Varför det kan vara svårt att identifiera företag med bestående konkurrensfördelar

Bestående konkurrensfördelar är den ultimata artefakten inom affärsvärlden; svårhittad, men mäktig.

Bestående konkurrensfördelar är det bästa.
Bestående konkurrensfördelar är även kända som: sustainable competitive advantages (Porter), eller “moat/vallgrav” (Buffett).
Ett företag har en konkurrensfördel jämte sina branschlikar i de fall det resulterar i högre lönsamhet (högre priser, lägre kostnader) eller stadigare kassaflöde (mer förutsägbara och säkra intäkter). Detta kan uppnås på många olika sätt; ofta är det en kombination av många faktorer.
En konkurrensfördel kan vara tillfällig. Kanske håller detta övertag endast i 1-2 år, sedan hinner konkurrenterna ifatt (som Samsung mot Apple, i Smart phones). Men för att en konkurrensfördel ska vara *bestående* krävs ofta betydligt mera. Som den kinesisk-amerikanske värdeinvesteraren Li Lu sade:
“Successful businesses have some combination of things that enable them to adapt to changes better than anyone else. In each situation, it’s slightly different.”Varför det kan vara svårt att identifiera företag med bestående konkurrensfördelar

Några stora trender är att: Teknologisk utveckling kortar ned produktcykeln (vilket gör det enklare för konkurrenter att kopiera lönsamma, innovativa produkter); att kund- och varumärkeslojalitet minskar i takt med att fler val erbjuds och konsumenter enklare kan hitta information och göra prisjämförelser med sina datorer och smart phones; samt, att många företag och branscher nu hotas av global konkurrens. Det är inte lätt för småföretagare som driver caféer, restauranger eller vardagstjänster (som kemtvätt), nu när McDonalds, Starbucks och hemleveransappar är lättillgängliga världen runt.
Här är några mer anledningar varför det kan vara svårt att identifiera företag med bestående konkurrensfördelar:
  • Alla bolag är olika. Det skiljer sig mellan branscher, och inom branscher (företag emellan).
  • Framtiden är omöjlig att förutspå, allt man kan göra är sin analys och vara stoisk. Att förstå branschen och försöka tänka på alla scenarion. Detta är så klart lättare inom trögrörliga områden. Inom högteknologiska områden går utvecklingen fram snabbt och det är svårt att ha ett producentöverskott (vilket du som investerare behöver för att tjäna pengar). Inom processorer ändras teknologin varje 18 månader i enlighet med Moore’s Law.
  • Det räcker inte med att företaget har en eller flera fördelar jämte konkurrenterna; fördelarna måste hålla sig stabila över lång sikt (minst 3 år, helst 5-15 år) eller förstärkas ytterligare. Det enklaste exemplet man kan tänka sig av detta, är en bransch som domineras av nätverkseffekter, där branschdynamiken oundvikligen kommer leda till en oligopol- eller monopolsituation, följt av konsolidation. Som det såg ut förr i tiden, med tidningars lokala monopol, sedan radio, sedan TV; vilket följdes av regionala monopol. Samma sak hände sedan för social media, men i en mycket snabbare takt. Och nu händer samma sak med transport- och leveransappar världen över.
  • En bra produkt räcker sällan för att skapa en bestående konkurrensfördel nuförtiden.
  • Eftersom bestående konkurrensfördelar är den ultimata artefakten bland långsiktiga investerare, kan du räkna med att dessa investeringslägen ofta inte existerar länge (innan de blir upptäckta och kapitaliserade på).

För att förvissa dig om en konkurrensfördel kan vara bestående eller ej, tänk över hur svår den är att kopiera för konkurrenter. Hur mycket pengar skulle det ta dig (eller ett liknande företag) för att uppnå samma sak? I bästa fall räcker ingen mängd pengar till. Som i exemplet av patent, lagstiftning, eller korruption. Några andra svårkopierbara konkurrensfördelar är: kundlojalitet, att vara första och enda valet inom en ny lönsam nisch, eller att ha en unik och överlägsen företagskultur.

Största anledningen till att det är svårt för företag att behålla sin konkurrensfördel:

I bästa fall vill du hitta företag som är i sin tidiga fas av att bygga upp en konkurrensfördel. Detta kan år, kanske t.om årtionden. Och ibland förlorar företaget pengar under tiden. Det kan vara svårt att se denna uppbyggnad, särskilt om det går långsamt.

Det är av denna anledning den stora massan inte lär sig om de bästa företagen förrän de redan är stora, upphypade och (antagligen) övervärderade. Framgång föder framgång (och pengar för att betala medierna för att skriva framgångsartiklar) men dold framgång sker i hemlighet.

På grund av dessa svårigheter finns det två rekommendationer:

  1. Specialisera dig och håll dig till det du kan. Investera inom ditt eget expertisområde.
  2. Försök hitta företag med affärsmodeller du enklare kan förutspå framtiden om. Det är nog lättare att räkna ut ett väntevärde på ett företag med prenumerationsmodell och lojala kunder inom en unik nisch, än ett biotech eller läkemedelsbolag.

Tänk även över följande:

  1. Först måste du hitta ett företag som har en stor fördel jämte sina konkurrenter.
  2. Sedan måste denna fördel hålla sig över tid, så att företagets vinster ökar.

Slutligen:

En fråga värd att ställa: Måste du hitta företag med bestående konkurrensfördelar, som håller minst 10 år? Nej, det måste du inte. Kanske är det till och med ett för högt krav för att investera. (Minimumkravet för att göra en investering är att det klår ditt närmaste alternativ, vilket ofta är ett bankkontos ränta).

Med det sagt, kan du ofta hitta bra investeringar endast genom att identifiera en tillfällig konkurrensfördel.

Även om det är svårt att hitta företag med bestående konkurrensfördelar, är belöningarna mycket stora. Det räcker med att du hittar en eller två eller tre under din livstid (och behåller dem!) för att bli rik.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk