Finanskursen 2020

Praktiska knep för Kassaflödesanalys

Exkludera kostnaden för att uppehålla vallgraven

I förra avsnittet förklarade vi vad en kassaflödesanalys är och varför det är ett bra sätt att värdera företag och projekt. Detta avsnitt handlar om diverse praktiska knep för att tyda företags framtida kassaflöden och se om det underhåller eller kompromissar sin vallgrav.

Vi börjar vår diskussion där förra avsnittet tog slut: Med de 2 nyckeltalen som visar hur företags kassaflöden kan skilja sig mellan branscher. Dessa två nyckeltal är DPO & DSO.

Sedan går vi igenom:

”Utan en säkerhetsmarginal vet du inte på förhand om du kommer tjäna några pengar eller inte…. För då har du bara gissat.”

~Mikael Syding

Läs / lyssna även:

“Underhåll av vallgrav?”

Detta är ett uttryck som refererar till en bestående konkurrensfördel. Påhittat av den duktige värdeinvesteraren Warren Buffett.

En bestående konkurrensfördel är något som ett företag kan göra bättre än någon av dess konkurrenter, på lång sikt, och det resulterar i högre lönsamhet. Så: Ingen av dess fiender kan göra samma sak. Och därför ska du investera just i detta företag. Det är bättre än alla de andra (inom samma bransch) för att det har en tydlig konkurrensfördel.

Men det kostar genenerellt att uppehålla denna konkurrensfördel. I avsnittet nämner vi Coca Cola som exempel; de är visserligen extremt kända, men om de lade ned med att investera pengar i sin reklambudget, skulle det förr eller senare (kanske inom 5 år) gå sämre för dem. Denna kostnad är inte nödvändig, men heller inte onödig. Det är en intelligent investering.

Men den kostar pengar.

Detta är ett underhåll av vallgraven.

Som investerare bör din första fråga vara: “Hur mycket pengar får jag i handen — och när?”

Diskonteringsräntan är själva kruxet i uträkningen av framtida kassaflöden.

Såhär ser beräkningen ut:

NPV = F / (1 + i)^n

NPV = Diskonterat nuvärde av framtida kassaflöden

F = Framtida kassaflöden

i = Diskonteringsränta

n = Antal år

Finanskursen

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk