Vad är Fritt Kassaflöde? (FCF - Free Cash Flow)

Syftet med fritt kassaflöde är att se till att företaget skapar mer pengar än det kostar att drivas och finansieras

ädelmetaller

Vad är fritt kassaflöde?

Fritt kassaflöde = Operativt kassaflöde – Investeringskostnader

Där:

Operativt kassaflöde är överskottet som verksamheten ger.

Investeringskostnader är, exempelvis, ränta på företagsobligationer eller annan typ av skuld.

Därför är:

Fritt kassaflöde summan pengar som kvarstår efter företagets operativa kassaflöde minus dess kapitalomkostnader.

Fritt kassaflöde visar alltså att företaget kan tjäna pengar (skapa vinst) om de vill.

När och varför används fritt kassaflöde som ett värderingsmått?

Främst när man vill veta hur mycket pengar som stannar hos företaget. Ett företag kan redovisa en låg vinst, eller t.om en förlust, men egentligen har de tjänat mycket pengar, bara att de återinvesterat dessa pengar inom verksamheten (d.v.s, köpt nya tillgångar köpt värdepapper för pengarna).

Detta är vanligt inom Tillväxtbolag. Därför visar de sällan en vinst efter skatt.

Genom en kassaflödesanalys kan du se vart pengarna tar vägen.

Hur skiljer sig fritt kassaflöde från “vanligt” kassaflöde?

Det beror på vad som menas. Operativt kassaflöde visar överskottet från verksamheten. Fritt kassaflöde är överskottet efter investeringsverksamheten och kapitalomkostnader. När folk använder begreppet “Kassaflöde”, utan att specificera, brukar de ofta syfta på verksamheten som helhet, om den får in pengar i förväg eller måste ligga ute länge innan den får betalt för fakturor. Detta är relaterat till kassakonverteringscykeln.

Hur kan kassaflödesanalys vara bra för att identifiera investeringar?

Det beror på vad det är för sorts företag du kollar på.

Här är två bra exempel på företag där kassaflöde var precis rätt sak att kolla på:

  • TCI – Tele-Communications Inc. TCI var ett företag som drog TV-kablar i USA. De hade höga kostnader för att fixa den statliga licensen och sedan lägga kabeln. Detta var kapitalintensivt, så de behövde låna mycket pengar för att råd med det. Men sedan följde förutsägbara intäkter under många, många år, och de kunde räkna på det med rätt hög pricksäkerhet. Vad har fritt kassaflöde med detta att göra? Jo, just detta: TCI fick in väldigt mycket pengar, men de återinvesterade alltid pengarna, samt belånade sig ytterligare, för att kunna lägga ännu fler kablar. Så om du endast kollade på deras vinst/nettoresultat, såg de värdelösa ut. Däremot visade kassaflödesanalysen att de “kunde” ha höga vinster om de ville. Och till slut hade de även det. TCI har varit ett av de bästa bolagen under sista 40 åren. De hade en genomsnittlig årlig tillväxt på 30,3%. Om du investerat 1 dollar, från början vid 1973 hade det blivit till 900 dollar vid 1999 (då företaget såldes till AT&T).
  • Bloomberg: Bloomberg har varit — och är fortfarande — ett av världens bästa företag. (Tyvärr är det privat). Varför är det så bra? För att det har enormt mycket positiva kassaflöden, på ett väldigt förutsägbart sätt. Hur? Genom att de säljer en av världens dyraste prenumerationstjänster, med ett lågt antal personer som slutar använda tjänsten. Det gör deras verksamhet både lönsam och väldigt förutsägbar. Det är en stor fördel om intäkterna är förutsägbara för då kan företaget planera i förväg mer än annars. Det gör det helt enkelt lättare att driva företaget och sätta budgetar och liknande.
    • För att göra ett illustrativt exempel: Jämför Bloomberg med en liten leksakstillverkare/eller App-tillverkare för barn, som måste skapa nya leksaker eller appar för att göra barnen glada varje år (eller kanske månad), genom att stimulera deras dopaminnivåer. Varje leksak/spel detta företag skapar är ett oförutsägbart experiment (Barn är extremt oförutsägbara i sina preferenser). Kanske får dessa företag till någon vinnare här och där (som betalar för alla deras felaktiga experiment, som Candycrush), men resten av spelen går åt skogen. Med andra ord: Dessa företag har generellt inte ett positivt kassaflöde. Mer pengar går ut ur företaget än som kommer in.

Ytterligare frågor:

När är ett företag värt en högre kassaflödesmultipel?

Det handlar om företag som är i kapitalintensiva branscher eller ej. Ett företag i en kapitalintensiv bransch behöver en mycket högre uppstartskostnad, och ska därmed ha en extra stark förklaring varför det är så. Om de är i en bransch där det behövs mycket investeringskostnader till att börja med, då måste man, som investerare, få ut mycket mer efteråt. Svårigheten är att förutse framtiden.

Här är TCI ett bra case study.

Ett företag i en kapitalintensiv bransch behöver en tydligare anledning till hur de kan klå fiender (top 2 konkurrenter). Ett företag i en kapitalintensiv bransch behöver mer kapital än sina fiender

I vilka företag är kassaflödet extra intressant, och vilka är det irrelevant?   

  • Extra intressant: Distressed debt — företag som har en lovande framtid, men ej tjänar pengar i nuläget och behöver tillfälligt stöd av investerare för att driva verksamheten vidare
  • Normalt: Ett mediokert, men lönsamt företag
  • Ointressant:  Holdingbolag + ägare av licenser/patent

Vilka kända investerare använder sig av fritt kassaflöde? 

Väldigt många. Men det är särskilt något som värdeinvesterare använder sig av. Exempelvis:

  • Warren Buffett – som till och med hittade på ett eget mått, “Owner Earnings”
  • Chris Lightbown – vid sin investering av Andina (Coca Colas distributör i Chile)
  • Alla fastighetsinvesterare

För mer information, läs dessa artiklar om kassaflöde och kassaflödesanalys:

I slutänden:

Ett företag måste ha positivt kassaflöde, eller göra en nyemission eller ta på sig skuld.

Ett annars bra företag, med tillfällig skuld, kan vara en god uppköpningskandidat.

Vissa företag kan växa utan att behöva skatta på sina investeringar. Detta sker, generellt sett, genom att de köper saker som kostar väldigt mycket en gång, sedan kan de avskrivas över flera år. Exempel på detta är oljeriggar eller kablar i stater eller vissa hemsidor. Men det handlar främst om lagstiftning.

Finanskursen 2021

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys