8 Extrema företagsledare med extrema resultat

Våra lärdomar från William Thorndikes bok The Outsiders – om 8 duktiga och okonventionella företagsledare

I detta avsnitt av 25 Minuter diskuterar vi William Thorndikes bok The Outsiders, om företagsledare som uppnått otroligt bra resultat för sina aktieägare.

Företagsledare och företag från boken:

 • Tom Murphy Capital Cities (TV, Radio, och tidningar),
 • Henry Singleton Teledyne (Industrikonglomerat),
 • Bill Anders General Dynamics (Flygplanstillverkare & underleverantör till militären),
 • John Malone TCI (Kabelbolag & Telekom),
 • Katharine Graham The Washington Post (Tidningar & nyheter),
 • Bill Stiritz Ralston Purina (Mat, Consumer Brands),
 • Dick Smith General Cinema (Biografkedja),
 • Warren Buffett Berkshire Hathaway (Investmentbolag).
Alla dessa personer och företag är värda att studera vidare.
 

Veckans Mindset:

Ett företag har 5 typer av allokeringssbeslut:

 1. Återinvestera vinst inom verksamheten
 2. Göra uppköp (alltså acquisitions)
 3. Köpa tillbaka egna aktier
 4. Investera vinsten (på aktiemarknaden)
 5. Ge utdelning

De kan alltså välja mellan dessa 5 sätt att disponera över sin vinst.

Vilket av dessa beslut som är “bäst” beror på olika faktorer. Exempelvis företagets egna verksamhetsområden, marknadens stämning, företagets aktiekurs (om det är ett publikt bolag), och så vidare.

Lärdomar från boken: Varför dessa företagsledare överpresterat enormt:

(1) Bra företagsledare är antingen duktiga på att både vara operativa (som den typiska VDn) och investera–allokera kapital inom verksamheten; eller väldigt bra på en av dem och har en partner som är bra på den andra delen. Detta var fallet för John Malone (investerare) och C.J Sparkman med TCI. Och för Tom Murphy (investerare) och Dan Burke (operativ). Det var inte fallet för Henry Singleton under första halvan av sin tid, men under andra halvan. Antagligen hade han velat ha det så från början, men hade inte möjlighet. Tydligare förklaring av begreppen:

 • Operativ färdighet och allokeringsfärdighet kan ligga snubblande nära, men det är ofta produktivt att bryta ned koncept till mindre beståndsdelar.
 • Allokering är en fråga om vilka delar av verksamheten som ska få mer fokus vid olika tidpunkter, eller när en gren ska bytas mot en annan, eller hela firmans fokus ska utvecklas med tidsandan och marknaden.
 • Operativ färdighet är att utföra den valda verksamheten på mest effektiva sätt, genom val av metoder, verktyg, rätt medarbetare på rätt plats osv.

Så – slutsatsen är: En duktig operativ ledare ska kombineras med en investerare för att styra ett företag strategiskt. Det är en modell som funkat för många av de bästa företagen.

(2) Nästan alla dessa företagsledare använde sig av strategier som var okonventionella under tidsperioden. Henry Singleton gick emot det som var populärt nästan varje gång han bytte strategi för Teledyne. John Malone fokuserade endast på billig och förutsägbar kapitalstruktur (med hög skuld) under en tid då Wall Street utvärderade aktier för EPS – earnings per share…. Wall Street och massorna satt alltså och fokuserade på “Utdelningsaktier“. Enligt deras analysmodeller kunde de därför inte se att TCI var ett bra företag förrän det redan var stort.

Det är värt att nämna att de inte hade avsikten att “nu ska jag göra något som inte alla andra gör!” utan de tänkte själva och kom fram till en slutsats som de sedan fullföljde.

Och den slutsatsen stämde ofta inte överens med vad de flesta på marknaden tyckte eller trodde. Det är också värt att nämna att de gjorde vad de kunde för att dra nytta av trenderna när det var fördelaktigt. Teledyne hade inte kunnat bli ett konglomerat och köpa upp alla 100+ företagen de gjorde, om det inte hade varit för att deras P/E-tal var så högt — och de kunde använda det som valuta vid företagsuppköpen (istället för att betala med sitt eget kapital). De hade aldrig haft råd att växa på samma sätt om de använt sina egna pengar.

Konglomeratbygge, och belånade uppköp fungerar bra när det är lätt att låna och de underliggande vinsterna stiger. Lånar man för mycket går det åt andra hållet minst lika snabbt när vinster vänder nedåt och låneräntorna justeras uppåt. Men om man rider trenden vid rätt tillfälle går det att bli riktigt förmögen. TCI, numera inom Comcast toppade på 18 USD år 2000 och föll sedan under 6, nu 12 USD. Tajming är allt.

(3) Få av dessa företagsledare valde att ge utdelningar under större perioder. Det finns absolut ingen anledning att ge utdelning i ett snabbväxande, lönsamt företag. Det är mycket bättre att pengarna återinvesteras för att växa ännu fortare och skapa ännu högre vinstmarginaler…. än att de ska dubbelbeskattas.

(4) Dessa företagsledare har fattat när det varit dags att växa, när det varit dags att krympa, och när det varit bättre att undvika att konkurrera….

–dvs att medvetet välja att stå utanför och vänta medans de andra slåss. Exempelvis för att undvika budkrig.

En parallell kan dras till Warren Buffetts försäkringsbolag Geico. De har ofta medvetet valt att inte fokusera på att växa sig större, eller att konkurrera mot andra försäkringsbolag genom att erbjuda billigare försäkringsvillkor för att locka nya kunder…

På så vis har de hållit vinstmarginaler höga, även om tillväxten inte alltid varit hög. De har haft “lyxen” att kunna göra detta för att de har Berkshires stora kassa som backar dem, ifall de skulle stöta på dåliga tider.

(5) Dessa företagsledare har varit duktiga båda på att köpa och att sälja. Många personer är antingen bra på att köpa, men dåliga på att sälja. Eller bra på att sälja, men dåliga på att köpa. Dessa VDar var balanserade — och bra på bådadera.

Det kan låta som en konstig sak att de här två sakerna — att köpa och att sälja — skulle stå i kontrast med varandra. Men tänk på att det här är mer komplicerat än att handla värdepapper på börsen – där man kan genomföra en transaktion bara genom ett knapptryck.

Det krävs olika personliga egenskaper och förutsättningar för att köpa något billigt och att sälja något dyrt. Att köpa något till ett bra billigt pris innebär att man är analytisk, kan bryta ned något så komplext som ett företag till olika beståndsdelar som går att värdera, och att sedan kunna göra ungefärliga jämförelser med närliggande alternativ. Att sälja något för ett högt pris kräver en sorts opportunism, timing och psykologisk kunskap. Det är absolut inte säkert att en person — inte minst en VD eller grundare — är bra på båda delarna.

Veckans citat – av Henry Singleton.

Han tillfrågades om återköp av företags aktier (share buybacks):

“If everyone’s doing them, there must be something wrong with them.”

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk