Finanskursen

De 3 Vanligaste Kategorierna av Cykliska Aktier​

Säsongsberoende, efterfrågeberoende- och kapitalberoende företag

cykliska aktier
Den största faran med cykliska aktier är i första hand för den nye investeraren som inte vet om att han eller hon har att göra med ett företag vars vinster svänger starkt beroende på var vi befinner oss i affärscykeln (om vi befinner oss i en högkonjunktur eller en lågkonjuktur). Men även om man vet om att en särskild bransch, eller ett visst företag inom den branschen, är cykliskt, kan man ändå råka hamna i en s.k Värdefälla. Detta händer när man tror att en aktie är lågt värderad för att den har attraktiva värderingsmultipler (exempelvis: ett P/E-tal på 12 och en direktavkastning på 10%), men att den i själva verket är på toppen av sin cykliska svängning–och inom några år antagligen kommer försämras avsevärt, i takt med att en korrigering inträffar.
 
I denna artikel ska vi kort gå igenom tre övergripande kategorier av cykliska aktier.
 

Det finns så klart många andra typer av företag vars vinster fluktuerar på någorlunda förutsägbart sätt, som inte tillhör någon av dessa tre kategorier.

Exempel på cykliska aktier #1: Säsongsberoende företag

Företag vars vinster ökar under en viss tidpunkt på året (som turism till en skidort under vintern) är säsongsberoende.

Resor, turism, hotell, restauranger, skidorter, badorter, solsemestrar, språkresor, och så vidare, tillhör allesammans denna kategori.

Detta kan verka så grundläggande att det inte behöver förklaras. Även barn förstår ju detta på intuitiv nivå. Men samtidigt finns en massa olika företag och nischer som har mindre förutsägbara hög- och lågsäsonger. Exempelvis: Presentkort, blommor, frimärken, och vissa typer av kosmetiska produkter. Även många tjänster och produkter relaterade till hälsa och personlig utveckling; som självhjälpsböcker och medlemsskap på gym.

Det är värdefull kunskap (expertkunskap) att känna till många av dessa mindre kända typer av företag eller nischar, och att förstå den underliggande psykologin som förklarar varför dessa respektive beteendemönster upprepar sig på förutsägbart sätt. Här är ett internt exempel berättat av en kompis som äger en av världens största hemsidor för hår-och skäggvård: män söker efter (och köper) hårvårdsprodukter, behandlingar mot flintighet, rakapparater eller rakhyvlar, och övriga skäggprodukter i stor mängd runt december – januari. Lågsäsong inträffar i april-maj. Resten av året är ganska stabilt.
 

Exempel på cykliska aktier #2: Underleverantörer och producenter av odifferentierade produkter och tjänster

Företag som är underleverantörer (i andra, tredje, eller fjärde ledet av värdekedjan) inom en cyklisk eller snabbföränderlig bransch kan sägas vara efterfrågesberoende, på så sätt att deras vinster är direkt korrelerade till branschens tillväxt och/eller ledet innan dem på värdekedjan. Man kan tänka sig detta ungefär som den rörelsevåg av kinetiskt energi som genereras när man skakar ett rep; vågen går från början till slut och sedan lägger sig repet ned på marken igen.

Även företag som levererar en viss råvara (stål, trä, papper, gummi), energikälla (el, olja, diesel, biogas) eller annan icke-differentierbar produkt eller tjänst, kan sägas vara “efterfrågeberoende” på sätt att de drivs av stora beställningar. Om detta är oklart, tänk då över affärsmodellen av t.ex en stålfabrik, pappersfabrik eller en oljeutvinningsstation; de är dyra att bygga och sedan att hålla igång. Det krävs stora volymer för att de ska gå med vinst, och när man väl gjort den stora grundinvesteringen att bygga dessa fabriker, vill man att de ska drivas konstant. Varje timme dessa fabrikers maskiner står stilla, representerar en stor alternativkostnad. Därmed efterfrågas stora volymer, långsiktiga kontrakt, och lojala kunder.

Detta är ett ganska brett och komplicerat begrepp (som skiljer sig mycket mellan företag), men här är ett exempel som kan hjälpa oss att förenkla det något:

  • Bilar: När bilen introducerades och populariserades i samhället gick det fort utåt för hästarna. Innan brukade hästar födas upp och säljas som transportmedel. I samband med det stora antalet hästar, fanns det diverse företag som tillverkade allt från hästskor till sadlar till ridskor. De företagen fick det mycket svårt när Henry Ford lyckades massproducera billiga bilar. I takt med att bilar började masstillverkas, krävdes enorma mängder metall, bilfärg, däck, och annat (som skiftnycklar, motorolja, och andra verktyg). Det gav upphov till en mängd underleverantörer och sidobranscher (och ibland, som i Henry Fords fall, vertikal integration. Även om det gått dåligt för många bilföretag, har det inte nödvändigtvis gått dåligt för tillverkare av stål eller olja. För tillverkare av stål och olja var den enorma expansionen av tåg, järnvägar, tunnelbanor och övrig publik transportation minst lika viktiga som bilen. Poängen är denna: Över det långa loppet har det därför gått bra för dessa företag, däremot har vinster fluktuerat över cykler, i takt med att efterfrågan på dessa råvaror gått i vågor.
    • På tal om bilar: Det är av denna anledning på vi diskuterade på Future Skills Podcast huruvida robotik kan bli den nya bilindustrin. Där olika sorters robotar (exempelvis för hushåll eller arbete) kommer att massproduceras och säljas till privatpersoner. Dessa robotar i sin tur, kommer vara komplexa och sammansatta och färdigpaketerade från väldigt många olika komponenter; från det fysiska innehållet, olika widgets, och så klart versioner av mjukvaran. Lite som en smartphone, dator eller surfplatta. Eller moderna bilar, där mjukvaran är större delen av produkten dessa dagar (även om de flesta inte inser det). Resultatet skulle isåfall vara att denna breda “robotbransch” kommer dra med sig ett gäng andra branscher av underleverantörer. Om det händer, vore det ett bra exempel på denna princip, av efterfrågeberoende företag.
Exempel på cykliska aktier #3: Kapitalberoende företag

Kapitalberoende företag är cykliska för de gynnas av en låg ränta, vilket gör att de kan låna in pengar för att göra investeringar / gynna sin affärsmodell / anställa fler säljare / göra marknadsföring av ett beprövat koncept. Etc…

Vad som avses med “kapitalberoende företag”, är främst större företag vars affärsmodell antingen är direkt baserad på billig kapitalanskaffning (som en bank eller långivarverksamhet), eller till stor mån är beroende av billig kapitalanskaffning (som stora fastighetsbolag). I båda fallen skapar dessa företag en slags tryckvåg som sätter fart på övriga ekonomin, genom att sätta stora mängder kapital i omlopp, exempelvis genom att:

Kanske borde detta kommit först, då det med råge är den mest kraftiga och påtagliga av dessa tre kategorier av cykliska aktier. Dessutom kan man göra ett starkt argument för att det är de stora, kapitalberoende företagen, som driver på den övriga ekonomin genom att–efter de fått in massa billigt kapital–förhöja efterfrågan på diverse råvaror, produkter och tjänster de behöver för att genomföra sina stora projekt (exempelvis bygga ett höghus eller starta nytt kontor utomlands).

Å andra sidan är kapitalberoende företag antagligen också den mest abstrakta typen av cykliska aktier, på så sätt att det kan ta lång tid innan det märks för gemene man (som inte arbetar eller investerar direkt inom dessa branscher eller föreag). I de flesta fall, märks det inte över huvud taget, då förändringen sker i en gradvis upptrappad takt. Det är inte förrän aktiekurser och bostadspriser blir hutlöst dyra som de märker och börjar reagera på situationen.

Avslutande ord:

Kom ihåg dessa tre övergripande kategorier av cykliska aktier: Säsongsberoende, efterfrågeberoende- och kapitalberoende företag

Och kom även ihåg att det finns fler cykliska aktier, vars vinster fluktuerar enligt något förutsägbart mönster, som inte passar inte i dessa kategorier.

Om du vill se ett praktiskt exempel på hur jag hittar nya aktier har jag gjort en 29 minuter lång gratis video som du kan se här:

https://finanskursen.se/videopresentation/

Finanskursen

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys