Tillväxtaktier vs Utdelningsaktier

Två olika stilar som tilltalar värdeinvesterare

En värdeinvesterare är en person som förstår ett särskilt företag eller dess bransch och är villig att investera pengar nu, för att få ut mer pengar i framtiden.

Detta kan ske på två olika sätt: (1) Genom att du investerar i ett företag som genomgår sin tidiga tillväxtfas, eller (2) att du investerar i långsiktigt stabila företag med hög utdelning och direktavkastning.

Därav uppdelningen mellan två fundamentalt olika typer av aktier: Tillväxtaktier vs Utdelningsaktier. Båda kan vara mycket lönsamma att äga över det långa loppet.

Utdelningssaktier är generellt stora, stabila företag som–även om branschen inte växer med mer än 5% per år–har en tydlig konkurrensfördel och ger stadiga utdelningar varje år. Eftersom de har en stark konkurrensfördel kommer aktiekursen inte gå ned (och du slipper oroa dig lika mycket som för mindre säkra företag). Med bra utdelningsaktier bör du få bättre avkastning på ditt kapital än i en indexfond.

Kända exempel för att hitta utdelningsaktier inkluderar: Philip Fishers koncentrerade strategi, den s.k Magiska Formeln av Joel Greenblatt, de kändaste av Buffetts investeringar, Peter Lynchs Stalwarts, mm….

Långsiktiga ägare av stabila utdelningsaktier kan belönas väl. Exempelvis genom skattefria “spin-offs”, där aktieägare får nya aktier till ett dotterbolag från moderbolaget.

Läs även: De 3 sätten du kan tjäna pengar på aktier.

Tillväxtaktier är företag inom en bransch som växer med mer än 10% per år (helst betydligt mer) och dessutom ska företaget ha en snabbare tillväxt än sina konkurrenter. Snabbväxande branscher växer ofta fort just för att de är nya och saknar betydande inträdesbarriärer, vilket leder till att det inte är så lätt att gissa vilka 1-2-3 företag som kommer bli dominanta. Därför tar du–generellt–en större risk i att investera i en tillväxtaktie än en utdelningsaktie, men sedan är också den potentiella uppsidan större. Om du hittar rätt företag.

Kända exempel inkluderar: Thomas Rowes ursprungliga koncept, Peter Lynchs Fast-Growers, Richard Kochs Star Business, mm.

Utdelningsaktier vs tillväxtaktier: Vilken av dessa två passar dig bäst?

Det beror antagligen på din naturliga nivå av risktolerans.

Det finns så klart fler typer av aktier och andra tillgångar–från skräpobligationer till företagsuppköp–men detta är en enkel och praktisk uppdelning.

Finanskursen 2019

Presenteras av Mikael Syding

*Lär dig grunderna av värdeinvestering och hitta billiga företag

*Samla dina investeringsidéer och gå igenom dem systematiskt

*Förstå den mänskliga faktorn: Självkännedom, psykologi och risk