Finanskursen

Undvik Värdefällor

Akta dig för aktier som verkar billigare än de faktiskt är

värdefälla

Vissa sorters företag, som resor- och turism, renoveringar, bilar, och tillverkare av stål eller andra metaller, har unika egenskaper: De tenderar att ha större vinster under vissa delar av den ekonomiska cykeln, och sedan mindre vinster under andra delar. De kan alltså sägas vara cykliska. Och detta mönster förstärks under högkonjunktur.

När detta händer, blir vissa investerare lockade–av vad som verkar vara snabb tillväxt i vinster, låga P/E-tal och, i vissa fall, stora utdelningar.

Sådana situationer, så-kallade Värdefällor, kan vara farliga. De inträffar ofta i toppen av en högkonjunktur och kan lura nya investerare. Mer erfarna investerare, som varit med under minst två affärscykler, har ofta sett detta mönster. De fattar att dessa företags låga PE-tal kan vara missvisande, eller befogade.

Aktien kan alltså vara billig av en anledning.

Så, om du exempelvis investerar i en ståltillverkare med P/E på 15, i toppen av affärscykeln, är det kanske motsvarande till att investera i ett företag från någon annan bransch med P/E på 30. Varför? För att ståltillverkaren är så pass cyklisk att, när affärscykeln vänder, kommer deras intäkter (och eventuella utdelningar) att sjunka rejält. Så om du köper nu, kanske du får 1-2-3 bra år, men sedan många dåliga år. Resultatet är att du ofta luras köpa till ett för högt pris. Därmed – en Värdefälla.

En historisk Värdefälla:

Låt oss ta exemplet med Toll Brothers, ett välkänt och bra amerikanskt företag, och se hur värdefällan av höga cykliska intäkter kunde lura många oerfarna investerare. 1998, året innan fastighetsbubblan påbörjades, stod företagets aktiekurs i $5, med intäkter på $0.62 per aktie (mycket bra). Det årliga snittet på företagets P/E-tal var 11.9 enligt Value Line. Ett lågt tal. Sedan, 2005, sju år senare, på toppen av fastighetsbubblan, hade aktiekursen mer än tiodubblats och gått upp till $58.70, med intäkter på $4.78 per aktie (fortfarande väldigt bra). Det årliga snittet på företagets P/E-tal var då 8.6.

Med andra ord:

Ögonblicket innan aktien skulle påbörja sin uppgång med nästan 1000% hade aktien ett P/E-tal på nästan 12, och precis innan aktien skulle kollapsa ned till $13.70 såldes den för ett P/E-tal på nästan 9.

Tänk om du köpt aktien för $58.70, med ett P/E-tal på 8.6…. och den hade sju års stadig historik med uppgång i aktiekurs och höga utdelningar….. det verkar ju nästan perfekt? Men du hade förlorat större delen av din investering. Så kan det gå med värdefällor.

värdefälla

Denna luriga situation berodde på den inneboende cyklikaliteten av små byggföretag som blivit gynnade av fastighetsbubblan och de generösa lånen i den marknaden, som fick urfattigt folk att vilja köpa och renovera hus.

Några lärdomar från Värdefällor med abnormalt höga intäkter:

  • Dessa aktier kommer verka som billigast, när de faktiskt är som dyrast!
  • Och vice versa: dessa aktier kan verka som dyrast, när de faktiskt är billiga.
    • Om man lyckas förutspå och tajma hur denna cyklikalitet inträffar kan man tjäna mycket pengar. Man kan t.ex köpa råvaror i botten av cykeln för vrakpriser, vänta några år, och sälja dyrt i toppen av cykeln. Å andra sidan, är det både svårt och innebär hög risk; man kan förlora allt om man har fel.
  • När det kommer till just cykliska aktier, är en metod att ta genomsnittsvinsten sista ~10 åren (eller ännu längre för att få med flera affärscykler) och sedan sätta ett ungefärligt P/E-tal på det. Då får du en mer rättvisande värdering än om du endast kollar på enstaka år som gått bra eller dåligt.
  • Om du håller dig till en Buy-and-Hold strategi, bör du undvika cykliska aktier. Det kommer antagligen inte funka. De är för annorlunda från vanliga, stabila företag med stadiga utdelningar.

Finanskursen 2022

*Lär dig analysera aktier och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Screening och trenderför att stärka din fundamentalanalys