tar hand om sig själv
  2. Börja enkelt — fokus på att hantera många alternativ tills du hittar något riktigt lovande
  3. Fundamentalvärdering och värdebaserad investering innebär att du tydligt ska kunna se hur du får tillbaka dina pengar med ränta, inte bara hoppas på att sälja till någon annan.
  4. Kassaflödet är det enda viktiga, men allt annat är ofta mer praktiskt och det är trots allt i relation till alla andra, marknaden, du gör dina investeringar
  5. Du är inte färdig efter din analys av relativmultiplar och relativ kursutveckling. Det är då du får göra en äkta djupanalys av bolagets position och kompetens.

Finanskursen 2019

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Lär dig skillnaderna mellan bra och dåliga företag och industrier.

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk