Finanskursen 2021

Så läser du en Balansräkning

blank

I Balansräkningen ser du företagets Tillgångar respektive dess Eget Kapital och Skulder

I årsrapporters finansiella uppställningen kommer Balansräkningen på andra plats, efter Resultaträkningen och innan Kassaflödesanalysen.

I Balansräkningen kan du se om företaget ökat eller minskat sina tillgångar, skulder eller eget kapital (vilket är delen av företaget som tillfaller aktieägarna).

Balansräkningen består av två separata delar:

  1. Tillgångar
  2. Eget Kapital & Skulder

Som du kan se på nedanstående bild:

en balansräkning
Vänster sida = Tillgångar. Höger sida = Eget Kapital & Skulder

Summering: Det är alltid bra att kolla ett företags balansräkning, men det är extra relevant om du undersöker exempelvis banker, försäkringsbolag, eller industriföretag med fabriker. För där är det extra viktigt att hålla koll på skuldsättningen och avkastningen som genereras av tillgångarna.

Du kan lära dig mer om hur man läser en Årsredovisning och analyserar aktier i Finanskursen. 

Gör en tidig ansökan eller läs tidigare deltagares kursomdömen.

Finanskursen 2021

blank

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys