Vad blir långtidseffekterna av Coronakrisen?

Den ekonomiska skadan är enorm och kommer utvecklas över en period på flera år; Värderingarna är för höga i ljuset av detta

[Detta är en fortsättning på mitt dokument med scenarier.]

Är teknik, olja, guld, kryptovalutor, makroekonomi eller att tjäna riktigt mycket pengar något du skulle kunna vara intresserad av? Jag tänker på både de enskilda tillgångarna och deras relation till varandra nästan dygnet runt. Det är komplext och kräver fantasi och struktur och en förmåga att sätta sig i sina egna och andras framtida kläder, även om man just nu tänker annorlunda.

Energi får världen att snurra och pengar visar riktningen. I den verkliga världen går vi mellan olika möten med ett papper i handen, eller flyttar på något tungt åt någon annan. Och på finansmarknaden gissar vi vad dessa aktiviteter skapar för värde, samt ännu viktigare vad andra tror att värdet kan vara, eller helt enkelt till vilket pris man kan sälja tillgången för till någon som inte tänkt efter alls. Det kallas att finansmarknaden är reflexiv när en persons beteende påverkar andras beteende och gör att spelreglerna hela tiden förändras.

I en ideal värld skulle den genomsnittliga investeringen ha ett pris som gjorde att den årliga avkastningen blev ungefär 10 procent. Det är den avkastning en aktieinvesterare har fått vid investeringar gjorda till den historiska genomsnittsvärderingen. I den verkliga världen svänger istället priserna mellan extrempunkter som motsvarar framtida decennielånga årsavkastningar på mellan 0 och 20 procent. Marknaden är ineffektiv och drivs av basala instinkter formade i vårt liv i stammar på savannen som inte alls är anpassade för finansmarknaden.

För att inte ryckas med i nyhetsflödet och flockbeteende bygger jag enkla scenarier där jag gissar vad nyhetsflödet och reaktionerna skulle kunna bli i en sekvens av reflexiva vågor. Just nu i början av april 2020, när OMX har fallit med 35 procent och sedan studsat nästan 20 procent, samtidigt som USA på kort tid har rapporterat om 10 miljoner nya arbetslösa, ser jag följande framför mig:

Kvartalsrapporterna överraskar positivt i relation till det senaste nyhetsflödet, särskilt de bolag som inte är direkt påverkade av karantänåtgärderna. Vi har ju redan en bild av katastrofläget för hotell, turism och detaljhandel, och nyheterna om själva pandemin känns gamla trots stigande dödstal. Det gör att banker, vård- och verkstadsföretag kan se förhållandevis stabila ut.

Utsikterna för Q2 kommer visserligen vara mycket negativa för alla företag, men dippköparmentaliteten är fortfarande stark. Det har ju bara gått drygt en månad sedan börsens senaste all time high. Efter några veckors volatil uppgång under rapportperioden räknar jag med att rädslan får överhanden igen när dödstalen och karantänåtgärderna multipliceras. Då tror jag att marknaden snabbt faller till nya lägre bottnar.

Huvudriktningen är dock viktigast så du inte trejdar bort dig i studsarna: den ekonomiska skadan är enorm och kommer utvecklas över en period på flera år. Värderingarna är alldeles för höga i ljuset av detta.

Börsen kommer därför stå mycket lägre om ett år, men vägen dit går via en reflexiv växelverkan mellan överdriven pessimism och optimism, samt alltmer omfattande och kreativa stimulanspaket.

Mina skiftande framtidsscenarier kommer därför baseras på att varken positiva eller negativa rörelser varar mer än någon månad i taget, och att varje sådan rörelse ignorerar om nyhetsflödet objektivt sett är positivt eller negativt. Vågorna lever sitt eget liv och förvirrar därför flest möjliga investerare, vilket är marknadens huvudfunktion.

Finanskursen 2020

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk