Varför börsen går upp efter Coronakrisen

Aktier har återhämtat sig, men nu ligger kvoten OMX/guld på 2,8

[Ytterligare en redogörelse från mina scenarier. Läs övriga här: 1, 2,]

Det är en månad sedan börsen bottnade. Sedan dess har OMX gått upp med 22 procent. Det är fascinerande senfärdigt att nu börja prata om ljusglimtar eller att börsen är framåtblickande. Vi har ju redan fått den reflexmässiga studsen.

Lika förutsägbart som det var att nyhetscykeln om covid-19 skulle tröttas ut och att Q1-rapporterna skulle bli mindre svaga än marknaden befarade, lika förutsägbart är det att den negativa verkligheten kommer ifatt i sommar.

Det är först då de riktigt svaga bolags- och BNP-rapporterna ska publiceras, inklusive de första tecknen på bankernas kreditförluster. När man skakar om en fintrimmad och skuldmaximerad ekonomi baserad på globala just-in-time-leveranser, så tar det många kvartal innan alla har hittat sina nya roller.

Få företagare som nyss gått i konkurs, eller kommit nära, är sugna på att satsa för fullt direkt efter att ha konfronterat avgrunden. Få arbetstagare som blivit arbetslösa, tillfälligt friställda eller gått ner på halvtid blir snabbt lika riskvilliga som tidigare.

En del behöver till och med minska sitt sparande och sälja sina fonder för att kompensera för inkomstbortfall. Och vissa förändringar i konsumtions- och aktivitetsmönster hänger kvar, och det tar tid för produktionsapparaten att ställa om till att matcha detta.

Det är därför det tar 1-2 år för en normal lågkonjunktur att värka ut. Det är orimligt att tro att allt löste sig på sex veckor snarare än sextio. Lägre riskaptit, justering av globala leveranskedjor, minskad ekonomisk effektivitet och minskad tillgång till pengar leder till både lägre vinster och lägre värderingar av dessa vinster.

När ekonomin sätter världsrekord i inbromsning räcker således inte börsens -14 procent sedan årsskiftet långt för att kompensera för risken. Mellan mars 2000 och oktober 2002 föll som jämförelse OMX-index med 73 procent. Knappt fem år senare föll OMX med 58 procent mellan juli 2007 och oktober 2008. Det är alltså inte helt ovanligt med stora korrektioner, trots att myndigheterna även då förstås gjorde allt de kunde för att stoppa raset.

Nej, de ljusglimtar som faktiskt finns är dels att börsen har gett alla en extra chans och kliva av, dels att guld fortfarande är billigt. Det är egentligen fantastiskt att när politikerna kör penningtryckandet på maxfart så spelar det ingen roll för oss investerare om de lyckas lyfta börsen nominellt eller inte, för vi kan alltid exponera oss mot ökad penningmängd, och en real prisnedgång för aktier, genom att köpa guld tills röken har lagt sig.

I dag ligger kvoten OMX/guld på 2,8. Jag är redo att köpa aktier igen för mitt guld först när den kvoten närmar sig 1,0. Då kommer jag i och för sig att använda båda händerna.

Finanskursen 2020

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk