Finanskursen

Så läser du en Resultaträkning

Resultaträkningen visar företagets intäkter, kostnader och vinst under den avsedda perioden (kvartal eller år)

Inuti företags kvartalsrapport eller årsredovisning finns alltid en resultaträkning, som visar om företaget gjort en vinst eller förlust.

Det brukar sedvanligt vara den första sifferuppställningen av företagets finanser, följt av Balansräkningen och till sist Kassaflödesanalysen.

Resultaträkningen visar hur det gått för företaget under perioden.

  • Intäkter: Hur mycket pengar har företaget sålt för?
  • Kostnader: Hur stora har företagets utgifter varit?
  • Resultat: Har detta resulterat i en vinst eller förlust?

Ibland är även Marginal med i uppställningen:

  • Bruttomarginal: Procentandelen vinst efter rörelsekostnader är betalda
  • Nettomarginal: Procentandelen vinst efter finansiella kostnader är betalda
  • Vinstmarginal: Procentandelen vinst kvar efter alla kostnader är betalda, inklusive skatt

OBS: Det är dock inte alltid samma termer används. Det finns ett antal finansiella ord som används synonymt med varandra. Exempelvis ord som “Omsättning”, “Försäljning” och “Intäkter”. Detta kan vara förvirrande när man är ovan vid att läsa bolagsrapporter.

Här är ett till exempel:

Resultaträkning
Detta är en Resultaträkning. Men notera att man i detta fall valt att kalla det för "Rapport över Totaltresultatet". Vanligtvis är rubriken "Resultaträkning"

Summering: Om man snabbt vill veta huruvida ett företag växer eller blir mer lönsamt är det i Resultaträkningen man börjar sin analys.

Läs även om:

Finanskursen

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys