Finanskursen 2019

De 3 grundläggande finansprinciperna

Den Brittiske miljardären Felix Dennis sade att bli rik är som att spela ett löjligt spel (med seriösa regler).

Det stämmer nog rätt bra för finans också. Det är inte svårt att förstå att köpa billigt och sälja dyrt. Eller köpa bra verksamheter och behålla dem. Men det kan vara svårt i praktiken.

Detta blir enklare om man håller sig benhårt till de 3 mest grundläggande principerna:

1) Att hålla dig till det du kan och stanna inom din kompetenssfär.

–Om du inte har en aning om hur branschen ser ut om 10 år bör du ej investera.

2) Att utgå från en filtreringsprocess för att sålla ut det som inte passar.

–T.ex: Utgå från företag med historik av 5+ års lönsamhet bakom sig.

3) Att ha säkerhetsmarginal.

–Som sagt: Det enklaste sättet att “sälja dyrt” är att köpa billigt.

Sen kan man göra det mycket mer avancerat och gå in på mikronivå för varje princip–förslagsvis genom att skapa en checklista över punkter att gå igenom–men i det stora hela är det viktigaste att man inte missar någon av dessa principer. För även om du gör mycket annat rätt i din analys och hittar en massa andra bra anledningar till att köpa ett tillgång, så är risken att det går snett om du glömt hålla dig till de grundläggande principerna.

Vad har du för tumregler?

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk